امکان تبلیغات رایگان تلویزیونی در سال 97 ، برای کسب و کارهای داخلی!

اداره کل بازرگانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته در قالب طرح های حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، این امکان را برای تجار،کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است تا بتوانند محصولات و خدمات شان را در رسانه ملی بدون پرداخت هزینه، پخش کنند. اتفاق مبارکی که منافع زیادی را نصیب تلاشگران در عرصه اقتصاد ملی ایران کرد. در این مقال کوتاه به چند جنبه از فواید این طرح می پردازیم.

  1. فرصتی برای شرکت های بزرگ ، متوسط و کوچک: شرکت های بزرگ البته با توجه به پتانسیل های مالی و تجربه بیشتر در امر تبلیغات، همواره علیرغم قیمت گران تبلیغات تلویزیونی همواره حضور موثر در این رسانه بزرگ داشته و دارند و از این طرح نیز حداکثر حسن استفاده را برای توسعه بیشتر برند و تقویت بازاریابی محصولاتشان کردند.

 

اما مواجهه مدیران شرکت های متوسط و کوچک را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

  • دسته اول، مدیرانی که با شناسایی این فرصت بی نظیر، قدر و قیمت واقعی چنین امکانی را درک کرده و با پیگیری و انجام اقدامات ضروری توانستند حضور خود را برای اولین بار در رسانه ملی رقم زده و تحولی مثبت را در کسب و کارشان تجربه کنند. این گروه از شرکت ها با تولید تیزرهایی با کیفیت عالی، هم به لحاظ محتوا (پیام) و و هم تولید (پروداکشن) -در واقع با توجه به رایگان بودن پخش، بودجه مناسبی را صرف تولید تیزر باکیفیت و اثربخش کردند- از فرصت پیش آمده حداکثر بهره بردند.
  • دسته دوم، مدیرانی که یا به طور کلی قدر و قیمت تبلیغات را نمی دانند! و یا احتمالا قیمت ریالی واقعی چنین امکانی را درک نکرده و پیگیری لازم را به عمل نیاوردند و از قافله رقابت در بازار جا ماندند.

 

لازم است به عرض برسانیم که هزینه پخش چنین آگهی هایی در حالت حداقل و حداکثر به قرار  جدول زیر است:

سایز شرکت نوع بسته تبلیغی حداقل ارزش ریالی آگهی
شرکت های کوچک (حداقل) بسته 900 ثانیه ای 15  میلیارد ریال
شرکت های بزرگ (حداکثر) بسته 5700 ثانیه ای 85 میلیارد ریال

 

  • دسته سوم، اما با وجود درک قدر و قیمت چنین فرصتی، با هدف صرفه جویی بی مورد و نابجا اقدام به تولید تیزرهای با کیفیت نازل و پخش از شبکه های تلویزیونی کردند که نه تنها طرفی از میان بر نبستند، بلکه شاید تصویری نامطلوب نیز از برند و محصولشان در جان و ذهن مردم بر جای گذاشتند. هنری فورد می گوید: شرکتی که که بخاطر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تبلیغات خود را متوقف می‌کند. مانند کسی است که برای صرفه‌جویی در وقت ساعتش را متوقف کند. حال باید گفت شرکتی که به خاطر صرفه جویی با تولید تیزر نامناسب و بی کیفیت، تصویری نامطلوب  از خود در تلویزیون به نمایش می گذارد مانند کسی است که با طناب مفت خود را و شرکت و برندش را  بر دار می کند!
  1. فرصتی برای صنعت تبلیغات ایران: همانگونه که در مقاله ابتدای این بولتن هم اشاره کردیم، در سال های اخیر به واسطه رکود حاکم بر بازار بودجه های تبلیغاتی کوچکتر شدند و این موضوع باعث بیکاری بخش هایی از صنعت تبلیغات، به ویژه تبلیغات ATL گردید. طرح تبلیغات رایگان تلویزیون اما شرایطی را فراهم آورد تا عوامل تولید آگهی –نیروهای ثابت و فریلنسرها، بتوانند مجددا از تقاضای به وجود آمده بهره مند شوند.
  2. فرصتی برای صدا و سیما: این طرح اگرچه بارآوری مالی کوتاه مدت برای رسانه ملی به همراه ندارد، اما کمک کرده است تا تلویزیون ملی بتواند از نو به جایگاه پدرخواندگی صنعت تبلیغات کشور نزدیک شود. هر چند لازم است مدیران این رسانه فراگیر با تغییر در نگرش و روش برخورد با مقوله تبلیغات، و تسهیل شرایط و ضوابط حضور صاحبان کسب و کار، امکان مشارکت حداکثری ایشان را در رسانه ملی فراهم آورند.

ضوابط سال 97  :

 

ماده 12 – تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی :

اداره کل بازرگانی در ادامه اجراي طرح تشویقی رایگان (حمایت از اشتغال کارگر ایرانی) براي حمایت از واحدهاي تولیدي و

خدماتی در گروه سوم به شرح ذیل اقدام نموده است.

الف)

-1 به کلیه صاحبان کالا و خدمات اعم از هلدینگ و سایرین که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده ننمودهاند،

براساس تعداد نیروي انسانی شاغل در واحد ذیربط و طبق جدول شماره 26 آگهی تشویقی رایگان تعلق می گیرد.

 

 « جدول شماره  26 »    » ارقام به میلیون ریال »

 

ردیف تعداد نفرات کل زمان به ثانیه
1 از 10 تا     39 500
2 از 40 تا     79 750
3 از 80 تا    129 1000
4 از 130 تا  219 1500
5 از 220 تا  369 2000
6 از 370 تا  619 2200
7 از 620 تا  بالا 2700

 

-2 نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 50 درصد در تلویزیون و 50 درصد در رادیو است.

-3 درخصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

-4 براي استفاده از طرح تشویقی رایگان علاوه بر سایر مدارك و مستندات فعالیت اقتصادي، ارائه تأییدیه اشتغال بکار موضوع

جدول شماره ( 26 ) از سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 96 و یا در طول سال 1397 براي نیروي کار شاغل در هر واحد

تولیدي یا خدماتی ضروري است.

 «جدول شماره ( 27 ) » ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در تلویزیون

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 150
عصرگاهی 90
شامگاهی 70

 

تبصره 27 : در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش

نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

« جدول شماره 28 » ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در تلویزیون

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 110
عصرگاهی 70
شامگاهی 50

 

 

 

 

« جدول شماره 29 » ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در رادیو

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 60
عصرگاهی 90
شامگاهی 150

 

تبصره 28 : در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش

نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

« جدول شماره 30 »   ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3دررادیو

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 50
عصرگاهی 70
شامگاهی 110

 

 

ب)

به قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1396 از طرح اشتغال کارگر ایرانی استفاده نموده اند در سال 1397 با اداره کل

بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی (ریالی) اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال 1396 منعقد و پخش نمایند،

براساس تعداد نیروي انسانی شاغل در واحد ذیربط، طبق جدول شماره 31 آگهی تشویقی رایگان تعلق می گیرد.

« جدول شماره 31 »  (  ارقام به میلیون ریال )

ردیف تعداد نفرات کل زمان به ثانیه مبلغ حداقل قرارداد سالانه درصد افزایش بودجه نسبت به سال 96
1  از 10 تا 39 1000 1500 60
2 از 40 تا 79 1500 4500 60
3 از 80 تا 129 2000 7500 60
4 از130 تا 219 3000 11000 45
5 از 220 تا 369 4000 14500 45
6 از 370 تا 619 5000 18000 45
7 از 620 تا 1369 6000 23000 25
8 از 1370 تا 6239 7000 30000 25
9 از6240تا 9999 8500 39000 25
10 از 10000 به بالا 10000 51600 25

 

 

 

 

-1 نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.

-2 در خصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

-3 استفاده از طرح تشویقی رایگان مستلزم ارائه تاییدیه اشتغال بکار موضوع جدول شماره( 31 ) از سازمان تامین اجتماعی در

پایان سال 96 و یا طول سال 1397 مبنی بر تایید نیروي کار شاغل، در هر واحد تولیدي یا خدماتی است.

-4 خودرو سازان و بیمههاي دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریالی، پس از اتمام پخش قرارداد، شامل استفاده

از این تسهیلات خواهند بود.

-5 وزارتخانهها و سازمانها و دستگاههاي دولتی و عام عمومی غیر دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 300 میلیارد ریالی، پس

از اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود .

-6 تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست.

-7 این تسهیلات فقط مشمول کالاهاي تولید ایران است.

تبصره 29 : صاحبان کالا و خدمات گروه سوم که مشمول افزایش از 400 درصد به بالا هستند، مشروط به اینکه حداقل بودجه سالانه قرارداد آنها مشمول ردیف 10 جدول شماره 31 باشد، از تسهیلات تشویقی زمانی این ردیف ( 10 هزار ثانیه) برخوردارخواهند شد.

« جدول شماره 32 »    ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در تلویزیون

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 150
عصرگاهی 90
شامگاهی 70

 

 

تبصره 30 : در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش

نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

« جدول شماره 33 »    ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در تلویزیون

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 110
عصرگاهی 70
شامگاهی 50

 

 

 

« جدول شماره 34 »    ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3در رادیو

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 70
عصرگاهی 90
شامگاهی 80

 

تبصره 31 : در صورتی که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش

نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

« جدول شماره 35 »    ضریب زمانی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3دررادیو

 

زمان پخش درصد اضافه
صبحگاهی 50
عصرگاهی 70
شامگاهی 60

 

 

تبلیغات رایگان ، تبلیغات تلویزیونی ، تبلیغات 97 ، رایگان

پستهای اخیر

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox