تعرفه ماهیانه

)ریال(

 

زمان ارائه

 

تبلیغ حاضر

 

تیپ

 

نوع

 

متراژ

 

نشانی

کد

ردیف

 

مسیر

 

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

قابل ارائه

 

 

افقی

 

بیلبورد

 

۴۸٫۵

 

بزرگراه مدرس جنوب به شمال نرسیده به صدر )سان روف(

 

A3

 

۳

 

بزرگراه مدرس

 

۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

قابل ارائه

 

_

 

افقی

 

بیلبورد

 

۵۷

 

بزرگراه مدرس شمال به جنوب بعد از ورودی صدر )سان روف(

 

A4

 

۴

 

۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

قابل ارائه

 

الی گشت

 

افقی

 

بیلبورد

 

۶۰

 

بزرگراه چمران جنوب به شمال نرسیده به خروجی حکیم

 

A5

 

۵

بزرگراه

چمران

پستهای اخیر

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox