لازم به ذکر است که قیمت تعرفه اتوبوس های دو کابین ، با ۲۰% افزایش محاسبه خواهند شد. همچنین قرارداد های نقدی شامل ۱۰% تخفیف نقدی و قراردادهای بیش از یک فصل به شرط پرداخت نقدی در ابتدای هر فصل شامل ۵% تخفیف خواهند شد.

تخفیف برای هر دستگاه در ماه

قیمت هر دستگاه اتوبوس تک کابین در هر ماه ( ریال )

تعداد اتوبوس در هر ماه
۰% ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱
۲۰% ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰
۳۰% ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰
۴۰% ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰
۴۵% ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰
۵۰% ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰
۵۵% ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰

پستهای اخیر

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox