تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیر ردیف مشخصات و محل استقرار تابلوها افقی عمودی متراژ قیمت   اجاره یکماه (ریال ) تاریخ قابل ارائه
بزرگراه مدرس ۱ بزرگراه مدرس- مسیر جنوب به شمال- قبل از خروجی رسالت * ۳۲ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
۲ بزرگراه مدرس- جنوب به شمال – بالاتر از خیابان آرش- نبش کوچه دولت شاه * ۳۲ ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۳ بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب- لچکی خروجی حقانی * ۴۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۴ بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب -بعد از آفریقا * ۴۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
بزرگراه همت ۵ بزرگراه همت -مسیر غرب به شرق- رمپ ورودی بزرگراه چمران جنوب * ۷۲ ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۶ بزرگراه همت- مسیر غرب به شرق- قبل از توانیر * ۴۸ ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
بزرگراه صدر ۷ بزرگراه صدر- مسیر غرب به شرق -قبل از خروجی خیابان شریعتی * ۳۶ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
۸ بزرگراه صدر- مسیر شرق به غرب- قبل از پاسداران ( نوبنیاد ) * ۴۸ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
بزرگراه چمران ۹ بزرگراه چمران- مسیر شرق به غرب- مقابل هتل استقلال * ۲۴ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۰ بزرگراه چمران-مسیر شرق به غرب- قبل از پل نمایشگاه * ۲۴ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
۱۱ بزرگراه چمران- مسیر شمال به جنوب -پایین تر از پل نیایش * ۳۶ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
بزرگراه حکیم ۱۲ بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- ضلع جنوب غربی پل بزرگراه یادگار امام(ره) * ۷۵ ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳ بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- ضلع جنوب شرقی پل سواره روی بزرگراه یادگار امام (ره) * ۷۵ ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۱۴ بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- بعد از پل شیخ بهایی – قبل از تونل * ۶۲ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بزرگراه شیخ فضل ا… نوری ۱۵ بزرگراه شیخ فضل ا… نوری- مسیر جنوب به شمال -نرسیده به پل آزمایش ( کوی نصر) * ۲۸ ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه تهران-کرج ۱۶ آزادراه تهران-کرج -مسیر غرب به شرق -جنب پل اکباتان * ۶۰ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
بزرگراه یادگارامام(ره) ۱۷ بزرگراه یادگار امام (ره)-مسیر جنوب به شمال -قبل از پل همت * ۷۵ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۸ بزرگراه یادگار امام (ره) – مسیر جنوب به شمال- نرسیده به خروجی خیابان ارغوان * ۷۵ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
۱۹ بزرگراه یادگارامام (ره) -مسیر شمال به جنوب – قبل از پل بزرگراه حکیم * ۷۵ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
بزرگراه رسالت ۲۰ بزرگراه رسالت- مسیر شرق به غرب- داخل لچکی ورودی بزرگراه مدرس * ۶۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۱ بزرگراه رسالت- مسیر شرق به غرب -ورودی بزرگراه صیاد جنوب * ۳۶ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه باقری ۲۲ بزرگراه باقری -مسیر شمال به جنوب- تقاطع بزرگراه رسالت * ۲۸ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
میدان هفت تیر ۲۳ میدان هفت تیر-ضلع شمال غربی تقاطع خیابان کریم خان زند – سه وجهی گردان * ۸۱ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
پاسداران ۲۴ پاسداران- ورودی بزرگراه همت- روبروی خیابان دشتستان سوم * ۱۵ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
فرمانیه ۲۵ بلوار اندرزگو- ضلع جنوب شرقی- تقاطع با خیابان قیطریه (میدان حکمت) ۳وجهی گردان * ۴۸ ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۶ خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)- نرسیده به تقاطع کامرانیه * ۲۴ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
نیاوران ۲۷ خیابان باهنر (نیاوران)- مقابل خیابان کامرانیه ضلع شمال شرقی * ۱۵ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
زعفرانیه ۲۸ زعفرانیه- میدان الف- ضلع جنوب شرقی * ۱۵ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
تجریش ۲۹ میدان تجریش- ضلع شمال شرقی * ۱۸ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
جردن ۳۰ بلوارآفریقا (جردن)- مسیر شمال به جنوب -قبل از چهارراه اسفندیار * ۱۵ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
ولیعصر ۳۱ خیابان ولیعصر -مقابل خیابان ظفر * ۱۵ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
جهان کودک ۳۲ چهار راه جهان کودک -ضلع جنوب شرقی * ۲۳ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ونک- ملاصدرا ۳۳ ابتدای خیابان ملاصدرا- ضلع جنوب غربی خیابان پردیس * ۲۸ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۴  خیابان ملاصدرا -بعد ازپل بزرگراه کردستان – قبل از خیابان شیراز * ۱۵ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل ارائه
شهرک غرب ۳۵ شهرک قدس (غرب)-  خیابان خوردین نبش خیابان ایران زمین * ۲۹ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
۳۶ شهرک قدس (غرب)-خیابان ایران زمین -نرسیده به خیابان مهستان مقابل کانون قدس * ۱۸ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بهشتی ۳۷ خیابان بهشتی- بعد از میدان تختی- قبل از مصلا * ۳۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
فلکه دوم صادقیه ۳۸ بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان * ۱۰۸ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۳۹ بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان * ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۴۰ بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان * ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه امام علی(ع) ۴۱ بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- ۳۰۰ متر قبل از تقاطع فرجام * ۴۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
بزرگراه آزادگان ۴۲ بزرگراه آزادگان- مسیر جنوب به شمال- بعد از پل بزرگراه فتح- بین رمپ غرب و لوپ شمال شرقی * ۷۵ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۴۳ بزرگراه آزادگان – مسیر جنوب به شمال- قبل از جاده مخصوص کرج- ۲۰۰ متر قبل از خروجی جاده مخصوص شرق * ۷۵ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۴۴ بزرگراه آزادگان- مسیر شمال به جنوب- بعد از جاده مخصوص- پس از خیابان دهم * ۷۵ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox