تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران شهریور 94

رديف

محور

كد

نشـاني

متراژ

تيپ

نوع

تعـرفه

آگهي فعلي

وضعيت اكران

تابلو

 

ابعاد

 

یک ماهه

                   

1

مدرس

L2

بزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب 100 متر بعد از ورودی بزرگراه صدر به بزرگراه مدرس

48

افقي

تابلو

2,400,000,000

بیمه آرمان

رزرو تا 94/08/1

(4/80×10/03)

2

N3

بزرگراه  مدرس مسیر شمال به جنوب 50 متر پاینتر از میرداماد

50

افقي

تابلو

2,500,000,000

چارسو

رزرو تا 94/07/25

(4/80×10/04)

3

L1

بزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب 100 متر مانده به پل رسالت

40

افقي

تابلو

2,000,000,000

بانك شهر

رزرو تا 94/06/10

(4/05×10/00)

4

J1

بزرگراه مدرس مسير جنوب به شمال  نبش بلوار ميرداماد پيشاني پل  عابر پياده مكانيزه

99

افقي

پيشاني پل

4,950,000,000

نمایشگاه فرش

رزرو تا 94/06/6

2(3×16/50)

5

همت

C2

بزرگراه همت ، مسیر شرق  به غرب 200 متر بعد از ورودي شيخ فضل ا….

81

افقي

تابلو

2,592,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(8/07×10/00)

6

J2

بزرگراه همت  مسیر شرق  به غرب بعد از جنت آباد پيشاني پل عابر پياده

54

افقي

پيشاني پل

1,566,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3×18)

7

J3

بزرگراه همت  مسیر  غرب به شرق قبل از  جنت آباد پيشاني پل عابر پياده

54

افقي

پيشاني پل

1,566,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3×18)

8

J4

بزرگراه همت مسير غرب به شرق پيشاني پل سواره رو ستاري

39

افقي

پيشاني پل

1,131,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

(3×13)

9

C3

بزرگراه همت ، مسیر غرب به شرق بعد از ورودي بزرگراه چمران

64

افقي

تابلو

3,200,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(5/20×12/30)

10

N5

بزرگراه همت مسیر غرب به شرق بالای پل توانیر

60

افقي

تابلو

3,600,000,000

بهمن خودرو

رزرو تا 94/06/12

(9/70×6/15)

11

صدر

N2

بزرگراه صدر مسیر غرب به شرق قبل  از خروجی بلوار کاوه

39

عمودی

تابلو

1,872,000,000

چارسو

رزرو تا 94/07/20

(5/09×7/70)

12

چمران

C6

بزرگراه چمران مسير شمال به جنوب 200 متر بعد از پل سئول  بعد از آتي ساز

24

افقي

تابلو

888,000,000

فرهنگی

رزرو تا  94/09/15

(4×6)

13

L4

بزرگراه چمران مسیر شمال به جنوب 300متر قبل از خروجی مدیریت

45

افقي

تابلو

1,665,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(4/50×10/03)

14

L5

بزرگراه چمران مسير جنوب به شمال داخل لچکی خروجی همت شرق

32

افقي

تابلو

1,184,000,000

كلوين كلاين

رزرو تا  94/11/1

(4/03×8/00)

15

حكيم

C4

بزرگراه حکیم ، مسیر شرق به غرب بعد از خروجي يادگار امام نبش دره فرحزاد

78

افقي

تابلو

1,794,000,000

فرهنگی

رزرو تا  94/09/15

(5/14×15/10)

16

L3

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعد از ورودی شیخ فضل ا… نوری

50

افقي

تابلو

1,150,000,000

بیمه ارمان

رزرو تا 94/08/1

(4/13×12/10)

17

N6

بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق قبل از خروجی خیابان شیخ بهایی

51

افقي

تابلو

1,836,000,000

پیکو ادرو

رزرو تا 95/02/1

(5/03×10/05)

18

      شيخ فضل ا.

C7

بزرگراه شیخ فضل ا.. ، مسیر جنوب به شمال ، نبش كوچه تيموري

36

افقي

تابلو

1,080,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(4×9)

19

رسالت

L6

بزرگراه رسالت مسیر شرق به غرب بعد از ورودی حقانی مقابل پارک آزادگان (تابلوي دوم)

48

افقي

تابلو

1,776,000,000

نمایشگاه فرش

رزرو تا 94/06/6

(4/00×12/08)

20

C8

بزرگراه رسالت تقاطع خيابان تهران پارس ضلع شمال شرقي

14

افقي

تابلو

378,000,000

رسام

رزرو تا 94/07/1

(2/60×5/50)

21

J14

بزرگراه رسالت تقاطع مجیدیه مسیر شرق به غرب

39

افقي

پيشاني پل

897,000,000

بانک انصار

رزرو تا 94/09/10

(3×13)

22

J15

بزرگراه رسالت تقاطع مجیدیه مسیر غرب به شرق

39

افقي

پيشاني پل

897,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

(3×13)

23

G20

میدان رسالت ابتدی خیابان هنگام ( 2 عدد)

12

افقي

     CLB 

200,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

2(2×3)

24

نيايش

M1

بزرگراه نیایش مسير شرق به غرب پيشاني پل سواره رو فرحزادي

46

افقي

پيشاني پل

1,196,000,000

سامسونگ

رزرو تا 94/09/30

(3/05×15/05)

25

M2

بزرگراه نیایش مسير  غرب به شرق  پيشاني پل سواره رو فرحزادي

45

افقي

پيشاني پل

1,170,000,000

بانك انصار

رزرو تا 94/09/10

(3/03×15/00)

26

J5

بزرگراه نيايش مسير شرق به غرب پيشاني پل سواره رو اشرفي اصفهاني 

40

افقي

پيشاني پل

1,040,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3/04×13/04)

27

تهران – قم

KT1

 سردرب عوارضي بزرگراه تهران قم  مسير رفت

197

افقي

تابلو

1,576,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/1

(4/10×48/15)

28

KT2

سردرب عوارضی بزرگراه تهران قم مسیر برگشت

197

افقي

تابلو

1,576,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/9/1

(4/10×48/15)

29

تهران – کرج

C5

اتوبان تهران کرج ، مسیر  شرق به غرب 200 متر بعد از پل سواره رو آپادانا

75

افقي

تابلو

1,725,000,000

قلم چی

رزرو تا  94/07/1

(5/00×15/00)

30

L7

اتوبان تهران کرج  مسيرشرق به غرب حدفاصل پل سواره رو ستاری و باکری

50

افقي

تابلو

1,150,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(4/10×12/08)

31

N7

اتوبان تهران كرج مسير شرق به غرب ابتدای خروجی ستاری (اکباتان)

75

افقي

تابلو

2,025,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(5/00×15/00)

32

L8

اتوبان تهران – کرج مسير شرق به غرب بعد از پل شرقی استادیوم آزادی

52

افقي

تابلو

1,196,000,000

قلم چی

رزرو تا  94/07/1

(4/30×12/08)

33

M10

اتوبان تهران كرج مسير شرق به غرب پيشاني پل سواره رو كوهك

54

افقي

پيشاني پل

1,242,000,000

قلم چی

رزرو تا  94/07/1

(3/00×18/00)

34

M11

اتوبان تهران كرج مسير غرب به شرق پيشاني  پل سواره رو كوهك

54

افقي

پيشاني پل

1,242,000,000

قلم چی

رزرو تا  94/07/1

(3/00×18/00)

35

KR1

بزرگراه تهران كرج ،  مسير  شرق به غرب پيشاني پل پژوهش

60

افقي

تابلو

1,380,000,000

بانك انصار

رزرو تا 94/09/1

(3×20)

36

KR2

بزرگراه تهران كرج ، مسير  غرب به شرق پيشاني پل پژوهش

60

افقي

تابلو

1,380,000,000

بانك انصار

رزرو تا 94/09/1

(3×20)

37

نواب

M5

بزرگراه نواب ، مسیر شمال به جنوب ، مابین  بریانک و صفدری ، پیشانی پل عابر پیاده

79

افقي

پيشاني پل

1,027,000,000

بانك انصار

رزرو تا 94/09/10

(3/05×26)

38

M6

بزرگراه نواب ، مسیر جنوب به شمال ، مابین بریانک و صفدری ، پیشانی پل عابر پیاده

76

افقي

پيشاني پل

988,000,000

بانك انصار

رزرو تا 94/09/10

(3/05×25)

39

یادگار امام

M3

بزرگراه یادگار امام مسير شرق به غرب تقاطع اوين پيشاني پل عابر پياده

36

افقي

پيشاني پل

720,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3/00×12/03)

40

M4

بزرگراه یادگار امام مسيرغرب به شرق تقاطع  اوين پيشاني پل عابر پياده

45

افقي

پيشاني پل

900,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3/00×15/03)

41

   کردستان

M8

بزرگراه کردستان مسير جنوب به شمال پيشاني پل

60

افقي

پيشاني پل

1,380,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(4/00×15/00)

42

  امام علي

L9

بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب انتهای ورودی لویزان به امام علی جنوب

48

افقي

تابلو

720,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(4×12)

43

 صیاد

M9

بزرگراه صیادشیرازی مسیر شمال به جنوب پل گلبرگ سبلان ( پل دوم)

45

افقي

پيشاني پل

855,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

 (3/00×15/00)

44

       اشرفي اصفهاني

J9

بزرگراه اشرفي اصفهاني ، مسير جنوب به شمال

39

افقي

پيشاني پل

585,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3×13)

45

آزادگان

N12

بزرگراه آزادگان مسیر شمال به جنوب پیشانی پل حکیم

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

نمایشگاه فرش

رزرو تا 94/06/6

 (3/00×15/00)

46

N13

بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال پیشانی پل حکیم

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

 (3/00×15/00)

47

N14

بزرگراه آزادگان مسیر شمال به جنوب پیشانی پل تهران کرج

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

 (3/00×15/00)

48

N15

بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال پیشانی پل تهران کرج

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

 (3/00×15/00)

49

N16

بزرگراه آزادگان مسیر شمال به جنوب پیشانی پل جاده مخصوص

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

 (3/00×15/00)

50

N17

بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال پیشانی پل جاده مخصوص

45

افقي

پيشاني پل

540,000,000

قابل ارائه

قابل ارائه

 (3/00×15/00)

51

باكري

J7

بزرگراه باكري، مسير شمال به جنوب روبروي هايپر استار ، پيشاني پل عابر پياده 

39

افقي

پيشاني پل

780,000,000

سامسونگ

رزرو تا  94/08/30

(3×13)

52

J8

بزرگراه باكري، مسير  جنوب به شمال روبروي هايپر استار ، پيشاني پل عابر پياده 

39

افقي

پيشاني پل

780,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3×13)

53

باقري

C9

بزرگراه باقری مسیر جنوب به شمال  نرسیده به ورودی فلکه اول تهران پارس

24

افقي

تابلو

480,000,000

برگر لند

رزرو تا 94/09/15

(4×6)

54

ولیعصر

G16

خیابان ولیعصر روبه روی مسجد بلال  نبش کوچه مهناز (3عدد)

18

افقي

     CLB 

360,000,000

چيني زرين

رزرو تا  94/07/10

3 (2×3)

55

     چهارراه پارک وی

G11

چهار راه پارک وی، ضلع شمال غربی ( 3عدد)

18

افقي

     CLB 

360,000,000

چيني زرين

رزرو تا  94/07/10

3 (2×3)

56

G12

چهارراه پارک وی ضلع جنوب غربی ( 3عدد)

18

افقي

     CLB 

360,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

3 (2×3)

57

تجريش

J12

 تجريش مسير شرق به غرب  ابتداي خيابان شهرداري (پل تجريش)

53

افقي

پيشاني پل

1,855,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3×17/60)

58

J13

تجريش مسير غرب به شرق  ابتداي خيابان شهرداري (پل تجريش)

53

افقي

پيشاني پل

1,855,000,000

چارسو

رزرو تا 94/07/10

(3×17/50)

59

    زعفرانیه

G10

  سه راه زعفرانیه، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی (2عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

شمشیری

رزرو تا 94/07/1

2 (2×3)

60

الهیه و فرشته

C13

خیابان  فرشته مسير غرب به شرق نبش خیابان اخگری

15

افقي

تابلو

675,000,000

فرهنگی

رزرو تا 94/09/1

(3/02×5)

61

N4

تقاطع خیابان الهیه و خیابان خزر ضلع شرقي

15

افقي

تابلو

600,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(3/02×5)

62

G3

تقاطع خیابان الهیه و خیابان خزر ضلع شرقي ( 2عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

2 (2×3)

63

G2

  پل رومی نبش خيابان شریفی منش و خيابان اکبری          (2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

ادمار پيگه

رزرو تا 94/07/10

2 (2×3)

64

G1

خیابان خزر، مسير جنوب به شمال ابتداي خيابان شریفی  منش (1 عدد)

6

افقي

     CLB 

120,000,000

پارس نیکو

رزرو تا 94/07/1

(2×3)

65

G4

خیابان فرشته، خيابان مریم غربی  تقاطع خيابان نیلوفر ضلع شمال شرقي (2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

تندیس

رزرو تا 94/06/7

2(2×3)

66

آفريقا

L11

آفریقا مسیر شمال به جنوب مقابل جایگاه 147 عرضه بنزین

17

عمودي

تابلو

510,000,000

شاتل

رزرو تا 94/11/1

(3/25×5/22)

67

G18

بزرگراه آفریقا مسیر جنوب به شمال نبش خیابان آناهیتا  (1 عدد)

6

افقي

     CLB 

120,000,000

تندیس

رزرو تا 94/06/7

(2×3)

68

C14

بزرگراه آفریقا مسير جنوب به شمال  نبش خيابان ستاري ، ضلع شمال غربي

18

عمودي

تابلو

540,000,000

سامسونگ

رزرو تا  94/06/10

(3/05×6/05)

69

L10

          خيابان افریقای شمالی ابتداي خيابان گلنار          (روبروي  مجتمع  مدرن الهيه)

15

افقي

تابلو

855,000,000

متفرقه

رزرو تا 94/11/1

(3/25×5/22)

70

فرمانیه

N1

           تقاطع خیابان فرمانیه و  پاسداران ضلع شمال  غربی (سه وجهی)                           

45

افقي

تابلو

2,160,000,000

اطلس مال

رزرو تا 94/8/17

3 (3×5)

71

G5

خيابان فرمانیه مسير شرق به غرب نبش کوچه سعيدي (مهماندوست) (2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

تندیس

رزرو تا 94/06/7

2 (2×3)

72

G6

خیابان فرمانیه مسير شرق به غرب  نبش کوچه ثروتی  (1 عدد)

6

افقي

     CLB 

120,000,000

پارس نیکو

رزرو تا 94/07/1

(2×3)

73

نياوران

C11

خيابان نياوران مسير غرب به شرق ابتداي خيابان رفيعي

18

عمودي

تابلو

630,000,000

تالار لبينا

رزرو تا 94/09/15

(3/01×6/00)

74

G9

خیابان نیاوران،  میدان یاسر ،ضلع شمالي ( 2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

2 (2×3)

75

 دزاشیب

G23

خیابان دزاشیب مسیر غرب به شرق نبش  کوچه اعلم

6

افقي

     CLB 

120,000,000

تاتر هامون

قابل ارائه

 (2×3)

76

كامرانيه

G7

خیابان کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، ابتدای ورودی  بزرگراه صدر(2 عدد )

12

افقي

     CLB 

240,000,000

شمشیری

رزرو تا 94/07/1

2 (2×3)

77

C10

خيابان كامرانيه مسير جنوب به شمال نبش كوچه حاتم خاني

15

عمودي

تابلو

645,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(3×5)

78

L16

خيابان کامرانیه مسير جنوب به شمال داخل لچكي ورودي خيابان فرمانيه

15

عمودي

تابلو

645,000,000

سواروفسکی

رزرو تا 94/11/1

 (3/52×4/30)

79

G8

خيابان کامرانیه مسير جنوب به شمال نبش کوچه مروارید جنب برج روما (2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

2 (2×3)

80

اقدسیه

G13

ابتدای خیابان اقدسیه، مسیر شرق به غرب ، نبش خیابان نسترن (2 عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

اطلس مال

رزرو تا 94/8/17

2 (2×3)

81

G14

    خيابان اقدسیه تقاطع خيابان پاسداران ضلع غربی     (2عدد)

12

افقي

     CLB 

240,000,000

اطلس مال

رزرو تا 94/8/17

2 (2×3)

82

شريعتي

C12

خیابان شریعتی بالاتر از پل رومي روبروي بلوار صبا

21

عمودي

تابلو

588,000,000

عمران سوله

رزرو تا 94/07/10

(3/52×6/02)

83

J10

خيابان شريعتي مسير شمال به جنوب  روبروي ايستگاه متروي قيطريه پيشاني پل عابر پياده مكانيزه

45

افقي

پيشاني پل

1,710,000,000

سامسونگ

رزرو تا  94/08/30

(3/50×12/80)

84

J11

خيابان شريعتي مسير جنوب به شمال  روبروي ايستگاه متروي قيطريه پيشاني پل عابر پياده مكانيزه

45

افقي

پيشاني پل

1,710,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

(3/50×12/80)

85

L12

خیابان شریعتی مسير جنوب به شمال حد فاصل   ميرداماد و ظفر نبش كوچه زيبا

15

عمودي

تابلو

435,000,000

ال جی

رزرو تا  94/7/1

(3/05×5/05)

86

G24

شریعتی مسیر شمال به جنوب نبش خیابان بهار شیراز

6

افقي

     CLB 

120,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

 (2×3)

87

    دروس

L13

محله دروس ضلع شمال غربی میدان هدایت

15

عمودي

تابلو

435,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

 (4/30×3/52)

88

شهرك غرب

C1

شهرک غرب ، ضلع شمالي میدان صنعت

117

افقي

تابلو

2,106,000,000

دومينو

رزرو تا  95/01/10

(4/83×24/25)

89

C15

شهرك غرب بلوار فرحزادي روبروي خيابان ايوانك

24

افقي

تابلو

672,000,000

رز آبي

رزرو تا 94/09/15

(4×6)

90

G17

شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع  خيابان دادمان،ضلع شمال غربی (3 عدد)

18

افقي

     CLB 

360,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

3 (2×3)

91

سعادت آباد

C16

سعادت آباد ، ميدان كاج ضلع جنوب غربي

15

افقي

تابلو

645,000,000

تالار لبينا

رزرو تا 94/09/15

(3×5)

92

G15

خیابان سعادت‌آباد نرسيده به ميدان كاج روبروي دوربرگردان (3 عدد)

18

افقي

     CLB 

360,000,000

نمایشگاه فرش

رزرو تا 94/06/6

3 (2×3)

93

پونک

G22

میدان پونک ضلع جنوب شرقی (3 عدد)

18

افقي

     CLB 

300,000,000

چيني زرين

رزرو تا  94/07/10

3 (2×3)

94

جمهوری

N9

خیابان جمهوری بعد از خیابان شیخ هادی

15

عمودی

تابلو

750,000,000

دلپذیر

رزرو تا  94/06/25

(5×3/03)

95

N10

خیابان جمهوری مقابل پاساژ توکل

15

عمودی

تابلو

750,000,000

چارسو

رزرو تا 94/07/10

(5×3/03)

96

KT3

خیابان جمهوری مسیر غرب به شرق نبش کوچه شهریار

45

عمودی

تابلو

675,000,000

ال جی

قابل ارائه

(9×5)

97

بهشتي

C17

خيابان بهشتي تقاطع خيابان وزرا ضلع جنوب غربي

15

افقي

تابلو

420,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

(3×5)

98

مطهري

L15

خيابان مطهري تقاطع خ ميرزاي شيرازي ضلع شمال غربي

30

افقي

تابلو

510,000,000

اسمارت

رزرو تا 94/11/1

2(3/05×5/05)

99

  هفت تیر

N8

 میدان هفت تیر ضلع جنوبی

29

افقی

تابلو

1,160,000,000

بانک سامان

رزرو تا 94/06/22

(4/05×7/65)

100

      سپهبد قرنی

M7

خيابان سپهبد قرنی مسير جنوب به شمال 400 متر مانده به خيابان كريم خان

54

افقي

پيشاني پل

1,404,000,000

بانك شهر

رزرو تا  94/06/10

(3/00×17/90)

101

سهروردی

G19

خيابان سهروردی مسير شمال به جنوب نرسيده به خيابان آپادانا نبش كوچه محبي  (1 عدد)

6

افقي

     CLB 

120,000,000

فرهنگی محمد (ص)

قابل ارائه

 (2×3)

102

C18

 خیابان سهروردی تقاطع خيابان آپادانا ضلع شرقي

16

افقي

تابلو

464,000,000

برگر لند

رزرو تا 94/09/15

(3×5/30)

103

   ملاصدرا

L14

خيابان ملاصدرا تقاطع خ شيخ بهايي ضلع شمال شرقي

19

افقي

تابلو

418,000,000

نمایشگاه فرش

رزرو تا 94/06/6

 (3/07×6/13)

104

گلبرگ

M12

خیابان گلبرگ نرسیده به تقاطع دردشت شرقي

38

افقي

پيشاني پل

684,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

 (3/03×12/60)

105

M13

خیابان گلبرگ نرسیده به تقاطع دردشت غربي

38

افقي

پيشاني پل

684,000,000

بانك انصار

رزرو تا  94/09/10

 (3/03×12/50)

 *   حداقل زمـان سفارش سـه ماه مي باشد . 

         

 *   %9 مالیات بر ارزش افزوده به هزینه های فوق اضافه می گردد . 

         

  .هزينه هاي عكاسي، طـراحي، چاپ و نصب آگهي جداگانه محاسبـه مي گردد   *

         
 

پست های توصیه شده

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox
Hooman_Barati