خدمات دپارتمان پژوهش بازار شرکت روزنه ارتباط

 1. مطالعات پیش از تولید یا واردات
  امکان سنجی طرح های تجاری و تهیه طرح توجیهی Feasibility study
  • طراحی طرح تجاری کسب و کار Business plan
  • تحلیل تقاضا Demand analysis
  • تحقیق رفتار مصرف کننده Consumer Research
  • تست ذائقه مصرف کننده Taste testing
  • برنامه ریزی ورود محصول Launch plan
  • تحلیل رقابت Competition analysis
 2. برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک Strategic marketing planning
 3. مطالعات بازار
  سهم بازار Market share
  • پایش بازار Market monitoring
  • تحلیل بازخورد Feedback analysis
 4. طراحی برنامه ارتباطات منسجم بازاریابی IMC planning
 • تحقیقات پیش نیاز طراحی برنامه
 • تدوین برنامه اجرایی
 • ارزیابی اثربخشی تلاش ها
 1. مطالعات نام تجاری Brand audit
 • مطالعه هویت های موجود در طبقه برند جدید
 • مطالعه تداعی های برند Brand associations
 • استراتژی های توسعه برند Brand development
 • مطالعه آگاهی از برند Brand awareness شامل recognition/aided&unaided recall
 • مطالعه شاخص های غیرمالی ارزش ویژه برند
 1. برنامه ریزی و طراحی استراتژی های توسعه برند
 • تعریف هسته اصلی/نام گزینی/ارزش گزینی
 • تعیین جایگاه Positioning
 • طراحی هویت
 1. اجرای عملیات میدانی شامل:
  انجام پروژه های سمپلینگ
  • عملیات پرزنتوری
  • تست ذائقه و تست طعم
  • پرسشگری و مصاحبه میدانی

دپارتمان تحقیقات بازار روزنه ارتباط

تاسیس 1378

02145837

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox