تعرفه تبلیغات اتوبوسرانی تیر 94

  لازم به ذکر است که قیمت تعرفه اتوبوس های دو کابین ، با 20% افزایش محاسبه خواهند شد. همچنین قرارداد های نقدی شامل 10% تخفیف نقدی و قراردادهای بیش از یک فصل به شرط پرداخت نقدی در ابتدای [...]