امکان تبلیغات رایگان تلویزیونی در سال ۹۷ ، برای کسب و کارهای داخلی!

امکان تبلیغات رایگان تلویزیونی در سال ۹۷ ، برای کسب و کارهای داخلی! اداره کل بازرگانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته در قالب طرح های حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، این امکان را [...]

۵۲ تکنیک و استراتژی بازاریابی

قسمت اول مقدمه بسیاری از مدیران کسب و کارهای کوچک و همینطور دست اندر کاران جوان صنعت تبلیغات، قادر به دسته بندی درستی از تکنیک ها و استراتژی های بازاریابی نیستد، لذا در بسیاری از جلسات، با مثال [...]