برنامه ریزی و مدیریت برند

امروز صحبت از اهمیت تولید برند به‌عنوان یک دارایی غیر فیزیکی بحثی تکراریست . در رکود اقتصادی فعلی، برندها همچنان به تولید ثروت برای صاحبان خود می‌پردازند. این شرکت ضمن تعامل با مشتریان خود در خصوص بررسی چشم انداز و ارزش‌های مطلوب آنها برنامه تولید برند را با تعریف فاکتورهای سازنده برند تنظیم و اجرا می‌کند. صاحبان برندهای بزرگ نیز به‌راحتی می‌توانند بزرگترین دارایی خود را جهت ارتقا ویا حفظ موقعیت به‌دست ما بسپارند.

انتخاب نام تجاری

نیاز به صرف هزینه‌های بالا جهت به ارزش و موقعیت رساندن یک نام و تبدیل آن به برند صاحب نفوذ، انتخاب نام تجاری مناسب را جزو زیر بنایی‌ترین فعالیت‌ها قرار می‌دهد. تکنیک‌های انتخاب نام تجاری در اکثر شرکت‌های مطرح دنیا به‌عنوان یک روش محرمانه و مخصوص حفظ می‌شوند .این شرکت نیز با توجه به ساختار اجتماعی کشور و الزامات زبان‌شناسی روش خاصی جهت تولید نامه‌های تجاری در سطح ملی دارد . به‌زودی کلیات این روش در غالب یک کتاب توسط این موسسه نشر خواهد شد.

master.newspapers

طراحی برنامه‌های ارتقایی

برنامه‌های ارتقایی موفق باعث تنظیم دقیق جهت منحنی تقاضا به سمت برند و ترغیب صاحبان تقاضا برای دست به جیب شدن می‌شود. بهترین برنامه‌های ارتقایی برنامه‌هایی است که با فرهنگ عمومی جامعه تطابق داشته مطالعات و محاسبات دقیق علمی را پشت سر گذاشته و خلاق و بدیع باشند. برنامه‌های ارتقایی در این موسسه با تعامل واحد برنامه‌ریزی و واحد خلاقیت با نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت تدوین می‌شوند.

تبلیغات پیشبردی

کمپین‌های تبلیغاتی با رعایت الزامات استراتژی برند، در جهت تامین اهذاف مدیریت برند و یا تامین اهداف برنامه‌های ارتقایی تدوین شده در شرکت – یا ارائه شده از سوی مشتریان – و با در نظر گرفتن استراتژی‌های بازاریابی مشتریان در دو سطح ATL و BTL طراحی می‌شوند.

WordPress Image Lightbox