رشد استقبال مردم در خرید مواد غذایی از هایپرمارکتها و فروشگاههای زنجیره ای

در ادامه سلسله گزارشات تحقیقات اخیر صورت گرفته توسط واحد پژوهشهای شرکت روزنه ارتباط و در بخش FMCG (مواد غذایی) مشخص شد که علی رغم افزایش فروشگاههای زنجیره ای و هایپر مارکتها، همچنان سوپرمارکتهای [...]

در صنایع غذایی بسته بندی و کیفیت اولویت اول را در انتخاب محصول دارد

در ادامه سلسله گزارشات تحقیقات اخیر صورت گرفته از ۵۰۰ نفر بصورت میدانی در تهران مشخص شد که بدون در نظر گرفتن سابقه و خوشنامی یک برند و نیز بالاتر از عامل قیمت حتی در شرایط اقتصادی اخیر، بسته بندی [...]