کلیه آگهی‌های این بانک بر اساس اهداف تعیین شده از سوی واحد بازاریابی بانک و نیز استراتژی طراحی شده در شرکت (با همکاری روابط عمومی) بانک اقتصاد نوین ایده‌پردازی و تولید شده است . یکی از موفق‌ترین آگهی های این بانک (کمپین پروانه‌ها پر می‌گیرند) با موضوع جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه می‌باشد. در این کمپین کارکتر پروانه بعنوان نماد خیر و شادی‌آفرینی استفاده شده است.

آگهی‌های تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین

پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox
post-bank