سالی

یکی از مزایای محصول استراتژیک سالی رب سالی کیفیت بسیار بالای آن بود اما نمایش کیفیت یک محصول غذایی که به صورت مستقیم میل نمی شود کار بسیار دشواری است.

در کمپین سالی ابتدا با استفاده از آرم آکهی شعار سالی که نکوست از طعمش پیداست (طراحی شعار توسط روزنه ارتباط) عرضه گردید و پس از طی این گام ، آگهی مستقیم تلویزیونی با تکیه بر غلظت رب سالی (یکی از شاخصه های کیفی رب ) پخش گردید.

سوژه این آگهی عامه پسند یکی از لطیفه های قدیمی جاری در بین مردم جامعه بود: با این غلیظی که تو میگی فقط باید سالی ببری فقط یک قاشق ! پیام نهایی و اصلی این آگهی بود.

آگهی‌های تلویزیونی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

تیزر تبلیغاتی سالی

پست های توصیه شده

ارسال نظر

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

WordPress Image Lightbox
my-babyrasan