رشد استقبال مردم در خرید مواد غذایی از هایپرمارکتها و فروشگاههای زنجیره ای

در ادامه سلسله گزارشات تحقیقات اخیر صورت گرفته توسط واحد پژوهشهای شرکت روزنه ارتباط و در بخش FMCG (مواد غذایی) مشخص شد که علی رغم افزایش فروشگاههای زنجیره ای و هایپر مارکتها، همچنان سوپرمارکتهای [...]

چرا در بسیاری از سازمان های ایرانی، کارها به سرانجام نمی رسند؟

اگر پای درددل مدیران اکثر شرکت های ایرانی به خصوص شرکت های وابسته به دولت یا گروه ها و هولدینگ های متوسط و بزرگ  بنشینید حتما با این گزاره ناخوشایند مواجه می شوید “کارها به درستی پیش نمی [...]