تعرفه اجاره بیلبورد گیلان زمستان 1401

قیمت بیلبورد در استان گیلان به روز شده در تاریخ 1401/03/25

مکاننوع سازهابعاد(متر)قیمت ماهیانه (تومان)تاریخ اکران
گلسار میدان صابرینبیلبورد8*41800000001401/05/01
چهار راه گلسار ورودی گلساربیلبورد8*51900000001401/05/01
گلسار، مسیر اصلی ، جنب بانک ملت (خروجی گلسار)بیلبورد7*31200000001401/05/01
گلسار، میدان توحیدبیلبورد7*41500000001401/04/15
گلسار ، بلوار گیلان ، میدان تربیت معلمبیلبورد7*41500000001401/04/31
گلباغ نماز، میدان ولیعصر به سمت بلوار انصاریبیلبورد8*41500000001401/05/01
بلوار انصاری ، ورودی چهارراه گلساربیلبورد8*4120000000قابل اکران
بلوار انصاری. جنب پارک ملت .به سمت انزلیبیلبورد8*41500000001401/04/20
میدان قلی پور ،ورودی گلساربیلبورد7*41500000001401/04/31
میدان صیقلان ، ورودی خیابان تختیبیلبورد7*41800000001401/04/15
سعدی ، ابتدای بلوار معلم ، ورودی پیاده راه فرهنگیبیلبورد7*41200000001401/04/10
میدان جهاد ، ابتدای شهرک فرهنگیانبیلبورد8*51200000001401/05/01
بلوار خرمشهر، نرسیده به پل جانبازانبیلبورد8*4120000000قابل اکران
بلوار ولیعصر ، جنب دیوار فرودگاه (ورودی رشت از انزلی)بیلبورد12*51500000001401/04/31
ورودی رشت از تهران، نرسیده به میدان گیل، بیمارستان رسول اکرم بیلبورد9*6120000000قابل اکران
میدان گاز، ابتدای بلوار منظریهبیلبورد7*41500000001401/04/08
میدان یخسازی ، ورودی بلوار شهدای گمنامبیلبورد7*4120000000قابل اکران
گلسار، تقاطع صابرین ، دید به بلوار اصلی گلسار (وجه چپ)عرشه پل 13/7*31800000001401/04/15
گلسار، تقاطع صابرین ، دید به چهارراه گلسار (وجه راست)عرشه پل 13/7*31800000001401/04/06
چهارراه میکائیل بیلبورد6*41500000001401/04/03
خیابان مطهری ، جنب مسجد چهاربرادرانبیلبورد6*41500000001401/04/25
خیابان نامجو (خروجی منظریه)بیلبورد7*4120000000قابل اکران
میدان مصلی (توشیبا)بیلبورد8*41500000001401/05/01
بلوار ولیعصر ،روبروی فرودگاهبیلبورد10*51200000001401/04/31
خیابان بیستون ، ابتدای معلمبیلبورد6*41500000001401/05/01
میدان رازی ، روبروی سازمان آتش نشانیبیلبورد8*4120000000قابل اکران
چهارراه گلسار ، خروجی گلسار ، ابتدای بلوار انصاریبیلبورد7*41800000001401/04/31
چهارراه گلسار، جنب داروخانه گلساربیلبورد7*41500000001401/04/07
خیابان تختی ، دید از چهاراه گلساربیلبورد8*41500000001401/05/01
سبز میدان، ابتدای خیابان لاکانیبیلبورد7*4150000000قابل اکران
میدان قلی پور ، به سمت صابرین بیلبورد7*41500000001401/05/01
بلوار افتخاری، روبروی پمپ بنزینبیلبورد8*41200000001401/04/07
چهارراه گلسار ، ورودی پل بوسارپل عابر 28*31500000001401/05/01
چهارراه گلسار، خروجی پل بوسارپل عابر28*3150000000قابل اکران
بلوار انصاری ، به سمت چهارراه گلسار پل عابر 4*221200000001401/05/01
گلباغ نماز، به سمت چهارراه گلسارپل عابر40*4120000000قابل اکران
بلوار خرمشهر، به سمت میدان جانبازانپل عابر21*3120000000قابل اکران
بلوار خرمشهر، به سمت میدان ولیعصرپل عابر21*31200000001401/04/06
بلوار شهید افتخاری ، به سمت میدان یخسازیپل عابر23*31200000001401/04/15
بلوار شهید افتخاری ، به سمت بیمارستان قائمپل عابر23*3120000000قابل اکران
بزرگراه شهید بهشتی ، به سمت میدان توشیباپل عابر26*4120000000قابل اکران
بلوار شهدای گمنام ، به سمت میدان جهادپل عابر22*3120000000قابل اکران
بلوار شهدای گمنام ، به سمت میدان یخسازیپل عابر22*3120000000قابل اکران
محور رشت، لاهیجان ، کیلومتر12 محور، جنب رستوران بلدرچینبیلبورد9*645000000قابل اکران
محور لاهیجان، رشت ، 200متر بعد از شهرداری لولمانبیلبورد9*645000000قابل اکران
محور لاهیجان ، رشت ، نرسیده به پلیس راه محور بیلبورد6*9450000001401/05/01