تعرفه بیلبورد کرج سال 1401

قیمت اجاره بیلبورد ها و رسانه های محیطی کرج استان البرز

به روز شده در تاریخ 1401/01/22

قیمت بیلبورد در تهران
تعرفه تبلیغات بیلبورد
هزینه اجاره بیلبورد تهران

اطلاعات تابلوها

ردیفموقعیت رسانهشاخصآدرسابعادتعرفه ماهیانه
1پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A1کرج به سمت فردیس-بورد اول3*44450,000,000
2پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A2کرج به سمت فردیس-بورد دوم3*18450,000,000
3پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A3کرج به سمت فردیس-بورد سوم3*17480,000,000
4پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A4کرج به سمت فردیس-بورد چهارم3*17240,000,000
5پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A5فردیس به سمت کرج- بورد اول3*18500,000,000
6پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A6فردیس به سمت کرج- بورد دوم3*17450,000,000
7پل عابر مکانیزه مترو کرج (میدان شهید سلطانی)A7فردیس به سمت کرج- بورد سوم3*17240,000,000
8پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)B1طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد اول3*21550,000,000
9پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)B2طالقانی به سمت میدان سپاه(عمودی)-بورد دوم4*10340,000,000
10پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)B3طالقانی به سمت میدان سپاه-بورد سوم3*20340,000,000
11پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)B4میدان سپاه به سمت طالقانی- بورد اول3*20390,000,000
12پل عابر مکانیزه هلال احمر (ضلع غرب زیرگذر طالقانی)B6میدان سپاه به سمت طالقانی- بورد سوم3*21340,000,000
13پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)D1میدان شهدا به سمت طالقانی- بورد اول3*12470,000,000
14پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)D2میدان شهدا به سمت طالقانی- بورد دوم3*12320,000,000
15پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)D3طالقانی به سمت میدان شهدا- بورد اول3*12470,000,000
16پل عابر طالقانی (ضلع شرق زیرگذر طالقانی)D4طالقانی به سمت میدان شهدا- بورد دوم3*12320,000,000
19پل عابر مهدیه کرج (میدان توحید-ابتدای بلوار مظاهری)F1میدان شهدا به سمت میدان توحید3*20500,000,000
20پل عابر مهدیه کرج (میدان توحید-ابتدای بلوار مظاهری)F2میدان توحید به سمت میدان شهدا3*20500,000,000
21پل عابر دانشگاه آزاد (گوهردشت-بلوار موذن)G1عظیمیه به سمت گوهردشت3*14420,000,000
22پل عابر دانشگاه آزاد (گوهردشت-بلوار موذن)G2گوهردشت به سمت عظیمیه3*12340,000,000
23پل عابر مصلای کرج (شاه عباسی- بلوار امامزاده حسن)H1چهارراه مصباح به سمت شاه عباسی3*12220,000,000
24پل عابر مصلای کرج (شاه عباسی- بلوار امامزاده حسن)H2شاه عباسی به سمت چهارراه مصباح3*18370,000,000
25پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)I1چهاراه هفت تیر به سمت مهرویلا- بورد اول3*14450,000,000
26پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)I2چهاراه هفت تیر به سمت مهرویلا-بورد دوم3*14320,000,000
27پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)I3مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر-بورد اول3*14450,000,000
28پل عابر بلوار دانش آموز شرق (ضلع شرقی زیرگذر دانش آموز)I4مهرویلا به سمت چهارراه هفت تیر-بورد دوم3*14320,000,000
29پل عابر بلوار دانش آموز غرب (ضلع غربی زیرگذر دانش آموز)J1مهرویلا به سمت هفت تیر- بورد اول3*14450,000,000
30پل عابر بلوار دانش آموز غرب (ضلع غربی زیرگذر دانش آموز)J2مهرویلا به سمت هفت تیر- بورد دوم3*14320,000,000
31پل عابر بلوار دانش آموز غرب (ضلع غربی زیرگذر دانش آموز)J3هفت تیر به سمت مهرویلا- بورد اول3*14450,000,000
32پل عابر بلوار دانش آموز غرب (ضلع غربی زیرگذر دانش آموز)J4هفت تیر به سمت مهرویلا- بورد دوم3*14290,000,000
33پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)K1اتوبان تهران به سمت جاده چالوس-بورد اول3*15450,000,000
34پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)K2اتوبان تهران به سمت جاده چالوس-بورد دوم3*15300,000,000
35پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)K3جاده چالوس به سمت اتوبان تهران-بورد اول3*15450,000,000
36پل عابر کلاک (ابتدای ورودی چالوس)K4جاده چالوس به سمت اتوبان تهران-بورد دوم3*15300,000,000
37پل عابر سیزدهم (گوهردشت- نبش شهرک جهازیها)L1باغستان به سمت دانشگاه آزاد3*18450,000,000
38پل عابر سیزدهم (گوهردشت- نبش شهرک جهازیها)L2دانشگاه آزاد به سمت باغستان3*18450,000,000
39پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی روگذر شهدای روحانی)M1پل روحانی به سمت میدان دانشگاه-بورد اول3*15440,000,000
40پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی روگذر شهدای روحانی)M2پل روحانی به سمت میدان دانشگاه-بورد دوم3*15160000000
41پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی روگذر شهدای روحانی)M3میدان دانشگاه به سمت پل روحانی-بورد اول3*15420,000,000
42پل عابر بلوار جمهوری (ضلع شمالی روگذر شهدای روحانی)M4میدان دانشگاه به سمت پل روحانی-بورد دوم3*15160,000,000
43پل عابر چمران (بلوار چمران روبروی پردیس کشاورزی تهران)N1میدان امام حسین به سمت عظیمیه3*15450,000,000
44پل عابر چمران (بلوار چمران روبروی پردیس کشاورزی تهران)N2عظیمیه به سمت میدان امام حسین3*15230,000,000
45پل عابر سه راه گوهردشت (نبش یاسر5)P1سه راه گوهردشت به سمت میدان امام-بورد اول3*14450,000,000
46پل عابر سه راه گوهردشت (نبش یاسر5)P3میدان امام به سمت سه راه گوهردشت-بورد اول3*14480,000,000
47پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)R1اتوبان تهران به سمت چهارراه گلزار-بورد اول3*15450,000,000
48پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)R2اتوبان تهران به سمت چهارراه گلزار-بورد دوم3*15180,000,000
49پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)R3چهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران-بورد اول3*15420,000,000
50پل عابر گلشهر (چهل متری گلشهر نبش خیابان درختی)R4چهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران-بورد دوم3*15150,000,000
51پل عابر بازار روز (میدان امام حسین- ابتدای بلوار هفت تیر)Q1میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح-بورد اول3*12400,000,000
52پل عابر بازار روز (میدان امام حسین- ابتدای بلوار هفت تیر)Q3چهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین-بورد اول3*15400,000,000
53پل عابر طالقانی جنوبی (حد فاصل چهارراه طالقانی هفت تیر)T1چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر- بورد اول3*12400,000,000
54پل عابر طالقانی جنوبی (حد فاصل چهارراه طالقانی هفت تیر)T3هفت تیر به سمت چهارراه طالقانی- بورد اول3*12400,000,000
55پل عابر آزادگان(میدان آزادگان ایتدای بلوار مطهری)S1گوهردشت به سمت عظیمیه-بورد اول3*15490,000,000
56پل عابر آزادگان(میدان آزادگان ایتدای بلوار مطهری)S2گوهردشت به سمت عظیمیه-بورد دوم3*20320,000,000
57پل عابر آزادگان(میدان آزادگان ایتدای بلوار مطهری)S3عظیمیه به سمت گوهردشت-بورد اول3*20530,000,000
58پل عابر آزادگان(میدان آزادگان ایتدای بلوار مطهری)S4عظیمیه به سمت گوهردشت-بورد دوم3*20400,000,000
59پل عابر مهرشهر (بلوار ارم- روبروی باغ سیب)O1اتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر-بورد اول3*20630,000,000
60پل عابر مهرشهر (بلوار ارم- روبروی باغ سیب)O2اتوبان تهران به سمت ورودی مهرشهر-بورد دوم3*15340,000,000
61پل عابر مهرشهر (بلوار ارم- روبروی باغ سیب)O3مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران-بورد اول3*15440,000,000
62پل عابر مهرشهر (بلوار ارم- روبروی باغ سیب)O4مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران-بورد دوم3*12250,000,000
63پل عابر عظیمیهW1بلوار شورا به سمت عظیمیه- بورد اول3*18600,000,000
64پل عابر عظیمیهW2بلوار شورا به سمت عظیمیه- بورد دوم3*18420,000,000
65پل عابر عظیمیهW3عظیمیه به سمت بلوار شورا-بورد اول3*18420,000,000
66پل عابر عظیمیهW4عظیمیه به سمت بلوار شورا-بورد دوم3*18410,000,000
67پل عابر شهرداری مرکز(بلوار بلال)X1میدان توحید به سمت چهارراه هفت تیر- بورد اول3*18360,000,000
68پل عابر شهرداری مرکز(بلوار بلال)X2چهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید- بورد اول3*18360,000,000
69پل عابر شهرداری مرکز(بلوار بلال)X3چهارراه هفت تیر به سمت میدان توحید- بورد دوم3*18170,000,000
70پل عابر بلوار علامه جعفریY1دولت آباد به سمت جهانشهر3*15340,000,000
71پل عابر بلوار علامه جعفریY2جهانشهر به سمت دولت آباد3*18340,000,000
72بیلبورد بیلقانZ1کرج به سمت چالوس4.8*10420,000,000
73بیلبورد بیلقانZ2چالوس به سمت کرج4.8*10420,000,000
74بیلبورد ترمینال شهید کلانتریZ3کرج به سمت محمدشهر- سمت راست4*7.5300,000,000
75بیلبورد ترمینال شهید کلانتریZ4کرج به سمت محمدشهر- سمت چپ4*7.5210,000,000
76پل مترو فردیسA8فردیس به سمت کرج- بورد چهارم3*24130,000,000
77پل هلال احمرB5میدان سپاه به سمت طالقانی (عمودی)-بورد دوم4*10104,000,000
78پل سه راه گوهردشتP2سه راه گوهردشت به سمت میدان امام-بورد دوم3*14104,000,000
79پل سه راه گوهردشتP4میدان امام به سمت سه راه گوهردشت-بورد دوم3*15104,000,000
80پل بازار روزQ2میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح-بورد دوم3*12104,000,000
81پل بازار روزQ4چهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین-بورد دوم3*12130,000,000
82پل طالقانی جنوبیT2چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر-بورد دوم3*1265,000,000
83پل طالقانی جنوبیT4هفت تیر به سمت چهارراه طالقانی-بورد دوم3*1265,000,000
84بیلبورد اتوبان تهران - لشکرکL1کیلومتر 3 - مسیر رفت60540,000,000
85بیلبورد اتوبان تهران - لشکرکL2کیلومتر 4 - مسیر رفت60540,000,000
86بیلبورد اتوبان تهران - لشکرکL3کیلومتر 4 - مسیر برگشت4046,000,000
87بیلبورد اتوبان تهران - کرجAبعد از خروجی همت - تهران به سمت کرج5*12710,000,000
88بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدیدB1دید از بلوار بسیج شرقی4*9150,000,000
89بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدیدB2دید از بلوار خلیج فارس4*9150,000,000
90بیلبورد سه وجهی هشتگرد جدیدB3دید از بلوار بسیج غربی4*9150,000,000
91پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب ااحوائج و دنیای فرش)C1محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد اول3*15360,000,000
92پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب ااحوائج و دنیای فرش)C2محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد دوم3*15180,000,000
93پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب ااحوائج و دنیای فرش)C3 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد اول3*15360,000,000
94پل عابر محمدشهر 1(روبروی مسجد باب ااحوائج و دنیای فرش)C4 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد دوم3*15180,000,000
95پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)D1محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد اول3*15360,000,000
96پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)D2محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد دوم3*15180,000,000
97پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)D3 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد اول3*15360,000,000
98پل عابر محمدشهر 2(روبروی مسجد جامع)D4 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد دوم3*15180,000,000
99پل عابر محمدشهر 3(روبروی مصلی محمدشهر و مجتمع هزارواحدی)E1محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد اول3*15330,000,000
100پل عابر محمدشهر 3(روبروی مصلی محمدشهر و مجتمع هزارواحدی)E2محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد دوم3*15170,000,000
101پل عابر محمدشهر 3(روبروی مصلی محمدشهر و مجتمع هزارواحدی)E3 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد اول3*15330,000,000
102پل عابر محمدشهر 3(روبروی مصلی محمدشهر و مجتمع هزارواحدی)E4 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد دوم3*15170,000,000
103پل عابر محمدشهر 4(نرسیده به فردوسی روبروی بازار بزرگ آهن)F1محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد اول3*20.2330,000,000
104پل عابر محمدشهر 4(نرسیده به فردوسی روبروی بازار بزرگ آهن)F2محمدشهر به سمت ماهدشت - بورد دوم3*18.2170,000,000
105پل عابر محمدشهر 4(نرسیده به فردوسی روبروی بازار بزرگ آهن)F3 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد اول3*18330,000,000
106پل عابر محمدشهر 4(نرسیده به فردوسی روبروی بازار بزرگ آهن)F4 ماهدشت به سمت محمدشهر - بورد دوم3*18.2170,000,000

اجاره بیلبورد کرج – قیمت بیلبورد کرج استان البرز – هزینه تبلیغات محیطی کرج البرز