تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد94540000000099/02/05615×1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد75540000000099/02/12610×1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد52313000000099/01/31510×1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر62474000000099/01/31احتمال تمدید310×2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر78489000000099/08/26310×2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر41195000000099/02/04315×1310
همت7B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38246000000099/02/08820×465
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر68195000000099/01/31320×2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر68195000000099/01/31320×2120
همت10H1بزرگراه همت ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرقبیلبورد371410000000قابل اکران410×910
همت11H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64498000000099/01/26رزرو490×1315
همت12T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر63498000000099/02/20احتمال تمدید310×2030
همت13H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50489000000099/01/27490×1010
همت14B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد25249000000099/02/04410×610
همت15L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد62480000000099/01/25510×1210
صدر16B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33244000000099/02/10410×810
چمران17L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد33226000000099/02/16410×810
چمران18T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر56252000000099/02/05310×1810
چمران19H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد33240000000099/02/10410×810
چمران20V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد33240000000099/01/31415×820
نیایش21L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرببیلبورد51243000000099/02/10420×1220
نیایش22N13بزرگراه نیایش، قبل از خروجی سعادت آباد، غرب به شرق – جدیدبیلبورد33252000000099/02/01در حال ساخت360×910
حکیم23V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد50267000000099/02/20احتمال تمدید410×1210
حکیم24H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد50249000000099/02/12415×1210
حکیم25G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر62222000000099/02/10احتمال تمدید310×2010
حکیم26G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر62222000000099/02/01310×2010
حکیم27N14بزرگراه حکیم، ابتدای پارک پردیسان، شرق به غرب – جدیدبیلبورد50249000000099/02/01در حال ساخت410×1210
حکیم28B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33180000000099/03/11احتمال تمدید410×810
حکیم29L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد52228000000099/02/05425×1220
رسالت30L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد50228000000099/02/10410×1210
رسالت31B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد39264000000099/01/31احتمال تمدید430×910
رسالت32T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63228000000099/01/31360×1760
رسالت33T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر47222000000099/08/01رزرو310×1515
کردستان34G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر47174000000099/01/31310×1520
شیخ فضل اله35V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37219000000099/02/02410×910
شیخ فضل اله36T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره59219000000099/01/31315×1870
سعادت آباد37G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر471530000000قابل اکران310×1515
شهرک غرب38L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد341590000000قابل اکران370×910
شهرک غرب39V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد20100000000099/02/04370×535
شهرک غرب40L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستانبیلبورد1272000000099/01/31215×620
الهیه41H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18165000000099/02/01337×537
زعفرانیه42B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی16195000000099/02/10-99/02/01510×310
99/05/14
اندرزگو43B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)بیلبورد(16)3379000000099/01/31510×310
کامرانیه44H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16135000000099/01/31445×365
کامرانیه45V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16120000000099/02/04510×310
نیاوران46V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی19120000000099/02/04310×610
اندرزگو47G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر38149000000099/02/15310×1210
اندرزگو48G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر38149000000099/02/04310×1210
جردن49L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16135000000099/06/28510×310
جردن50V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19120000000099/01/31310×610
پاسداران51L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22120000000099/02/15610×360
دروس52H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی1684000000099/02/04440×360
شریعتی53H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16132000000099/08/08510×310
شریعتی54G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر49120000000099/02/05310×1590
بهشتی55V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد161080000000قابل اکران315×515
مطهری56H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16800000000قابل اکران310×510
مطهری57H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد1680000000099/02/04310×510
مطهری58H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1680000000099/01/25310×510
کریمخان59T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر56228000000099/02/17احتمال تمدید310×1810
کریمخان60T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر56198000000099/02/08310×1810
ستاری61B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد261200000000قابل اکران360×710
ستاری62T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر64166000000099/03/13310×2050
باکری63H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33252000000099/01/31احتمال تمدید – رزرو410×810
اشرفی اصفهانی64V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16100000000099/02/15515×315
اشرفی اصفهانی65N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل سواره64165000000099/02/10315×2030
صادقیه66L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28147000000099/02/23395×715
تهران کرج67H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد51159000000099/01/31420×1220
تهران کرج68V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79189000000099/05/14520×1520
جاده مخصوص69B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر38150000000099/05/14احتمال تمدید310×1210
نواب70N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره56156000000099/02/08310×1810
نواب71T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر62156000000099/03/10احتمال تمدید360×1730
آزادی72N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر63156000000099/01/31310×2020
آزادی73N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64156000000099/02/08310×2060
انقلاب74T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27960000000قابل اکران310×860
انقلاب75T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر2796000000099/04/31-99/02/08 قابل اکراناحتمال تمدید310×860
انقلاب99/03/31
جمهوری76B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی16105000000099/02/02510×310
جمهوری77L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی16105000000099/02/02510×310
امین حضور78T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر35142000000099/10/14310×1120
مصطفی خمینی79D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر31120000000099/10/14310×1010
صیاد80G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر56159000000099/02/15310×1810
امام علی81B12بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره44120000000099/03/02310×1410
امام علی82H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد50140000000099/01/25410×1210
امام علی83G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره48112000000099/02/04320×1510
امام علی84G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر42112000000099/02/09260×1620
بابایی85B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40112000000099/02/05260×1520
بابایی86N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56112000000099/03/04احتمال تمدید310×1810
بابایی87N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر56112000000099/01/31310×1810
بابایی88N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4511200000001400/07/30310×1510
باقری89N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41156000000099/02/18310×1310
باقری90G8بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر39156000000099/02/15260×1510
پیروزی91N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41132000000099/01/31احتمال تمدید310×1310
پیروزی92N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41132000000099/02/16310×1310
بسیج93B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر3899000000099/03/18احتمال تمدید310×1210
بسیج94B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر3899000000099/02/04احتمال تمدید310×1210
بسیج95T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر3899000000099/01/31احتمال تمدید310×1210
مازندران96M1جاده چالوس،ابتدای ورودی مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار ، دید از تهرانبیلبورد6227000000099/01/31510×1210
مازندران97M2جاده چالوس، ابتدای ورودی مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار ، دید از شمالبیلبورد6227000000099/02/31510×1210
مازندران98M3جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمالبیلبورد6227000000099/06/31510×1210
مازندران99M4جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد6227000000099/01/31510×1210
مازندران100M6متل قو ، غرب به شرقبیلبورد5227000000099/06/31510×1010
مازندران101M8ساری ورودی قائمشهر ، دید از قائمشهرپل عابر8727000000099/01/31410×2110
مازندران102M14آمل به محمود آباد روبروی پمپ بنزین جمشیدی – وجه فرعیبیلبورد74450000000قابل اکران610×1210
مازندران103M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد60450000000قابل اکرانرزرو485×1250
مازندران104M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد60450000000قابل اکرانرزرو485×1250
الهیه105L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیCLB6400000000305*205
الهیه106L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازهCLB-64(400،000،000)*4305*205
الهیه107L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منشCLB6400000000305*205
الهیه108L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه109L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه110L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه111L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
الهیه112L8الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگیCLB6400000000305*205
الهیه113L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
نیاوران114L10نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
نیاوران115L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغیCLB6400000000305*205
نیاوران116L12نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
تجریش117L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB6340000000310*210
کامرانیه118L14کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
فرمانیه119L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
اندرزگو120L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دختCLB6400000000305*205
اندرزگو121L17بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB6400000000305*205
اندرزگو122L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
اندرزگو123L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB6400000000305*205
جردن (آفریقا)124L20جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
جردن (آفریقا)125L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB6340000000305*205
جردن (آفریقا)126L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربیCLB6340000000305*205
زعفرانیه127L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازهCLB-64(400،000،000)*4305*205
زعفرانیه128L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
زعفرانیه129L25زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
ولنجک130L26ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB-6340000000205*308
ولنجک131L27ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
پارک وی132L28چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
پارک وی133L29چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
ولیعصر134L30خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3310*210
ولیعصر135L31خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB-6340000000305*205
میدان عطار136L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
پاسداران137L33خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
پاسداران138L34خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
پاسداران139L35پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازهCLB-62(280،000،000)*2305*205
اقدسیه140L36اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3308*205
شریعتی141L37 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
بهشتی142L38بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
سهروردی143L39سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبیCLB6340000000305*205
سعادت آباد144L40سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
سعادت آباد145L41سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB6340000000305*205
سعادت آباد146L42سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2285*188
سعادت آباد147L43سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتمCLB6340000000210*310
شهرک غرب148L45شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
پونک149L46میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
تهرانپارس150L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازهCLB-64(280،000،000)*4305*205
رسالت151L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستانCLB6340000000305*205