تعرفه بیلبورد مشهد 1400

به روز شده در تاریخ 1400/01/28

ردیفکد مسیرنشانیتیپابعاد(متر)متراژتعرفه ماهیانه (ریال)زمان واگذاری
۱V1وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد، بولوار امامت، مقابل پارک بزرگ ملتبیلبورد۷*۱۷۱۱۹630,000,000۰۰/۰۶/۰۹
۲MO1سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، نمای میدان استقلال، مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵۹۰500,000,000۰۰/۰۳/۳۱
۳MO2سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، نمای میدان آزادی، مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵۹۰380,000,000۰۰/۰۳/۰۴
۴MA1ملک آبادمیدان فلسطین(ملک آباد)، ضلع شمال غربی چپ، ورودی ملک آباد، به سمت سه راه خیامبیلبورد۴*۱۲۴۸600,000,000۰۰/۰۳/۱۰
۵KH1بولوار خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، ضلع شمال شرقی، نمای چهارراه خیام و سجادبیلبورد۴*۱۰۴۰500,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۶KH2بولوار خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، ضلع جنوب غربی، به سمت چهارراه خیام و سجادبیلبورد۴*۱۲۴۸500,000,000۰۰/۰۶/۲۶
۷KH3بولوار خیاممیدان خیام(سپاد)، ضلع شمال غربیبیلبورد۸*۲۴.۵۲۰۰480,000,000۰۰/۰۲/۱۸
۸TV1کلانتریمیدان جمهوری(تلویزیون)، ضلع شمال شرقی، ورودی احمدآبادبیلبورد۷*۲۱۱۴۷610,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۹ST1استقلالمیدان استقلال، ضلع شرقی، نمای میدان جانبازبیلبورد۴*۱۲۴۸550,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۱۰ST2استقلالمیدان استقلال، ضلع شرقی، نمای میدان استقلالبیلبورد۴*۱۲۴۸450,000,000۰۰/۰۷/۲۱
۱۱AB1حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، ابتدای خیابان خسروی، نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی)پل عابر پیاده۲/۸۰*۱۶/۸۰۴۷600,000,000۰۰/۰۲/۱۳
۱۲AH1احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، نمای میدان احمد آبادپل عابر پیاده۳*۱۳۴۵530,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۱۳AH2احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، نمای میدان ملک آبادپل عابر پیاده۳*۱۳۴۵530,000,000۰۰/۰۷/۰۴
۱۴V2وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، نمای سه راه خیامپل سوار۲/۶۰*۱۰۲۶550,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۱۵K3کلانتریبزرگراه شهید کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، نمای میدان آزادیپل عابر پیاده۳*۲۲۶۶480,000,000۰۰/۰۷/۰۴
۱۶K4کلانتریبزرگراه شهید کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، نمای میدان جمهوریپل عابر پیاده۳*۱۴۴۲480,000,000۰۰/۰۳/۰۸
۱۷J1جانبازمیدان جانباز سمت چپ، نمای میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲۳۶450,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۱۸J2جانباز میدان جانباز، نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳/۵۰۴۰520,000,000۰۰/۰۲/۱۸
۱۹F1جانباز بولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲۳۶420,000,000۰۰/۰۲/۰۹
۲۰F2جانباز بولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲۳۶420,000,000۰۰/۰۶/۲۶
۲۱AH3ملک آبادمیدان فلسطین(ملک آباد)، ورودی احمد آباد-BACK LIGHTآگهی نما۳*۴۱۲200,000,000۰۰/۰۴/۲۴
۲۲V5وکیل آبادبولوار وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی-BACK LIGHTآگهی نما۳*۳/۶۰۱۶200,000,000۰۰/۱۱/۲۴
۲۳V6وکیل آبادبولوار وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۳*۴۱۲180,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۲۴AZ1بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدای شاهد، مسیر شمال به جنوب سمت چپ، به سمت میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۵۴۵250,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۲۵AZ2بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدای شاهد، مسیر شمال به جنوب سمت راست، به سمت میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۵۴۵220,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۲۶AZ3بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدای شاهد، مسیر جنوب به شمال سمت چپ، نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۵۴۵250,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۲۷AZ4بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدای شاهد، مسیر جنوب به شمال سمت راست، نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۲۳۶220,000,000۰۰/۰۲/۰۵
۲۸AZ5بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰۶۰220,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۲۹AZ6بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰۶۰220,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۳۰AZ7بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بولوار آیت الله رفسنجانی۳۸، به سمت الهیه و نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۲/۶۰*۲۲۵۸220,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۳۱CH1بزرگراه امام علیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، مسیر غرب به شرق، به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸۵۴210,000,000۰۰/۰۳/۰۵
۳۲CH2بزرگراه امام علیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، مسیر شرق به غرب، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۸۵۴210,000,000۰۰/۰۲/۱۳
۳۳CH3بزرگراه امام علیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، مسیر غرب به شرق، به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۲۳۶210,000,000۰۰/۰۲/۰۴
۳۴BA1بزرگراه امام علیبزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵(مفتح)، مسیر غرب به شرق، به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۵۴۵210,000,000۰۰/۰۲/۰۹
۳۵BA2بزرگراه امام علیبزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵(مفتح)، مسیر شرق به غرب، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۵۴۵210,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۳۶CH4بزرگراه امام علیمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۰۳۰200,000,000۰۰/۰۴/۱۹
۳۷AN1شهرک غربشهرک غرب، اندیشه۷، به سمت وکیل آباد و بزرگراه امام علیپل عابر پیاده۳*۱۰۳۱190,000,000۰۰/۰۵/۰۴
۳۸HE1بزرگراه همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، نمای بزرگراه همتپل عابر پیاده۳*۱۰۳۶160,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۳۹HE2بزرگراه همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، نمای کارخانه سیمانپل عابر پیاده۳*۱۰۳۶160,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۴۰AZ8بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)، مقابل کارخانه خانه سازی، ورود به مشهدپل عابر پیاده۳*۳۱/۵۹۵250,000,000۰۰/۰۶/۰۱
۴۱AZ9بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)، مقابل کارخانه خانه سازی، خروج از مشهدپل عابر پیاده۳*۳۱/۵۹۵250,000,000۰۰/۰۲/۳۱
۴۲AZ10بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)، میدان قائم، مقابل بیمارستان رضوی، ورود به مشهدپل عابر پیاده  350,000,000۰۰/۰۱/۳۱
۴۳AZ11بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)، میدان قائم، مقابل بیمارستان رضوی، خروج از مشهدپل عابر پیاده  350,000,000۰۰/۰۱/۳۱