تعرفه بیلبورد مشهد 1400

اطلاعات قیمت و هزینه اجاره بیلبورد مشهد به روز شده در تاریخ 1400/10/18

هزینه اجاره بیلبورد مشهد همراه با اطلاعات کامل و به روز شده به شرح زیر می‌باشد. در صورت هرگونه سوال لطفا با تلفن شرکت به شماره 02188879490 تماس بگیرید

ردیفکد گریدمسیرنشـــــــــــــــــــــانیتیپابعاد(متر)متراژ تعـرفــه ماهیـانه (تومان) زمـان واگذاری
1V1A++ وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرببیلبورد۷*۱۷11990000000۱۴۰۱/۰۲/۱۴
2KHA++خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب شرقیبیلبورد۴*۱۲4890000000۱۴۰۰/۰۹/۱۰
3KH1A++خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع شمال شرقی بیلبورد۴*۱۰4070000000۱۴۰۰/۱۲/۰۲
4KH2A++خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب غربیبیلبورد۴*۱۲4870000000۱۴۰۱/۰۷/۲۹
5KH3A++خیاممیدان خیام، ضلع شمال غربیبیلبورد۸*۲۴.۵20070000000۱۴۰۰/۰۹/۳۰
6KH4A++خیامبولوار خیام، ابتدا خیابان جامی، دید از خیابان ریس و سه راه خیامبیلبورد۵*۱۲6070000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
7MA1A++احمدآبادمیدان فلسطین، ورودی ملک آباد، به سمت سه راه خیام، ضلع شمال غربی چپبیلبورد۴*۱۲4885000000۱۴۰۱/۰۳/۰۳
8MA2A++احمدآبادمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی راستبیلبورد۵*۱۲6085000000۱۴۰۰/۰۹/۳۰
9MA3A++احمدآبادمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی چپبیلبورد۵*۱۲6085000000۱۴۰۱/۰۲/۰۸
10MO1A++سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوببیلبورد۶*۱۵9070000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
11MO2A++سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمال بیلبورد۶*۱۵9050000000۱۴۰۰/۰۹/۳۰
12ST1A++استقلالمیدان استقلال، دید از میدان جانباز، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲4870000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
13ST2A++استقلالمیدان استقلال، دید از میدان استقلال، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲4850000000۱۴۰۱/۰۲/۲۶
14ABA++حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، دید از میدان جنب حرم مطهربیلبورد عمودی۶*۴2470000000۱۴۰۰/۱۱/۱۲
15TO1Aطرقبهطرقبه، بولوار ویلاشهر، مسیر برگشت به مشهدبیلبورد۸.۶۰*۱۲.۶۰10840000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
16RA1Aراه آهنمیدان راه آهن، خروجی راه آهن، ضلع شمال غربیبیلبورد۳.۱۰*۶.۱۰1535000000۱۴۰۱/۰۳/۱۲
17AB1A++حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، ابتدا خیابان خسروی، دید از میدان جنب حرم مطهرپل عابر پیاده۲.۸۰*۱۶.۸۰4785000000۱۴۰۱/۰۷/۰۳
18AH1A++احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آبادپل عابر پیاده۳*۱۳4585000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
19AH2A++احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطینپل عابر پیاده۳*۱۳4585000000۱۴۰۱/۰۲/۰۹
20V2A++وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیامپل سوار۲.۶۰*۱۰2680000000۱۴۰۰/۱۰/۳۰
21K3A++ کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادیپل عابر پیاده۳*۲۲6660000000۱۴۰۱/۰۲/۰۹
22K4A++کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوریپل عابر پیاده۳*۱۴4260000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
23J1A+ جانبازمیدان جانباز، دید از میدان سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۲.۲۰3665000000۱۴۰۰/۱۰/۳۰
24J2A+ جانبازمیدان جانباز، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳.۵۰4065000000۱۴۰۰/۰۹/۰۷
25F1A+ جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
26F2A+ جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
27V3A+ وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳ دید از وکیل آبادپل عابر پیاده۳.۵۰*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
28EM1A+ امام خمینیبولوار امام خمینی، میدان انقلاب اسلامی، به سمت بزرگراه کلانتریپل عابر پیاده۳*۱۲3660000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
29VA1A+ حرم مطهربولوار وحدت، وحدت ۱۵، به سمت حرم مطهرپل عابر پیاده۳.۱۰*۲۰.۹۰6355000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
30AH3Aاحمدآبادمیدان فلسطین، ورودی احمد آباد - BACK LIGHTآگهی نما۳*۴1225000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
31V5Aوکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی - BACK LIGHTآگهی نما۳.۶۰*۳ 1625000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
32V6Aوکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۴*۳ 1220000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
33AZ1Aبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4535000000۱۴۰۰/۱۱/۰۱
34AZ2Aبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۵4530000000۱۴۰۰/۱۱/۰۱
35AZ3Aبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4535000000۱۴۰۰/۱۱/۳۰
36AZ4Aبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۲3630000000۱۴۰۱/۰۸/۰۵
37AZ5B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰6030000000۱۴۰۰/۱۲/۲۵
38AZ6B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰6030000000۱۴۰۰/۱۱/۰۳
39AZ7B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی۳۸، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۲.۶۰*۲۲5830000000۱۴۰۰/۱۲/۲۰
40AZ10B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، میدان قائم، به سمت میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۶۰.۵18045000000۱۴۰۰/۰۸/۱۵
41AZ11B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، میدان قائم، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۴۵.۵13545000000۱۴۰۰/۰۸/۱۵
42CH1B+ چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۸5425000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
43CH2B+ چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۸5425000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
44CH3B+ چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۲3625000000۱۴۰۰/۱۱/۰۱
45CH4B+ چراغچیمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۰3025000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
46CH5B+ چراغچیبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهپل عابر پیاده۳*۱۲3625000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
47BA1B+ بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۵4525000000۱۴۰۱/۰۲/۳۰
48BA2B+ بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵4525000000قابل واگذاری
49BA3B+ مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۳ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۰/۱۱/۱۴
50BA4B+ مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
51BA5B+ مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۲۰ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
52BA6B+ تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۴ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
53BA7B+ تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
54BA8B+ تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۵ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۰/۰۹/۳۰
55BA9B+ تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۳۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۰/۱۱/۱۴
56HE1Bهمتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از بزرگراه همتپل عابر پیاده۳*۱۰3616000000۱۴۰۰/۱۱/۱۲
57HE2Bهمتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از کارخانه سیمانپل عابر پیاده۳*۱۰3616000000۱۴۰۰/۰۹/۳۰
58TO2Bطرقبهطرقبه، بولوار امام خمینی، روبروی مصلی، مسیر برگشت به مشهدپل عابر پیاده۴*۱۴5635000000۱۴۰۱/۰۷/۲۴