تعرفه بیلبورد مشهد 1400

اطلاعات قیمت و هزینه اجاره بیلبورد مشهد به روز شده در تاریخ 1400/07/20

هزینه اجاره بیلبورد مشهد همراه با اطلاعات کامل و به روز شده به شرح زیر می‌باشد. در صورت هرگونه سوال لطفا با تلفن شرکت به شماره 02188879490 تماس بگیرید

ردیفکدمسیرنشـــــــــــــــــــــانیتیپابعاد(متر)متراژ تعـرفــه ماهیـانه (تومان)زمـان واگذاری
1V1 وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرببیلبورد۷*۱۷11990000000۱۴۰۰/۰۸/۱۴
2KHخیامبولوار خیام، تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب شرقیبیلبورد۴*۱۲4890000000۱۴۰۱/۰۲/۰۵
3KH1خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع شمال شرقیبیلبورد۴*۱۰4070000000۱۴۰۰/۱۲/۰۲
4KH2خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب غربیبیلبورد۴*۱۲4870000000۱۴۰۱/۰۷/۲۹
5KH3خیاممیدان خیام، ضلع شمال غربیبیلبورد۸*۲۴.۵20070000000۱۴۰۰/۰۸/۰۱
6KH4خیامبولوار خیام، ابتدا خیابان جامی، دید از خیابان ریس و سه راه خیامبیلبورد۵*۱۲6070000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
7MA1احمدآبادمیدان فلسطین، ورودی ملک آباد، به سمت سه راه خیام، ضلع شمال غربی چپبیلبورد۴*۱۲4885000000۱۴۰۰/۰۹/۰۷
8MA2احمدآبادمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی راستبیلبورد۵*۱۲6085000000۱۴۰۰/۰۷/۳۰
9MA3احمدآبادمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی چپبیلبورد۵*۱۲6085000000۱۴۰۱/۰۲/۰۸
10MO1سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوببیلبورد۶*۱۵9070000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
11MO2سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمالبیلبورد۶*۱۵9050000000۱۴۰۰/۰۸/۰۱
12ST1استقلالمیدان استقلال، دید از میدان جانباز، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲4870000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
13ST2استقلالمیدان استقلال، دید از میدان استقلال، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲4850000000۱۴۰۱/۰۱/۲۶
14ABحرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، دید از میدان جنب حرم مطهربیلبورد عمودی۶*۴2470000000۱۴۰۰/۱۱/۱۲
15TO1طرقبهطرقبه، بولوار ویلاشهر، مسیر برگشت به مشهدبیلبورد۸.۶۰*۱۲.۶۰10840000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
16RA1راه آهنمیدان راه آهن، خروجی راه آهن، ضلع شمال غربیبیلبورد۳.۱۰*۶.۱۰1535000000قابل واگذاری
17AB1حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، ابتدا خیابان خسروی، دید از میدان جنب حرم مطهرپل عابر پیاده۲.۸۰*۱۶.۸۰4785000000۱۴۰۱/۰۷/۰۳
18AH1احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آبادپل عابر پیاده۳*۱۳4585000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
19AH2احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطینپل عابر پیاده۳*۱۳4585000000۱۴۰۱/۰۱/۰۹
20V2وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیامپل سوار۲.۶۰*۱۰2680000000۱۴۰۰/۰۷/۳۰
21K3 کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادیپل عابر پیاده۳*۲۲6660000000۱۴۰۱/۰۱/۰۹
22K4کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوریپل عابر پیاده۳*۱۴4260000000۱۴۰۰/۰۹/۰۹
23J1جانبازمیدان جانباز، دید از میدان سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۲3665000000۱۴۰۰/۰۸/۰۳
24J2 جانبازمیدان جانباز، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳.۵۰4065000000۱۴۰۰/۰۹/۰۷
25F1جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
26F2جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
27V3 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳ دید از وکیل آبادپل عابر پیاده۳.۵۰*۱۲3655000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
28EM1امام خمینیبولوار امام خمینی، میدان انقلاب اسلامی، به سمت بزرگراه کلانتریپل عابر پیاده۳*۱۲3660000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
29VA1حرم مطهربولوار وحدت، وحدت ۱۵، به سمت حرم مطهرپل عابر پیاده۳*۲۱6355000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
30AH3احمدآبادمیدان فلسطین، ورودی احمد آباد - BACK LIGHTآگهی نما۳*۴1225000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
31V5وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی - BACK LIGHTآگهی نما۳.۶۰*۳1625000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
32V6وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۴*۳1220000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
33AZ1بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4535000000۱۴۰۱/۰۳/۰۳
34AZ2بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۵4530000000۱۴۰۰/۱۱/۰۱
35AZ3بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4535000000۱۴۰۰/۱۱/۳۰
36AZ4بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۲3630000000۱۴۰۱/۰۸/۰۵
37AZ5بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰6030000000۱۴۰۰/۱۲/۲۵
38AZ6بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰6030000000۱۴۰۰/۱۱/۰۳
39AZ7بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی۳۸، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۲.۶۰*۲۲5830000000۱۴۰۰/۱۱/۲۵
40AZ10بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، میدان قائم، به سمت میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۶۰.۵18045000000۱۴۰۰/۰۸/۱۵
41AZ11بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، میدان قائم، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۴۵.۵13545000000۱۴۰۰/۰۸/۱۵
42CH1چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۸5425000000۱۴۰۰/۰۸/۳۰
43CH2چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۸5425000000۱۴۰۱/۰۵/۰۶
44CH3چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۲3625000000۱۴۰۰/۱۱/۰۱
45CH4چراغچیمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۰3025000000۱۴۰۱/۰۱/۳۱
46CH5چراغچیبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهپل عابر پیاده۳*۱۲3625000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
47BA1بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۵4525000000۱۴۰۰/۰۹/۰۱
48BA2بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵4525000000۱۴۰۱/۰۲/۰۸
49BA3 مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۳ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۰/۱۱/۱۴
50BA4مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
51BA5مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۲۰ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
52BA6تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۴ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
53BA7تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
54BA8تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۵ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000قابل واگذاری
55BA9 تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۳۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10835000000۱۴۰۰/۱۱/۱۴
56HE1همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از بزرگراه همتپل عابر پیاده۳*۱۰3616000000۱۴۰۰/۱۱/۱۲
57HE2همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از کارخانه سیمانپل عابر پیاده۳*۱۰3616000000۱۴۰۰/۰۷/۳۰
58TO2طرقبهطرقبه، بولوار امام خمینی، روبروی مصلی، مسیر برگشت به مشهدپل عابر پیاده۴*۱۴5635000000۱۴۰۰/۰۸/۱۰