تعرفه تبلیغات محیطی مشهد 1401

اطلاعات قیمت و هزینه اجاره بیلبورد مشهد به روز شده در تاریخ 1401/02/27

تمامی قیمت ها و جزئیات مربوط به بیلبورد مشهد به شرح زیر می باشد

هزینه اجاره بیلبورد مشهد همراه با اطلاعات کامل و به روز شده به شرح زیر می‌باشد. در صورت هرگونه سوال لطفا با تلفن شرکت به شماره 02188879490 تماس بگیرید

ردیفکد گریدمسیرنشـــــــــــــــــــــــــــــــانیتیپابعاد(متر)متراژ تعـرفــه ماهیـانه (تومان)
1V1A++ وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرببیلبورد۷*۱۷119230000000
2MA1A++احمدآبادمیدان فلسطین،(ملک آباد)ُ، ضلع شمال غربی چپبیلبورد۴*۱۲48230000000
3KH1A+ خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع شمال شرقی بیلبورد۴*۱۰40160000000
4KH2A+ خیامبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب غربیبیلبورد۴*۱۲48160000000
5KH3A+ خیاممیدان خیام، ضلع شمال غربیبیلبورد۸*۲۴.۵200160000000
6MO1A+سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوببیلبورد۶*۱۵90160000000
7MO2Aسجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمال بیلبورد۶*۱۵90120000000
8ST1A+استقلالمیدان استقلال، دید از میدان جانباز، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲48160000000
9ST2Aاستقلالمیدان استقلال، دید از میدان استقلال، ضلع شرقیبیلبورد۴*۱۲48120000000
10ABAحرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، دید از میدان جنب حرم مطهربیلبوردعمودی۶*۴24120000000
11TO1B+ طرقبهطرقبه، بولوار ویلاشهر، مسیر برگشت به مشهدبیلبورد۸.۶۰*۱۲.۶۰10880000000
12SH1B+ شاندیزشاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از شاندیزبیلبورد۵*۱۲6080000000
13SH2Bشاندیزشاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از مشهدبیلبورد۵*۱۲6060000000
14AB1A++حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)، ابتدا خیابان خسروی، دید از میدان جنب حرم مطهرپل عابر پیاده۲.۸۰*۱۶.۸۰47230000000
15AH1A++احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آبادپل عابر پیاده۳*۱۳45230000000
16AH2A++احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطینپل عابر پیاده۳*۱۳45230000000
17V2A++وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیامپل سوار۲.۶۰*۱۰26230000000
18K3A+ کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادیپل عابر پیاده۳*۲۲66160000000
19K4A+کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوریپل عابر پیاده۳*۱۴42160000000
20J1A+ جانبازمیدان جانباز، دید از میدان سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۲.۲۰36160000000
21J2A+ جانبازمیدان جانباز، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳.۵۰40160000000
22F1A جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲36120000000
23F2A جانبازبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲36120000000
24V3A+ وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳ دید از وکیل آبادپل عابر پیاده۳.۵۰*۱۲42160000000
25EM1B+ امام خمینیبولوار امام خمینی، میدان انقلاب اسلامی، به سمت بزرگراه کلانتریپل عابر پیاده۳*۱۲3680000000
26VA1B+ حرم مطهربولوار وحدت، وحدت ۱۵، به سمت حرم مطهرپل عابر پیاده۳.۱۰*۲۰.۹۰6380000000
27AH3Bاحمدآبادمیدان فلسطین، ورودی احمد آباد - BACK LIGHTآگهی نما۳*۴1260000000
28V5Bوکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی - BACK LIGHTآگهی نما۳.۶۰*۳ 1660000000
29V6Bوکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۴*۳ 1260000000
30AZ1B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4580000000
31AZ2Bبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، مسیر غرب به شرق سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۵4560000000
32AZ3B+ بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4580000000
33AZ4Bبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، مسیر شرق به غرب سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۲3660000000
34AZ5Bبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰6060000000
35AZ6Bبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰6060000000
36AZ7Bبزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی۳۸، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۲.۶۰*۲۲5860000000
37CH1Bچراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۸5460000000
38CH6Bچراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۰3060000000
39CH2Bچراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غرب سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۸5460000000
40CH7Bچراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی, مسیر شرق به غرب سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۰3060000000
41CH3Bچراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۲.۸۰*۱۱.۸۰3660000000
42CH4Bچراغچیمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۰3060000000
43CH5Bچراغچیبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهپل عابر پیاده۳*۱۲3660000000
44BA1Bبابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت چپپل عابر پیاده۳*۱۵4560000000
45BA10Bبابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت راستپل عابر پیاده۳*۱۰3060000000
46BA2Bبابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵4560000000
47BA3B مشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۳ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
48BA4Bمشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
49BA5Bمشهد - تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۲۰ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
50BA6Bتهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۴ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
51BA7Bتهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
52BA8Bتهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۵ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
53BA9B تهران - مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۳۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد۶*۱۸10860000000
54HE1Bهمتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از بزرگراه همتپل عابر پیاده۲.۸۰*۹.۸۰3060000000
55HE2Bهمتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از کارخانه سیمانپل عابر پیاده۲.۸۰*۹.۸۰3060000000

هزینه تبلیغات بیلبورد مشهد در سال  1401