تعرفه تبلیغات محیطی مشهد 1401

اطلاعات قیمت و هزینه اجاره بیلبورد مشهد به روز شده در تاریخ 1401/06/06

تمامی قیمت ها و جزئیات مربوط به بیلبورد مشهد به شرح زیر می باشد

هزینه اجاره بیلبورد مشهد همراه با اطلاعات کامل و به روز شده به شرح زیر می‌باشد. در صورت هرگونه سوال لطفا با تلفن شرکت به شماره 02188879490 تماس بگیرید

ردیفمسیرنشانینوعمتراژتعرفه ماهانه (تومان)زمان اکران
1 وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرببیلبورد119300000000۱۴۰۱/۰۸/۲۱
2 وکیل آبادانتها بزرگراه وکیل آباد، بعد از پل مهندس پرتو چپبیلبورد66300000000۱۴۰۱/۰۶/۱۳
3احمدآبادمیدان فلسطین(ملک آباد)، ضلع شمال غربی چپبیلبورد48300000000۱۴۰۱/۰۷/۱۶
4احمدآبادمیدان فلسطین(ملک آباد)، ضلع شمال شرقی چپبیلبورد48300000000۱۴۰۱/۰۶/۲۶
5جانبازمیدان جانباز، ضلع شمال غربی بیلبورد60300000000۱۴۰۱/۰۸/۲۱
6سنابادتقاطع سناباد و کلاهدوزبیلبورد41300000000۱۴۰۱/۰۸/۰۳
7خیامتقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب غربیبیلبورد56300000000۱۴۰۱/۰۶/۲۵
8خیامسه راه خیام، ضلع شمال شرقیبیلبورد60300000000۱۴۰۱/۰۷/۲۲
9خیامسه راه خیام، ضلع جنوبی دید از بولوار خیام - BACK LIGHTبیلبورد65300000000۱۴۰۱/۰۶/۱۴
10خیامتقاطع خیام و ارشاد، دید از خیام و سجاد، ضلع شمال شرقی بیلبورد40250000000۱۴۰۱/۱۱/۳۰
11خیامتقاطع خیام و ارشاد، به سمت خیام و سجاد، ضلع جنوب غربیبیلبورد48250000000۱۴۰۱/۰۷/۲۹
12خیاممیدان خیام، ضلع شمال غربیبیلبورد200250000000۱۴۰۱/۰۸/۰۳
13خیامسه راه خیام، ضلع جنوب شرقی، دید از وکیل آبادبیلبوردعمودی60250000000۱۴۰۱/۰۷/۱۷
14سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوببیلبورد90250000000۱۴۰۱/۰۷/۱۰
15استقلالمیدان استقلال، دید از جانباز و فردوسی، ضلع شرقیبیلبورد48250000000۱۴۰۲/۰۱/۳۱
16سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمال بیلبورد90200000000۱۴۰۱/۰۸/۰۳
17استقلالمیدان استقلال، به سمت جانباز و فردوسی، ضلع شرقیبیلبورد48200000000۱۴۰۱/۰۸/۱۹
18طرقبهطرقبه، بولوار ویلاشهر، قبل از بزرگراه وکیل آبادبیلبورد108100000000۱۴۰۱/۱۰/۳۰
19شاندیزشاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از شاندیزبیلبورد60100000000۱۴۰۱/۰۹/۱۰
20شاندیزابتدا جاده شاندیز، دید از بزرگراه وکیل آبادبیلبورد108100000000۱۴۰۱/۱۰/۲۷
21شاندیزابتدا جاده شاندیز، قبل از بزرگراه وکیل آبادبیلبورد108100000000۱۴۰۱/۰۶/۲۸
22شاندیزشاندیز، نبش امام رضا ۱۶، دید از مشهدبیلبورد6080000000قابل واگذاری
23معلمبولوار آموزگار، بعد از میدان دانشجو، شرق به غرببیلبورد5080000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
24 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا بولوار هاشمیه، شمال به جنوبپل عابر پیاده42300000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
25 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا بولوار هاشمیه، جنوب به شمالپل عابر پیاده42300000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
26 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، بعد از بولوار دانشجو، شرق به غربپل عابر پیاده42300000000۱۴۰۱/۰۷/۱۷
27 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، قبل از بولوار هفت تیر، غرب به شرقپل عابر پیاده42300000000۱۴۰۱/۰۷/۱۷
28 وکیل آبادبزرگراه وکیل اباد، اقبال لاهوری، شرق به غربپل عابر پیاده51300000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
29 وکیل آبادبزرگراه وکیل اباد، اقبال لاهوری، غرب به شرقپل عابر پیاده51300000000۱۴۰۱/۰۸/۰۸
30سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقلال، شمال به جنوبپل عابر پیاده54300000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
31سجادبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمال پل عابر پیاده54300000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
32حرم مطهرمیدان آب(بیت المقدس)، ابتدا خیابان خسروی، جنب حرم مطهرپل عابر پیاده47300000000۱۴۰۱/۰۷/۰۳
33احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از تقاطع احمد آبادپل عابر پیاده45300000000۱۴۰۲/۰۱/۳۱
34احمدآبادبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطینپل عابر پیاده45300000000۱۴۰۱/۰۸/۰۲
35وکیل آبادابتدا بزرگراه وکیل آباد، زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیامپل سوار26300000000۱۴۰۱/۱۲/۱۹
36کلانتریبزرگراه کلانتری، دید از میدان آزادی به سمت فرودگاهپل عابر پیاده42250000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
37کلانتریبزرگراه کلانتری، دید از میدان جمهوری و فرودگاه پل عابر پیاده42250000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
38کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل پردیسان، دید از میدان آزادی به سمت فرودگاهپل عابر پیاده66250000000۱۴۰۱/۰۸/۰۲
39کلانتریبزرگراه کلانتری، مقابل هتل پردیسان، دید از میدان جمهوری و فرودگاهپل عابر پیاده42250000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
40 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳، دید از وکیل آبادپل عابر پیاده42250000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
41 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، مقابل نمایشگاه بین المللی، جنوب به شمال راستپل عابر پیاده45200000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
42 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، مقابل نمایشگاه بین المللی، جنوب به شمال چپپل عابر پیاده45200000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
43 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، مقابل نمایشگاه بین المللی، شمال به جنوب راستپل عابر پیاده45200000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
44 وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، مقابل نمایشگاه بین المللی، شمال به جنوب چپپل عابر پیاده45200000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
45کلانتریمیدان جمهوری، پل شهید ناصری, قبل از جهاد، به سمت فرودگاهپل سوار45200000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
46حرم مطهرمیدان 15 خرداد(ضد)، ضلع شرقی, دید از بولوار فرودگاهپل عابر پیاده46200000000۱۴۰۲/۰۴/۰۹
47حرم مطهرمیدان 15 خرداد(ضد)، ضلع شرقی, دید از بولوار امام رضاپل عابر پیاده54200000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
48حرم مطهرمیدان نواب، ابتدا بولوار مصلی، دید از حرم مطهرپل سوار45200000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
49جانبازمیدان جانباز، دید از میدان چپپل عابر پیاده36200000000۱۴۰۱/۰۶/۲۸
50 جانبازمیدان جانباز، دید از میدان استقلالپل عابر پیاده40200000000۱۴۰۱/۰۸/۱۵
51جانبازبولوار فردوسی، ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازپل عابر پیاده36200000000۱۴۰۱/۰۷/۱۷
52جانبازبولوار فردوسی، ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازپل عابر پیاده36200000000۱۴۰۲/۰۳/۰۱
53فردوسیبولوار فردوسی، ابتدا بولوار فرامرزعباسی، شمال به جنوبپل عابر پیاده30150000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
54فردوسیبولوار فردوسی، ابتدا بولوار فرامرز عباسی، جنوب به شمالپل عابر پیاده30150000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
55امام علیبزرگراه امام علی، ابتدا اندیشه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل سوار72150000000قابل واگذاری
56امام علیبزرگراه امام علی، ابتدا اندیشه، دید از نمایشگاه بین المللیپل سوار72150000000قابل واگذاری
57آزادیبزرگراه آزادی، میدان قائم، دید از میدان استقلال، جنوب به شمالپل سوار90150000000۱۴۰۲/۰۴/۳۱
58آزادیبزرگراه آزادی، میدان قائم، دید از میدان استقلال پل دوم، جنوب به شمالپل سوار90150000000۱۴۰۱/۱۰/۰۷
59آزادیبزرگراه آزادی، میدان قائم، به سمت میدان استقلال، شمال به جنوبپل سوار90150000000۱۴۰۱/۰۸/۰۸
60امام خمینیبولوار امام خمینی، میدان انقلاب اسلامی، به سمت بزرگراه کلانتریپل عابر پیاده36100000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
61 آزادیبزرگراه آزادی، پیامبر اعظم۶۹، شمال به جنوبپل عابر پیاده45100000000۱۴۰۲/۰۲/۱۰
62 آزادیبزرگراه آزادی، پیامبر اعظم۶۹، جنوب به شمالپل عابر پیاده45100000000۱۴۰۲/۰۲/۱۰
63شهرک غرببزرگراه امام علی، ابتدا بولوار اندیشه، شمال به جنوبپل عابر پیاده30100000000۱۴۰۱/۰۷/۰۱
64شهرک غرببزرگراه امام علی، ابتدا بولوار اندیشه، جنوب به شمالپل عابر پیاده30100000000قابل واگذاری
65 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۲/۰۳/۳۱
66 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۱/۱۱/۲۹
67 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی ۳۸، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده58100000000۱۴۰۱/۱۱/۲۹
68 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی ۷، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
69 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی ۷، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
70 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا رحمانیه، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
71 آزادیبزرگراه آزادی، بولوار آیت الله رفسنجانی، ابتدا رحمانیه، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده60100000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
72 آزادیبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، شمال به جنوب چپپل عابر پیاده45100000000۱۴۰۲/۰۳/۲۲
73 آزادیبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، جنوب به شمال چپپل عابر پیاده45100000000۱۴۰۲/۰۳/۳۱
74 آزادیبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقلال، شمال به جنوب راستپل عابر پیاده4580000000۱۴۰۲/۰۳/۳۱
75 آزادیبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقلال، جنوب به شمال راستپل عابر پیاده3680000000۱۴۰۲/۰۲/۰۴
76احمدآبادمیدان فلسطین، ورودی احمد آباد - BACK LIGHTآگهی نما1280000000۱۴۰۲/۰۷/۱۵
77وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر، به سمت میدان آزادی - BACK LIGHTآگهی نما1680000000۱۴۰۲/۰۷/۱۵
78وکیل آبادبزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی، به سمت میدان آزادیآگهی نما1280000000۱۴۰۲/۰۷/۱۵
79چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرق چپپل عابر پیاده5480000000۱۴۰۱/۱۰/۰۸
80چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرق راستپل عابر پیاده3080000000۱۴۰۱/۰۷/۲۴
81چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی، شرق به غرب چپپل عابر پیاده5480000000۱۴۰۱/۰۷/۰۲
82چراغچیبزرگراه چراغچی، چراغچی۳۴، به سمت نمایشگاه بین المللی، شرق به غرب راستپل عابر پیاده3080000000قابل واگذاری
83چراغچیبزرگراه چراغچی، پل روگذر ابوطالب، به سمت حرم و فرودگاهپل سوار5480000000۱۴۰۲/۰۲/۱۰
84چراغچیبزرگراه چراغچی، پل روگذر ابوطالب، به سمت نمایشگاه بین المللیپل سوار5480000000۱۴۰۲/۰۲/۱۰
85چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرقپل عابر پیاده3680000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
86چراغچیمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، جنوب به شمالپل عابر پیاده3080000000۱۴۰۲/۰۳/۳۱
87چراغچیبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهپل عابر پیاده3680000000۱۴۰۱/۰۸/۱۴
88چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت بزرگراه امام علیپل عابر پیاده5480000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
89چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، دید از بزرگراه امام علیپل عابر پیاده5480000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
90چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاهپل سوار5480000000۱۴۰۲/۰۶/۲۴
91چراغچیبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت نمایشگاه بین المللیپل سوار5480000000۱۴۰۲/۰۶/۲۴
92میرزاییبزرگراه میرزایی، میرزایی۴، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرقپل عابر پیاده7280000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
93میرزاییبزرگراه میرزایی، میرزایی۴، به سمت نمایشگاه بین المللی، شرق به غربپل عابر پیاده7280000000۱۴۰۱/۰۹/۰۱
94بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرق چپپل عابر پیاده4580000000۱۴۰۲/۰۳/۰۳
95بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت حرم و فرودگاه، غرب به شرق راستپل عابر پیاده3080000000۱۴۰۲/۰۳/۳۱
96بابانظربزرگراه بابانظر، بابانظر۴۵، به سمت نمایشگاه بین المللی، شرق به غربپل عابر پیاده4580000000۱۴۰۱/۰۷/۱۶
97بسیجبزرگراه بسیج(غدیر)، ابتدا فداییان(اتکا)، دید از فرودگاهپل عابر پیاده7280000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
98بسیجبزرگراه بسیج(غدیر)، ابتدا فداییان(اتکا)، به سمت فرودگاهپل عابر پیاده7280000000۱۴۰۱/۰۶/۱۰
99بسیجبزرگراه بسیج، پل شهید عباسپو، دید از فرودگاهپل سوار4580000000۱۴۰۲/۰۶/۲۴
100بسیجبزرگراه بسیج، پل شهید عباسپور، به سمت فرودگاهپل سوار4580000000۱۴۰۲/۰۶/۲۴
101سلیمانیبزرگراه سردار سلیمانی، پل غدیر، ورود به مشهدپل سوار4580000000۱۴۰۲/۰۲/۱۰
102همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه سیمان، دید از بزرگراه همتپل عابر پیاده3080000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
103همتبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه سیمان، دید از کارخانه سیمانپل عابر پیاده3080000000۱۴۰۱/۰۶/۳۱
104 مشهد-تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۳ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد10880000000۱۴۰۱/۰۷/۰۲
105 مشهد-تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد10880000000۱۴۰۲/۰۲/۱۳
106 مشهد-تهراناتوبان مشهد-تهران، کیلومتر ۲۰ آزاد راه مشهد-باغچه(خروج از مشهد)بیلبورد10880000000۱۴۰۱/۰۷/۲۵
107تهران-مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۴ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد10880000000قابل واگذاری
108تهران-مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد10880000000قابل واگذاری
109تهران-مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۲۵ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد10880000000۱۴۰۱/۰۷/۱۴
110تهران-مشهداتوبان تهران-مشهد، کیلومتر ۳۰ آزاد راه باغچه-مشهد(ورود به مشهد)بیلبورد10880000000۱۴۰۱/۰۷/۰۲

هزینه تبلیغات بیلبورد مشهد در سال  1401