مسیر ردیف آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) تاریخ رزرو ابعادچاپ
همت 1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر 76 3,200,000,000 98/02/30 310×2450
2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر 104 3,350,000,000 98/01/28 310×3350
3 بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد 94 3,700,000,000 98/01/31-98/01/27 قابل اکران 615×1530
98/02/15
4 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد 52 1,850,000,000 98/02/30 510×1010
5 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر 41 1,200,000,000 98/02/10 315×1310
6 بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق  پل عابر 57 1,500,000,000 98/01/26 310×1810
7 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد 38 1,350,000,000 98/01/31 820×465
8 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر 65 1,250,000,000 98/05/14 310×2110
9 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر 65 1,250,000,000 98/05/14 310×2110
10 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد 37 1,100,000,000 98/01/31 410×910
مدرس 11 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر 63 3,600,000,000 98/02/04 310×2030
12 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64 3,700,000,000 98/07/25 490×1315
13 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50 3,600,000,000 98/01/31-98/01/27 قابل اکران 490×1010
98/02/15
14 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد افقی 30 1,800,000,000 98/01/31
صدر 15 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33 1,800,000,000 98/01/26 410×810
صدر 16 بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد 56 3,800,000,000 98/01/31 450×1250
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق 79 505×1555
چمران 17 بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره 40 1,750,000,000 98/03/31 330×1210
18 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر 56 1,850,000,000 98/02/01 310×1810
19 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد 33 1,750,000,000 98/02/03 410×810
حکیم 20 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد 50 1,850,000,000 98/01/31-98/01/27 قابل اکران 415×1210
98/02/15
21 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر 62 1,500,000,000 98/01/31 310×2010
22 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر 62 1,500,000,000 98/01/20 310×2010
23 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد 33 1,200,000,000 98/01/31 410×810
ستاری 24 بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمال پل عابر 47 1,350,000,000 98/01/31 310×1510
25 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 27 950,000,000 98/03/25 360×710
26 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64 1,350,000,000 98/02/01 310×2050
باکری 27 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33 1,400,000,000 98/02/15 410×810
 شیخ فضل اله 28 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره 59 1,400,000,000 98/01/31 315×1870
یادگار 29 بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال پل سواره 50 1,300,000,000 98/03/18 310×1610
30 بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمال پل سواره 53 1,250,000,000 98/01/31 310×1710
کردستان 31 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 39 1,050,000,000 98/03/21 310×1260
32 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 47 1,200,000,000 98/01/31 310×1520
سعادت آباد 33 سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوب پل عابر 47 1,350,000,000 98/01/31 310×1510
98/03/10 -98/04/08 رزرو
34 سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمال پل عابر 31 1,250,000,000 98/05/14 310×1010
صادقیه 35 صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غرب پل عابر 53 1,050,000,000 98/01/31 310×1720
36 صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرق پل عابر 56 1,050,000,000 98/01/25 310×1810
مطهری 37 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16 800,000,000 99/01/31 310×510
38 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16 800,000,000 98/01/30 310×510
39 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16 900,000,000 قابل اکران 310×510
الهیه 40 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی 16 950,000,000 98/01/31 510×310
41 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18 950,000,000 98/03/29 337×537
دروس 42 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16 900,000,000 98/02/25 440×360
شریعتی 43  شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 950,000,000 98/01/30 510×310
کامرانیه 44 کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی 16 950,000,000 98/01/31 445×365
فرمانیه 45 بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (16)3 2,200,000,000 98/01/31 510×310
اندرزگو 46 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر 38 900,000,000 98/01/26 310×1210
47 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق  پل عابر 38 900,000,000 98/02/10 310×1210
امام علی 48 بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب پل عابر 47 800,000,000 98/01/30 310×1510
49 بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال پل عابر 60 950,000,000 98/01/31 330×1810
50 بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوب پل سواره 47 850,000,000 98/01/31 310×1520
51 بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال پل سواره 44 850,000,000 98/01/31 310×1410
52 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره 44 850,000,000 98/03/31 310×1410
53 بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوب بیلبورد 50 1,050,000,000 98/01/31 410×1210
رسالت 54 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر 63 1,850,000,000 98/01/31 360×1760
55 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر 47 1,750,000,000 98/10/14 310×1515
56 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39 1,750,000,000 98/01/31-98/01/27 قابل اکران 430×910
98/02/15
 صیاد 57 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر 56 1,200,000,000 98/01/31 310×1810
58 بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمال پل سواره 53 1,150,000,000 98/01/31 310×1720
باقری 59 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر 41 1,150,000,000 98/01/31 310×1310
60 بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوب پل عابر 44 1,050,000,000 98/02/30 310×1430
61 بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب پل عابر 53 1,100,000,000 98/01/31 310×1710
62 بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال پل عابر 53 1,100,000,000 98/01/30 310×1710
بابایی 63 بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر 38 1,150,000,000 98/01/31 260×1520
کریمخان 64 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر 56 1,450,000,000 98/02/15 310×1810
65 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56 1,250,000,000 98/01/31 310×1810
انقلاب 66 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر 27 750,000,000 98/02/05 310×860
67 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر 27 750,000,000 98/01/30 310×860
پیروزی 68 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر 41 950,000,000 98/05/14 310×1310
69 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر 41 950,000,000 98/05/14 310×1310
بسیج 70 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/01/31 310×1210
71 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/01/31 310×1210
72 بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر 38 800,000,000 98/01/31 310×1210
جمهوری 73  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ بیلبورد عمودی 16 850,000,000 98/01/31 510×310
نواب 74 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره 56 1,250,000,000 98/05/14 310×1810
75 بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوب پل سواره 53 1,250,000,000 98/05/15 310×1710
76 بزرگراه نواب ، پل سواره  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل سواره 63 1,250,000,000 98/05/14-98/02/01 قابل اکران 360×1730
99/01/31
امین حضور 77 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر 35 1,250,000,000 98/03/29 310×1120
مصطفی خمینی 78 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر 31 850,000,000 98/11/15 310×1010
تهران کرج 79 آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرب بیلبورد 51 1,300,000,000 99/01/31 420×1220
جاده مخصوص 80 جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر 38 1,200,000,000 رزرو 310×1210
آزادگان 81 بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرب بیلبورد 50 650,000,000 98/02/10 410×1210
تهران-قم 82 اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 35 ) بیلبورد 110 350,000,000 98/01/31 610×1810
83 اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 40 – کد شماره 10 ) بیلبورد 110 350,000,000 98/02/25 610×1810
مازندران 84 جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهران بیلبورد 74 220,000,000 98/02/31 610×1210
85 جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمال بیلبورد 74 220,000,000 98/02/15 610×1210
86 جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهران پل عابر 98 240,000,000 98/02/31 410×2410
87 جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمال پل عابر 98 240,000,000 98/02/31 410×2410
88 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد 62 200,000,000 98/02/31 510×1210
89 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد 52 220,000,000 98/02/01 -98/02/31 قابل اکران 510×1010
90 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد 52 220,000,000 98/02/31 510×1010
[/mk_table][/vc_column][/vc_row]