به روز شده در تاریخ 1400/01/28

تعرفه تبلیغات بیلبورد کرمان

ردیفمحل تابلوابعاد تابلو متراژقیمت  تعرفه (تومان)از تاریخ تا تاریخاز تاریختا تاریخ
1بیلبورد پارک مطهری، ابتدای رفوژ ورودی خیابان آیت الله صالحی 10 ×44055,000,0001399/12/101400/03/10  
2پل عابر پیاده خیابان شریعتی، نرسیده به چهارراه طهماسب آباد8×2.52075,000,00013999/12/101400/03/10  
3بیلبورد، چهارراه فرهنگیان، روبروی هتل پارس 12×56075,000,0001399/12/201400/02/31  
4پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( میدان آزادی به سمت هزار و یک شب )15.20×34535,000,0001399/12/101400/01/311400/02/011400/03/01
1400/03/011400/06/01  
5پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( هزار و یک شب به سمت آزادی )15.20×34535,000,0001399/09/221400/02/241400/02/251400/06/25
  1400/10/251400/12/15
6پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری، جنب نادر (میدان آزادی به سمت امام جمعه)15.20×34535,000,0001399/12/031400/06/03  
1400/10/011400/12/01  
7پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب نادر ( امام جمعه به سمت میدان آزادی)15.20×34535,000,0001399/11/101400/03/10  
8پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، سه راه هوانیروز( فرودگاه به سمت آزادی )14×34235,000,0001399/10/131400/02/15  
9پل عابر پیاده، بلوار جمهوری، روبروی دانشکده فنی- مهندسی (بطرف میدان آزادی)10×33045,000,0001399/12/101400/03/10  
10پل عابرپیاده، بلوار جمهوری، روبروی دانشکده فنی- مهندسی(بطرف فرودگاه)10×33045,000,0001399/12/101400/03/10  
11بیلبورد ،خیابان شریعتی مقابل استخر نشاط (عمودی)8×32425,000,0001399/12/251400/01/25  
12پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر )38/5×415445,000,0001399/10/191400/02/201400/02/201400/03/20
1400/03/201400/06/20  
13پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر  (به سمت بلوار جمهوری  A )18×47225,000,0001399/12/011400/03/01  
14پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری  B ) 18×47225,000,0001396/04/011401/04/01  
15پل عابر پیاده ، بلوار شهید صدوقی ، ( اتو رفسنجان  به سمت میدان آزادی A )15×34525,000,0001399/12/061400/03/06  
16پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (اتو رفسنجان  به سمت میدان آزادی B )   15×34525,000,0001396/04/011401/04/01  
17پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (میدان آزادی به سمت اتورفسنجان  A )15×34525,000,0001399/11/171400/02/171400/02/201400/12/15
18پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (میدان آزادی به سمت اتورفسنجان  B )15×34525,000,0001399/08/251399/02/20
19پل کوثر، بلوار امام رضا، تقاطع کوثر بطرف جمهوری11×33335,000,0001399/12/201400/02/201400/02/201400/08/20
1400/08/201400/12/15  
20پل کوثر، بلوار امام رضا، تقاطع کوثر بطرف شرف آباد 11×33335,000,00099/12/20400/06/20  
21پل عابر پیاده ، خیابان شهاب(میدان نیروی انتظامی به سمت صدا و سیما)15×34518,000,0001399/11/151400/03/15  
22پل عابر پیاده ، خیابان شهاب (صدا و سیما به سمت نیروی انتظامی )15×34518,000,0001399/12/101400/03/101400/03/101400/06/10
  1400/10/101400/12/10
23پل سواره، خیابان مطهری( بطرف سه راه احمدی)8×32435,000,0001399/12/201400/03/101400/03/101400/05/10
  1400/07/101400/10/10
24پل سواره، خیابان مطهری( بطرف چهارراه احمدی)8×32435,000,0001399/12/201400/02/03  
25بیلبورد ، ترمینال مسافربری، محوطه اصلی 10×4409,000,000    
26بیلبورد ، ترمینال مسافربری، محوطه اصلی 10×4409,000,000    
27بیلبورد ، ترمینال مسافربری، محوطه اصلی 10×4409,000,000    
28پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزاد A )18×47212,000,0001399/11/011399/02/01  
29پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزاد B )18×47225,000,0001399/10/251400/03/10  
30پل عابر پیاده ، بلوار امام ، (نیکزاد به بازرگانی A )18×47212,000,000    
31پل عابر پیاده ، بلوار  امام ، (نیکزاد به بازرگانی B )18×47225,000,00099/12/15400/06/15  
32پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی12×33625,000,0001399/11/011400/02/15  
33پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر12×33625,000,0001399/09/201400/02/15  
34پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)،کمربندی به خورشید12×33622,000,000  1399/12/261400/02/01
35پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)،خورشید به کمربندی12×33622,000,0001399/11/011400/02/15  
36پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت تهران A )25×410015,000,000    
37پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت تهران B )25×410025,000,0001399/12/101400/06/10  
38پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت میدان آزادی A )25×410015,000,000  1399/12/261400/02/01
39پل عابر پیاده ،بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به سمت میدان آزادی B )25×410025,000,0001399/10/011400/04/01  
40بیلبورد، بزرگراه آیت الله خامنه ای ، نبش خیابان رز 12×44812,000,000