تعرفه تبلیغات مترو سال ۱۳۹۸

هر قطار شامل ۷ واگن که ۳ واگن مختص بانوان می باشد. در مجموع هر قطار ۱۰۵ عدد کتیبه دارد.
هزینه چاپ و نصب جداگانه محاسبه می شود.
امکان جابه جائی قطارها در خطوط وجود دارد ولی درصورت انتقال هر قطار به تعمیر گاه تبلیغات آن به قطار جدید منتقل خواهد شد

خلاصه تعرفه مترو ۱۳۹۸

لایت باکس

هر عدد ماهیانه ۳۵۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تابلوهای کنار ایستگاهها

هر مترمربع تابلو ماهیانه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کتیبه های داخل واگن ها

هر عدد ماهیانه ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره: حداقل تعداد کتیبه ۳۰۰ عدد و حداقل زمان اجاره ۲ ماه می باشد.

بدنه قطارها

اجاره دو طرف هر قطار ماهیانه ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره: حداقل اجاره بدنه قطارها به مدت ۶ ماه می باشد

گیت های ورودی

آز آنجائیکه تعداد گیت های ورودی برای هر ایستگاه متفاوت می باشد و همه گیت های یک ایستگاه به یک برند واگذاری می گردد ، قیمت هر عدد گیت ورودی لحاظ می شود ولی کل یک ایستگاه با هم واگذار می گردد. قیمت ماهیانه هر یک عدد گیت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

دستگیره مترو

اجاره ماهیانه ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره۱ : هر قطار، ۲۱۰ دستگیره دارد که این تعداد به طور کامل واگذار می شود.

تبصره ۲ : در صورتیکه ماکت حجمی باشد، با رعایت اندازه ها ، محصول توسط مشتری تأمین می گردد. لازم به ذکر است معمولا زمانهایی که از محصول استفاده می شود، تخریب توسط مسافرین زیاد می گردد.

هر قطار شامل ۷ واگن که ۳ واگن مختص بانوان می باشد. در مجموع هر قطار ۱۰۵ عدد کتیبه دارد.

هزینه چاپ و نصب جداگانه محاسبه می شود.

امکان جابه جائی قطارها در خطوط وجود دارد ولی درصورت انتقال هر قطار به تعمیر گاه تبلیغات آن به قطار جدید منتقل خواهد شد.

  • اطلاعات فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های مترو و قطارهای تهران سال ۱۳۹۸

ردیف

خط

نام ایستگاه

تعداد لایت باکس

متراژ لایت باکس

تعداد بنر

متراژ بنر

تعداد گیت

متراژ گیت

۱

خط یک

تجریش

۵۴

۱۰۹

۱۴

۶۳

۱۴

۵

۲

قیطریه

۴۶

۱۱۳

۲۱

۹۹

۱۵

۶

۳

صدر

۲۰

۴۰٫۳۲

۱۱

۴۹٫۵

۱۰

۴

۴

دکتر شریعتی

۳۸

۷۷

۱۰

۴۵

۱۲

۵

۵

مصلی امام خمینی

۲۰

۳۹

۱۸

۱۲۸

۸

۳

۶

شهید بهشتی

۸

۱۶

۲۲

۱۴۱

۱۰

۴

۷

شهید مفتح

۲۱

۴۲

۲۰

۱۴۰

۱۱

۴

۸

هفت تیر

۳۶

۷۳

۱۵

۱۱۲

۲۴

۹

۹

طالقانی

۰

۰

۱۷

۱۱۶

۷

۳

۱۰

دروازه دولت

۳۴

۶۹

۲۲

۱۳۳

۲۰

۸

۱۱

سعدی

۲۵

۵۰

۱۳

۹۲

۱۱

۴

۱۲

امام خمینی

۱۰۹

۲۲۰

۳۰

۲۰۲٫۵

۲۹

۱۱

۱۳

پانزده خرداد

۱۲

۲۴

۱۷

۱۲۴

۱۱

۴

۱۴

خیام

۰

۰

۱۴

۹۶

۸

۳

۱۵

مولوی

۴

۸

۱۷

۱۱۶

۱۰

۴

۱۶

شوش

۱۶

۳۲

۱۶

۱۱۲

۱۵

۶

۱۷

پایانه جنوب

۰

۰

۱۷

۱۲۰

۶

۲

۱۸

شهید بخارایی

۰

۰

۱۲

۸۰

۵

۲

۱۹

علی آباد

۸

۱۶

۱۵

۱۰۰

۹

۴

۲۰

شهر ری

۰

۰

۱۳

۹۲

۱۱

۴

۲۱

پالایشگاه

۰

۰

۱۵

۱۰۰

۴

۲

۲۲

حرم مطهر

۱۲

۲۴

۱۵

۱۰۰

۱۲

۵

جمع

۴۶۳

۹۵۲٫۳۲

۳۶۴

۲۳۶۱

۲۶۲

۱۰۲

ردیف

خط

نام ایستگاه

تعداد لایت باکس

متراژ لایت باکس

تعداد بنر

متراژ بنر

تعداد گیت

متراژ گیت

۲۲

خط دو

دانشگاه شریف

۶

۱۱

۲۳

۱۲۶

۸

۳

۲۳

شهید نواب

۱۰

۲۰

۲۱

۱۱۸

۶

۲

۲۴

دانشگاه امام علی

۱۲

۲۴

۲۰

۱۲۰

۵

۲

۲۵

ملت

۱۲

۲۴

۹

۲۶

۸

۳

۲۶

بهارستان

۱۴

۲۸

۲۲

۱۲۱٫۵

۵

۲

۲۷

دروازه شمیران

۲۲

۴۴

۲۰

۱۰۲

۱۴

۵

۲۸

امام حسین

۱۹

۳۸

۱۸

۱۱۴

۱۷

۶

۲۹

شهید مدنی

۱۰

۲۰

۲۱

۱۰۰

۱۵

۶

۳۰

سبلان

۲۱

۴۲

۱۹

۱۰۶

۱۱

۴

۳۱

فدک

۲۰

۳۸

۷

۲۰

۱۰

۴

۳۲

جانبازان

۱۵

۳۰

۹

۳۱

۱۵

۶

۳۳

سر سبز

۱۸

۳۵

۹

۳۱

۹

۳

۳۴

شهید باقری

۲۲

۴۴

۲۰

۱۰۴

۱۷

۶

۳۵

تهرانپارس

۱۶

۳۲

۱۸

۹۴

۱۶

۶

۳۶

فرهنگسرا

۲۲

۴۴

۱۵

۶۰

۸

۳

جمع

۲۳۹

۴۷۴

۲۵۱

۱۲۷۳٫۵

۱۶۴

۶۱

۳۷

خط ســـه

قائم

۱۲

۲۴

۱۰

۴۵

۱۵

۶

۳۸

شهید محلاتی

۸

۱۶

۲

۴

۱۵

۶

۳۹

هروی

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۵

۶

۴۰

شهید زین الدین

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۷

۶

۴۱

خواجه عبداله انصاری

۰

۰

۲

۴

۱۷

۶

۴۲

شهید صیاد شیرازی

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۵

۶

قدوسی

۴۳

۸

۱۶

۱۰

۴۵

۰

۰

سهروردی

۴۴

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۵

۶

جهاد

۴۵

۲۰

۴۰

۱۰

۴۵

۱۵

۶

ولیعصر

۴۶

۱۴

۲۸

۱۰

۴۵

۲۷

۱۰

منیریه

۴۷

۸

۱۶

۱۰

۴۵

۱۳

۵

راه آهن

۴۸

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۲

۵

جوادیه

۴۹

۱۶

۳۲

۱۰

۴۵

۱۰

۴

زمزم

۵۰

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۲

۵

عبدل آباد

۵۱

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۲

۵

نعمت آباد

۵۲

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۳

۵

آزادگان

۵۳

۰

۰

۱۰

۴۵

۱۶

۶

جمع

۸۶

۱۷۲

۱۵۴

۶۸۳

۲۳۹

۹۳

ردیف

خط

نام ایستگاه

تعداد لایت باکس

متراژ لایت باکس

تعداد بنر

متراژ بنر

تعداد گیت

متراژ گیت

۵۴

خط چــهار

ارم سبز

۰

۰

۲۴

۱۳۳

۷

۳

۵۵

اکباتان

۲۰

۴۰٫۳۲

۱۷

۷۶٫۵

۱۰

۴

۵۶

بیمه

۰

۰

۱۰

۴۵

۹

۳

۵۷

فرودگاه

۱۲

۲۴

۱۰

۴۲٫۵

۹

۳

۵۸

میدان آزادی

۳۱

۶۲

۴

۲۸

۹

۳

۵۹

استاد معین

۸

۱۶

۱۴

۱۰۰

۶

۲

۶۰

دکتر حبیب اله

۱۴

۲۸

۱۸

۱۲۰

۶

۲

۶۱

انقلاب اسلامی

۲۹

۵۹

۷

۲۸

۱۰

۳٫۸

۶۲

پیروزی

۰

۰٫

۱۲

۵۴

۵

۲

۶۳

نبرد

۲۳

۴۶

۱۶

۷۲

۱۳

۵

۶۴

نیروی هوایی

۰

۰

۰

۰

۱۰

۴

۶۵

شهید کلاهدوز

۳۰

۶۰

۶

۴۸

۲۰

۸

       جمع

۱۶۷

۳۳۵٫۳۲

۱۳۸

۷۴۷

۱۱۴

۴۲٫۸

پست های توصیه شده

ارسال نظر