طرح های تبلیغاتی مترو مشهد بر اساس پکیج های پیشنهادی طراحی شده و ارائه می گردد، شما می توانید اطلاعات مربوط به هر طرح را در پایین همین صفحه ملاحظه بفرمایید و یا روی این لینک کلیک کنید.

تعرفه های تبلیغات مترو مشهد بر اساس حجم ورودی مسافران هر ایستگاه به شرح زیر دسته بندی شده است :

تبلیغات مترو مشهد

A Star

بالاترین حجم ورودی و خروجی مسافر بیشترین تعداد تابلو

ردیفنام ایستگاهپکیج های پیشنهادیتعرفه ماهانه (ریال)
1شریعتی18 عدد طرح H
1 عدد طرح K
15 عدد طرح M
23 عدد طرح S
400,000,000
2پارک ملت6 عدد طرح HP
9 عدد طرح K
2 عدد طرح KP
23 عدد طرح NP
28 عدد طرح S
300,000,000
3بسیج16 عدد طرح H
4 عدد طرح ND
1 عدد طرح NP
7 عدد طرح J
31 عدد طرح S
300,000,000
4طالقانی32 عدد طرح H
1 عدد طرح HP
20 عدد طرح S
300,000,000
5فلسطین22 عدد طرح H
1 عدد طرح K
5 عدد طرح N
2 عدد طرح ND
9 عدد طرح M
20 عدد طرح S
300,000,000
6کوثر5 عدد طرح H
2 عدد طرح HD
3 عدد طرح K
6 عدد طرح KD
9 عدد طرح ND
3 عدد طرح M
2 عدد طرح G
5 عدد طرح S
300,000,000
تبلیغات مترو مشهد

A Plus

حجم بالای ورودی و خروجی مسافر
تعداد تابلو زیاد

ردیفنام ایستگاهپکیج های پیشنهادیتعرفه ماهانه (ریال)
1قائم18 عدد طرح H
20 عدد طرح S
200,000,000
2سید رضی5 عدد طرح H
2 عدد طرح K
3 عدد طرح KD
6 عدد طرح ND
4 عدد طرح S
200,000,000
3دانش آموز8 عدد طرح H
2 عدد طرح HD
1 عدد طرح K
2 عدد طرح NP
200,000,000
4هفت تیر9 عدد طرح H
4 عدد طرح K
6 عدد طرح KD
10 عدد طرح ND
5 عدد طرح S
200,000,000
تبلیغات مترو مشهد

A

حجم متوسط ورودی و خروجی مسافر
تعداد تابلو زیاد

ردیفنام ایستگاهپکیج های پیشنهادیتعرفه ماهانه (ریال)
1صیاد7 عدد طرح H 2 عدد طرح HD 1 عدد طرح K 1 عدد طرح ND 3 عدد طرح NP200,000,000
2خیام14 عدد طرح H 1 عدد طرح HP 16 عدد طرح S200,000,000
3آزادی16 عدد طرح H 11 عدد طرح S200,000,000
4هفده شهریور13 عدد طرح H 4 عدد طرح NP 2 عدد طرح J200,000,000
5امام خمینی5 عدد طرح H 4 عدد طرح M 14 عدد طرح S200,000,000
6نمایشگاه3 عدد طرح K 4 عدد طرح KD 12 عدد طرح ND100,000,000
7صدف2 عدد طرح H 1 عدد طرح K 2 عدد طرح NP 5 عدد طرح S100,000,000
تبلیغات مترو مشهد

B

حجم متوسط ورودی و خروجی مسافر
تعداد تابلو کم

ردیفنام ایستگاهپکیج های پیشنهادیتعرفه ماهانه (ریال)
18وکیل آباد8 عدد طرح S50,000,000

تعرفه اجاره ماهانه تابلوهای ورودی ایستگاه ها - تبلیغات مترو مشهد

تبلیغات مترو مشهد
ورودی مترو مشهد

تعرفه اجاره ماهانه کانترها - تبلیغات مترو مشهد

تبلیغات مترو مشهد
کانترهای ایستگاه های مترو مشهد

تعرفه فروش دستگیره ها و تلویزیون های داخل واگن ها - تبلیغات مترو مشهد

280 عدد دستگیره

ماهانه 7,000,000 تومان
کل دستگیره ها 840 عدد

تعداد کل باکس ها 20 عدد

ماهانه 6,000,000 تومان
کل نمایشگرها 240 عدد

تعرفه فروش بسته های استیکر حریم ریلی (یک سمت)

تبلیغات مترو مشهد
استیکر شیشه حریم ریلی