هزینه تبلیغات بیلبورد شهر اهواز

قیمت بیلبورد اهواز به روز شده در تاریخ 1400/08/17

ردیف نشانی ابعاد ( متر) متراژ ( متر) قیمت ( ربال)
1 میدان فرودگاه ضلع شرقی میدان 5*12 60 420,000,000
2 بلوار پاسداران پا عابر پیاده حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهار شیر ( دید از فرودگاه) 3*20 60 300,000,000
3 بلوار پاسداران، پل عابر پیاده ورودی زیتون کارمندی ( دید از میدان فرودگاه) 3*12 36 240,000,000
4 بلوار پاسداران، پل عابر پیاده حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهارشیر( دید از میدان چهارشیر) 3*18 54 300,000,000
5 میدان پنج نخل به سمت غرب 6*15 90 450,000,000
6 میدان پنج نخل حاشیه جنوبی میدان 5*12 60 380,000,000
7 میدان پنج نخل ضلع شمال شرقی پل سوم ( دید از میدان نخل) 5*12 60 400,000,000
8 میدان پنج نخل، ضلع شمال شرق پل سوم ( دید از پل سوم) 5*12 60 350,000,000
9 کیانپارس، ضلع شرقی میدان شهید چمران آیلند وسط ( دید از پل سوم) 6*15 90 500,000,000
10 کیانپارس ضلع شرقی میدان شهید چمران آیلند وسط ( دید از میدان چمران) 6*15 90 500,000,000
11 شهرک کیانشهر ابتدای بلوار مدرس 12*6 72 270,000,000
12 بلوار ساحلی غربی نبش خیابان 17 5*12 60 420,000,000
13 کیانپارس نبش خیابان 13 شرقی 9*4 36 420,000,000
14 بلوار ساحلی غربی نبش خیابان9 5*12 60 420,000,000
15 کیانپارس میدان سوم مقابل بازار بزرگ امام رضا 5*8 40 340,000,000
16 کیانپارس میدان دوم ( دید از پهلوان) 4*9 36 450,000,000
17 کیانپارس ضلع جنوب شرقی پل هفتم 5*12 60 420,000,000
18 بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل هفتم به پل طبیعت 5*12 60 360,000,000
19 بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل میدان چهارشیر به خیابان نادری 5*10 50 320,000,000
20 بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل خیابان نادری به میدان چهارشیر 5*10 50 320,000,000
21 بلوار آیت الله بهبهانی جنب مصلی محوطه آتشنشانی  5*12 60 300,000,000
22 بلوار آیت الله بهبهانی  تقاطع بازار امام دید از پل زیبایی 5*12 60 320,000,000
23 بلوار آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام دید از پادادشهر 12*5 60 300,000,000
24 سلمان فارسی  جنب پل چهارم ( سه وجهی) 4*10 40 330,000,000
25 سلمان فارسی  جنب پل چهارم ( سه وجهی) 4*10 40 330,000,000
26 سلمان فارسی  جنب پل چهارم ( سه وجهی) 4*10 40 330,000,000
27 امانیه میدان ساعت 5*12 60 400,000,000
28 بلوار گلستان میدان دانشگاه شهید چمران حاشیه جنوبی میدان 6*15 90 350,000,000
29 حاشیه جنوبی پل پنجم دید از اتوبان گلستان 6*100 60 320,000,000
30 حاشیه جنوبی پل پنجم دید از اتوبان چمران 6*10 60 280,000,000