تعرفه تبلیغات محیطی استان بوشهر زمستان ۱۳۹۹

ردیفمسیرآدرسنوع سازهابعادتاریخ اکرانتعرفه ماهانه (ریال)
1 برازجانکیلومتر 34 (جنب پلیس راه احمدی)بیلبورد5×1299/12/0780,000,000
2 برازجانکیلومتر 38 (بعد از سه راه چغادک)بیلبورد5×1299/12/2780,000,000
3 برازجانکیلومتر 41 (روبروی شهرک صنعتی)بیلبورد5×131400/01/3180,000,000
4 برازجانکیلومتر 46 (اولین بیلبورد بعد از پل روگذر دلوار)بیلبورد6×121400/02/01100,000,000
5 برازجانکیلومتر 51 (200متر قبل از ایستگاه هواشناسی)بیلبورد5×121400/02/03100,000,000
6 برازجانکیلومتر 52 (جنب پلیس راه قدیم)بیلبورد6×1299/11/08100,000,000
7 برازجانکیلومتر 52.5 (جنب پلیس راه قدیم)بیلبورد5×121400/01/01100,000,000
8بوشهرکیلومتر 1 (جنب پلیس راه قدیم)بیلبورد5×1299/12/07100,000,000
9 کیلومتر 5 (آخرین بیلبورد قبل از پل روگذر دلوار)بیلبورد6×121400/08/1580,000,000
10 کیلومتر 8 (انتهای شهرک صنعتی، روبروی سپاه امام صادق)بیلبورد5×121400/01/3180,000,000
11 کیلومتر 11 (قبل از پیچ چغادک، روبروی پارس شمالی)بیلبورد6×12قابل اکران80,000,000
12 کیلومتر 19 (500متر نرسیده به پلیس راه احمدی)بیلبورد5×1299/12/0780,000,000
13 برازجان – گناوه (کیلومتر1، اولین بیلبورد)بیلبورد5×121400/01/2570,000,000
14 بوشهر – خورموج (کیلومتر 38، سه راه اهرم)بیلبورد5×1299/12/0770,000,000
15 خورموج-کنگان – کیلومتر 23 (نرسیده به کاکی)بیلبورد5×1299/12/0780,000,000
16 کنگان – عسلویه کیلومتر 15 (قبل از فاز 13)بیلبورد5×1299/11/03100,000,000
17 عسلویه – کنگان کیلومتر 4 (سه راه پتروشیمی)بیلبورد5×1299/10/22100,000,000
18 عسلویه – کنگان کیلومتر 38 (قبل از سه راه جم)بیلبورد5×1299/11/20100,000,000