تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات محیطی

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/10/01

ردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروروزشمار قابل اکرانتوضیحاتابعاد چاپ
1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد9472000000001400/02/31615×1530
2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد7572000000001400/01/31610×1200
3N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر6263000000001400/01/31310×2010
4N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر7869000000001400/02/31310×2510
5B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد5245000000001400/02/26510×1010
6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر4124000000001400/01/30315×1310
7V15بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب پل عابر3821000000001400/03/27310×1210
8B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38360000000099/11/28رزرو820×465
9L12بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غربپل عابر44360000000099/11/0799/10/12-99/10/03 روز شمار قابل اکرانرزرو310×1410
10بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غربپل عابر360000000099/10/10
11G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر68285000000099/11/30320×2120
12G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر6828500000001400/05/31320×2120
13H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرقبیلبورد37210000000099/11/30410×910
14H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64720000000099/11/07رزرو 6 ماهه490×1315
15T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر6375000000001400/02/31310×2030
16V13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوبپل عابر41465000000099/11/28رزرو310×1310
17H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد5069000000001400/01/31490×1010
18B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد3433000000001400/03/01410×810
19L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد62630000000099/11/27رزرو 6 ماهه510×1210
20B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33390000000099/11/30رزرو410×810
21L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد3327000000001400/02/15410×810
22T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر5633000000001400/01/31310×1810
23H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد33315000000099/11/30410×810
24V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد34315000000099/11/27رزرو415×820
25L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرببیلبورد5127000000001400/01/04420×1220
26G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرقبیلبورد3530000000001400/01/31370×910
27V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد5045000000001400/01/04410×1210
28H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد5039000000001400/02/10415×1210
29G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد5136000000001400/02/23460×1110
30G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر6230000000001400/02/31310×2010
31G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر6230000000001400/01/31310×2010
32B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33240000000099/11/17410×810
33L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد5230000000001400/02/08425×1220
34L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد5030000000001400/01/31410×1210
35B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد3942000000001400/02/31430×910
36T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63300000000099/11/1499/11/04-99/10/25 روزشمار قابل اکران360×1760
37T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر4730000000001400/02/31310×1515
38G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر4724000000001400/08/29310×1510
39V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37270000000099/11/30410×910
40T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره59270000000099/10/22315×1870
41G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر4721000000001400/03/08310×1515
42L7شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربیبیلبورد34240000000099/11/2599/10/20-99/10/06 روزشمار قابل اکران370×910
43V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد1912000000001400/02/02360×525
44L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستانبیلبورد1390000000099/10/30رزرو207×615
45H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد1821000000001400/05/15337×537
46B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی1624000000001400/01/31510×310
47B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)بیلبورد(16)345000000001400/01/31احتمال تمدید510×310
48H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی1621000000001400/02/02445×365
49V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16150000000099/12/0999/11/12-99/10/16 روزشمار قابل اکران510×310
50V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی19150000000099/12/1199/11/12-99/10/16 روزشمار قابل اکرانرزرو310×610
51G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر3819500000001400/0131310×1210
52G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر3819500000001400/08/20310×1210
53L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16195000000099/10/24رزرو510×310
54V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19150000000099/11/22رزرو310×610
55L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22150000000099/10/2299/10/12-99/10/03 روز شمار قابل اکرانرزرو610×360
56H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی1612000000001400/01/31440×360
57H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1621000000001400/02/31510×310
58G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر4915000000001400/01/30310×1590
59V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد1613500000001400/08/23315×515
60H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16100000000099/11/04رزرو310×510
61H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16100000000099/10/24310×510
62H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1610000000001400/02/04310×510
63T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر56300000000099/11/18احتمال تمدید310×1810
64T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر5627000000001400/01/03310×1810
65B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد25150000000099/10/1099/11/20-99/11/11 رزرورزرو355×710
66T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر6421000000001400/02/31310×2050
67L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38180000000099/11/02احتمال تمدید310×1210
68H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33330000000099/11/30رزرو410×810
69V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16120000000099/10/1299/11/14-99/11/05 رزرو510×310
70N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل سواره6421000000001400/02/25315×2030
71L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد2819500000001400/04/08395×715
72H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد5121000000001400/02/21420×1220
73V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79225000000099/11/30520×1520
74B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر3818000000001400/05/14310×1210
75V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غربپل عابر3816500000001400/03/07310×1210
76N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره56240000000099/11/03احتمال تمدید310×1810
77T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر6224000000001400/02/04360×1730
78N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر6321000000001400/02/31310×2020
79N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64210000000099/10/30احتمال تمدید310×2060
80T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر2713500000001400/02/29310×860
81T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر2713500000001400/05/28310×860
82B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی1621000000001400/02/31510×310
83L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی1621000000001400/05/13510×310
84T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر3527000000001400/05/13310×1120
85D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر3118000000001400/10/14310×1010
86G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر5624000000001400/02/31310×1810
87B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره4416500000001400/02/10310×1410
88V14بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره3816500000001400/02/04310×1210
89H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد5016500000001400/02/29410×1210
90G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره48150000000099/11/10 99/10/20-99/10/03 روز شمار قابل اکران320×1510
91G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر42150000000099/11/22احتمال تمدید260×1620
92B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40150000000099/11/3099/10/12-99/10/03 روزشمار قابل اکران260×1520
93N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56150000000099/11/12احتمال تمدید310×1810
94N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر5615000000001400/02/31310×1810
95N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4515000000001400/07/30310×1510
96N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41210000000099/11/30310×1310
97G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر3918000000001400/02/31260×1510
98L13تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر3818000000001400/01/31310*1210
99N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر4113500000001400/02/31310×1310
100N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر4113500000001400/01/30310×1310
101B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر38120000000099/10/12310×1210
102B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر38120000000099/10/30310×1210
103T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38120000000099/10/27310×1210
104F5بزرگراه نیایش، پل سواره رو فرهنگ، شرق به غربپل سواره47300000000099/11/2499/12/02-99/11/25 قابل اکران۳1۰×۱5۱۰
105O2بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره خیابان مرتضوی ، جنوب به شمالپل سواره5621000000001400/02/311400/03/15-1400/03/01 قابل اکران310×1810
106F6بزرگراه کردستان ، قبل از ورودی همت ، شمال به جنوبپل عابر38240000000099/11/1499/10/24-99/10/13 روزشمار قابل اکران250×1500