تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات محیطی

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/11/01

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروروزشمار قابل اکرانتوضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد9472000000001400/02/31615×1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد7572000000001400/01/31610×1200
همت3N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر6263000000001400/01/31310×2010
همت4N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر7869000000001400/02/31310×2510
همت5B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد5245000000001400/03/02510×1010
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر4124000000001400/01/30315×1310
همت7V14بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب پل عابر3821000000001400/03/27رزرو310×1210
همت8B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد3836000000001400/02/29820×465
همت9L12بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غربپل عابر47360000000099/11/30310×1510
همت10V15بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غربپل عابر47360000000099/11/26310×1510
همت11G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر68285000000099/11/30رزرو قطعی320×2120
همت12G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر6828500000001400/05/31320×2120
همت13H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرقبیلبورد37210000000099/12/05رزرو410×910
مدرس14H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64720000000099/11/30رزرو قطعی490×1315
مدرس15T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر6375000000001400/02/31310×2030
مدرس16N13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوبپل عابر41465000000099/11/28رزرو310×1310
مدرس17H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد5069000000001400/01/31490×1010
مدرس18B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد34330000000099/11/10410×810
مدرس19L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد62630000000099/11/29510×1210
صدر20B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33390000000099/11/30رزرو قطعی410×810
چمران21L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد3327000000001400/02/15410×810
چمران22T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر5633000000001400/01/31310×1810
چمران23H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد3331500000001400/02/29410×810
چمران24V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد34315000000099/11/27415×820
نیایش25L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرببیلبورد51270000000099/12/29احتمال تمدید420×1220
نیایش26G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرقبیلبورد3530000000001400/02/03370×910
حکیم27V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد50450000000099/12/29احتمال تمدید410×1210
حکیم28H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد5039000000001400/02/12415×1210
حکیم29G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد5136000000001400/02/23460×1110
حکیم30G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر6230000000001400/02/31310×2010
حکیم31G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر6230000000001400/01/31310×2010
حکیم32B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33240000000099/11/17رزرو قطعی410×810
حکیم33L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد5230000000001400/02/08425×1220
رسالت34L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد5030000000001400/01/31410×1210
رسالت35B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد3942000000001400/02/31430×910
رسالت36T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63300000000099/11/30رزرو360×1760
رسالت37T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر4730000000001400/03/07310×1515
کردستان38G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر4724000000001400/08/29310×1510
شیخ فضل اله39V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37270000000099/11/30410×910
شیخ فضل اله40T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره59270000000099/11/30رزرو قطعی315×1870
سعادت آباد41G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر4721000000001400/03/08310×1515
شهرک غرب42L7شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربیبیلبورد34240000000099/11/30370×910
شهرک غرب43V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد1912000000001400/02/02360×525
شهرک غرب44L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستانبیلبورد1390000000099/11/30207×615
الهیه45H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد1821000000001400/05/15337×537
الهیه46LC2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیهسی ال بی6*420000000001400/01/314*(205×305)
زعفرانیه47B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی1624000000001400/01/31510×310
اندرزگو48B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)بیلبورد(16)345000000001400/01/31احتمال تمدید510×310
کامرانیه49H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی1621000000001400/02/02445×365
کامرانیه50V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16180000000099/12/09510×310
نیاوران51V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی19180000000099/12/11310×610
اندرزگو52G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر3819500000001400/02/09310×1210
اندرزگو53G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر3819500000001400/08/20310×1210
جردن54L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد1619500000001400/02/29510×310
جردن55V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1915000000001400/01/31310×610
پاسداران56L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی2215000000001400/02/06610×360
دروس57H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی1612000000001400/02/07440×360
شریعتی58H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1621000000001400/02/31510×310
شریعتی59G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر4915000000001400/01/30310×1590
بهشتی60V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد1614500000001400/08/23315×515
مطهری61H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد1612000000001400/02/29310×510
مطهری62H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16120000000099/11/30رزرو310×510
مطهری63H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1612000000001400/02/11310×510
کریمخان64T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر5630000000001400/02/31احتمال تمدید310×1810
کریمخان65T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر5627000000001400/01/03310×1810
ستاری66B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد2515000000001400/02/29355×710
ستاری67T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر6421000000001400/03/07310×2050
ستاری68L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38180000000099/11/30310×1210
باکری69H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد3333000000001400/02/29410×810
اشرفی اصفهانی70V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی1612000000001400/01/31510×310
اشرفی اصفهانی71N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل سواره6421000000001400/02/25315×2030
صادقیه72L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28195000000099/11/09395×715
تهران کرج73H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد5121000000001400/02/28420×1220
تهران کرج74V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79225000000099/12/10رزرو قطعی520×1520
جاده مخصوص75B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر3818000000001400/05/14310×1210
جاده مخصوص76V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غربپل عابر3816500000001400/03/14310×1210
نواب77N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره5624000000001400/02/31احتمال تمدید310×1810
نواب78T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر6224000000001400/02/09360×1730
آزادی79N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر6321000000001400/03/07310×2020
آزادی80N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر6421000000001400/02/31احتمال تمدید310×2060
انقلاب81T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر2713500000001400/02/29310×860
انقلاب82T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر2713500000001400/06/04310×860
جمهوری83B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدینبیلبورد عمودی1621000000001400/02/31510×310
جمهوری84L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی1621000000001400/05/13510×310
امین حضور85T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر3527000000001400/05/13310×1120
مصطفی خمینی86D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر3118000000001400/10/14310×1010
صیاد87G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر5624000000001400/02/31310×1810
امام علی88B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره4416500000001400/02/17310×1410
امام علی89V13بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره3816500000001400/02/04310×1210
امام علی90H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد5016500000001400/02/29410×1210
امام علی91G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره4815000000001400/02/29320×1510
امام علی92G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر4215000000001400/01/31260×1620
بابایی93B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40150000000099/11/30رزرو260×1520
بابایی94N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56150000000099/11/12310×1810
بابایی95N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر5615000000001400/03/07310×1810
بابایی96N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4515000000001400/08/07310×1510
تهرانپارس97N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر4121000000001400/02/29310×1310
تهرانپارس98G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر3918000000001400/02/31260×1510
تهرانپارس99L13تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر3818000000001400/01/31310×1210
پیروزی100N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر4113500000001400/02/31310×1310
پیروزی101N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر4113500000001400/01/30310×1310
بسیج102B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتیپل عابر38120000000099/11/30310×1210
بسیج103B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتیپل عابر38120000000099/12/07رزرو310×1210
بسیج104T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38120000000099/11/04رزرو310×1210
نواب105O2بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره خیابان مرتضوی ، جنوب به شمالپل سواره5621000000001400/02/311400/03/15-1400/03/01 قابل اکران310×1810
چمران106O1بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره40270000000099/11/30330×1210
صدر107F4بزرگراه صدر، نبش خیابان فتح، غرب به شرقبیلبورد30400000000099/11/30-99/11/21 روزشمار قابل اکرانرزرو400×750
حکیم108S3بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرقبیلبورد75290000000099/11/20520×1520
ملاصدرا109S4خیابان ملاصدرا، بعد از پل بزرگراه کردستان، قبل از خیابان شیرازبیلبورد1580000000099/12/02-99/11/13 روزشمار قابل اکرانرزرو310×510
شیخ فضل اله110F2بزرگراه شیخ فضل اله، ابتدای خیابان ستارخان، جنوب به شمالپل عابر36245000000099/11/30-99/11/11 روزشمار قابل اکرانرزرو300×1220
باقری111F3بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام، شمال به جنوببیلبورد15130000000099/11/30-9//11/21 روزشمار قابل اکران300×500
بابایی112A1بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرقبیلبورد521500000000قابل اکران510×1010