تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو روزشمار قابل اکرانتوضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد94696000000099/09/21احتمال تمدید615×1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد7569600000001400/01/3199/10/30-99/10/21 روزشمار قابل اکران610×1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد52400000000099/09/11510×1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 62570000000099/11/2799/09/27-99/07/28 قابل اکران310×2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 78630000000099/08/25310×2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 41215000000099/08/30315×1310
همت7V15بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب پل عابر 32195000000099/09/29310×1010
همت8B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38270000000099/10/04820×465
همت9G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 68255000000099/11/30320×2120
همت10G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 68255000000099/10/30320×2120
همت11H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق بیلبورد37180000000099/11/3099/08/30-99/08/21 روزشمار قابل اکران410×910
مدرس12H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64600000000099/09/30490×1315
مدرس13T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 63660000000099/10/17310×2030
مدرس14V13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب پل عابر41450000000099/11/12310×1310
مدرس15H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد5060000000001400/01/31490×1010
مدرس16B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 25240000000099/07/2899/07/18-99/07/15 روزشمار قابل اکران 410×610
مدرس17L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد62540000000099/10/05510×1210
صدر18B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33345000000099/11/3099/09/07-99/08/08 قابل اکران410×810
چمران19L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد33270000000099/09/04410×810
چمران20T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 5633000000001400/01/3199/09/30-99/08/23 قابل اکران310×1810
چمران21H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد33282000000099/11/30410×810
چمران22V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد34276000000099/10/30415×820
نیایش23L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد5133000000001400/01/04420×1220
نیایش24G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق بیلبورد3533000000001400/01/3199/10/30-99/09/01 قابل اکران370×910
حکیم 25V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد5039000000001400/01/04410×1210
حکیم 26H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد50315000000099/10/08415×1210
حکیم 27G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد42300000000099/07/24460×910
حکیم 28G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر62258000000099/08/20310×2010
حکیم 29G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر6225800000001400/01/31310×2010
حکیم 30B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33240000000099/08/30410×810
حکیم 31L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد52270000000099/07/2099/09/01- 99/09/30 رزرو425×1220
رسالت32L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد5027000000001400/01/3199/09/30-99/09/05 روزشمار قابل اکران410×1210
رسالت33B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد39330000000099/09/10430×910
رسالت34T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63270000000099/09/30360×1760
رسالت35T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر47270000000099/07/25310×1515
کردستان36G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 47210000000099/09/05310×1520
شیخ فضل اله37V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37240000000099/08/29410×910
شیخ فضل اله38T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 59240000000099/09/1099/08/10-99/08/01 روزشمار قابل اکران315×1870
سعادت آباد39G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 47180000000099/08/30310×1515
شهرک غرب40L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد34240000000099/08/30370×910
شهرک غرب41V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد20120000000099/07/30370×535
شهرک غرب42L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 13100000000099/07/10207×615
الهیه43H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18195000000099/10/27337×537
زعفرانیه44B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی16240000000099/09/12510×310
اندرزگو45B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)3450000000099/08/02510×310
کامرانیه46H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16180000000099/08/30445×365
کامرانیه47V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16150000000099/08/30510×310
نیاوران48V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی19150000000099/08/04310×610
اندرزگو49G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 38180000000099/07/3099/08/19-99/08/10 رزرو 310×1210
اندرزگو50G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 38180000000099/08/01310×1210
جردن51L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد1618000000001400/01/31510×310
جردن52V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19150000000099/08/15310×610
پاسداران 53L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22150000000099/08/22610×360
دروس54H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16120000000099/08/09440×360
شریعتی 55H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16180000000099/08/02510×310
شریعتی 56G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر49135000000099/08/10310×1590
بهشتی57V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد16120000000099/08/10315×515
مطهری58H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16100000000099/08/10310×510
مطهری59H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16100000000099/08/30310×510
مطهری60H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1610000000001400/01/3199/09/03-99/08/24 روزشمار قابل اکران310×510
کریمخان61T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 56270000000099/08/18احتمال تمدید310×1810
کریمخان62T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 5624000000001400/01/03310×1810
ستاری63B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد26150000000099/08/03 99/09/30-99/09/01 رزرو360×710
ستاری64T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64195000000099/09/29310×2050
ستاری65L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38165000000099/08/03310×1210
باکری66H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33300000000099/11/30410×810
اشرفی اصفهانی67V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16120000000099/07/27515×315
اشرفی اصفهانی68N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل سواره 64180000000099/07/28315×2030
صادقیه69L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28180000000099/08/30395×715
تهران کرج70H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد51210000000099/07/15420×1220
تهران کرج71V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79240000000099/08/30520×1520
جاده مخصوص72B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 3816500000001400/05/14310×1210
جاده مخصوص73V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غربپل عابر3816500000001400/03/07310×1210
نواب74N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 56195000000099/08/03احتمال تمدید310×1810
نواب75T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر6219500000001400/01/31360×1730
آزادی76N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر63180000000099/08/15310×2020
آزادی77N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64180000000099/07/30احتمال تمدید310×2060
انقلاب78T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27120000000099/08/18310×860
انقلاب79T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27120000000099/09/23310×860
جمهوری80B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی16150000000099/08/12510×310
جمهوری81L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی16150000000099/09/13510×310
امین حضور82T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 35210000000099/10/18310×1120
مصطفی خمینی83D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 31150000000099/10/14310×1010
صیاد84G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر56180000000099/08/3099/08/08-99/07/29 روزشمار قابل اکران310×1810
امام علی85B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 4415000000001400/02/10310×1410
امام علی86V14بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره3815000000001400/01/3199/07/18-99/07/09 روزشمار قابل اکران310×1210
امام علی87H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد50150000000099/08/30410×1210
امام علی88G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 48135000000099/09/05320×1510
امام علی89G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 42135000000099/08/14260×1620
بابایی90B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40135000000099/08/08260×1520
بابایی91N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56135000000099/07/30310×1810
بابایی92N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر56135000000099/08/30310×1810
بابایی93N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4513500000001400/07/30310×1510
تهرانپارس94N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41150000000099/11/3099/09/10-99/09/01 روزشمار قابل اکران310×1310
تهرانپارس95G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر39150000000099/08/30260×1510
پیروزی96N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41120000000099/08/15310×1310
پیروزی97N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41120000000099/08/30310×1310
بسیج98B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38120000000099/11/26احتمال تمدید310×1210
بسیج99B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38120000000099/10/11310×1210
بسیج100T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38120000000099/08/29احتمال تمدید310×1210
همت101F2بزرگراه همت، تقاطع صیاد، شرق به غرببیلبورد37240000000099/07/1499/07/25-99/07/15 روزشمار قابل اکران410×910
مدرس102F3بزرگراه مدرس، نرسیده به بهشتی، جنوب به شمالبیلبورد34270000000099/07/1199/07/21-99/07/12 روزشمار قابل اکران410×810
چمران103O1بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره 40270000000099/07/13330×1210
نیایش104F5بزرگراه نیایش، پل سواره رو فرهنگ، شرق به غربپل سواره47270000000099/10/3099/11/30-99/11/01 قابل اکران۳1۰×۱5۱۰
کردستان105F1بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال پل عابر 56210000000099/08/1199/08/30-99/08/12 روزشمار قابل اکران310×1815
ولیعصر 106F4ولیعصر تقاطع میردامادبیلبورد16150000000099/07/1499/07/25-99/07/15 روزشمار قابل اکران302×512
میرداماد107میرداماد، روبروی بانک مرکزی، بالا ایستگاه مترو میرداماد بیلبورد1820000000300×600