به روز شده در تاریخ 1401/04/04

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد شیراز 

آدرسسازهابعادتعرفه ماهانه (ریال)
معالی آباد، روبروی پارک ملتپل عابر3*122000000000
بلوار جمهوری، جنب خیابان نارونپل عابر3*121250000000
دروازه کازرونپل عابر3*121650000000
اتوبان رحمت، روبروی قالیشوییپل عابر3*121100000000
اتوبان سرداران، پل غدیر روبروی فالت قارهپل عابر3*121100000000
بلوار فرهنگشهر، روبروی ایستگاه 13، استخر کوثرپل عابر3*131200000000
بلوار مدرس، روبروی خیابان فضل آبادپل عابر3*131400000000
اتوبان چمران روبروی استخر انقالبپل عابر3*151900000000
بلوار هفت تنانپل عابر3*151200000000
اتوبان حسینی الهاشمی، بلوار آفرینشپل عابر3*151200000000
اتوبان رحمت، روبروی خیابان مسلمپل عابر3*151100000000
بلوار صنایع، ورودی گلدشت حافظپل عابر3*181200000000
بلوار صنایع، روبروی شهرک آرینپل عابر3*18.41200000000
چمران تقاطع چمران و زرگریبیلبورد3*61400000000
میدان احسان رفیوژ ابتدای فرهنگ شهربیلبورد3*61400000000
فلکه فخرآباد به شاهچراغبیلبورد3*61100000000
بلوار امیرکبیر، سفیر شمالیبیلبورد3*61100000000
شهرک گلستان، میدان اولبیلبورد3*81100000000
میدان 12 فروردین (تل پروس)بیلبورد3*81100000000
ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)بیلبورد4*101350000000
معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارسبیلبورد4*101750000000
بلوار مطهری، تقاطع پاسداران (یادگار امام)بیلبورد4*121500000000
بلوار آزادی، میدان گازبیلبورد4*61200000000
فلکه قصرالدشت، ابتدای پایانه مسافربریبیلبورد4*81500000000
میدان نمازی، نبش پایانه مسافربری، ابتدای مالصدرابیلبورد4*81700000000
میدان گلستان (کلبه سعدی)، جنب پایانه مسافربریبیلبورد4*81400000000
انتهای بلوار فرهنگ شهر، میدان معلم، دید به میدانبیلبورد4*91200000000
بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش آوینیبیلبورد5*101900000000
بلوار مطهری، دید از ستارخان به میدان مطهریبیلبورد5*81500000000
ستارخان به سمت میدان مطهری نبش کوچه 28بیلبورد5*81500000000
بلوارامیرکبیر، نرسیده به شماره گذاری خودروبیلبورد5*8900000000
لیست سازه های فرودگاه استان شیراز
ردیف کد آدرس سازه طول  عرض  متراژ تعرفه ماهانه
1 SHZ0275 رفیوژ میانی بلوار ترمینال پروازهای داخلی مسیر رفت بیلبورد 4 10 40 900,000,000
2 SHZ0280 رفیوژ میانی بلوار ترمینال پروازهای داخلی مسیر برگشت بیلبورد 4 10 40 900,000,000
3 SHZ0285 محوطه روبروی ترمینال پروازهای داخلی دید از ترمینال بیلبورد 3 8 24 700,000,000
4 SHZ0289 محوطه روبروی ترمینال پروازهای داخلی دید به ترمینال بیلبورد 3 8 24 700,000,000
5 SHZ0293 فضای فوقانی درب سالن ترمینال پروازهای داخلی تابلو اول لایت باکس 13.5 2.6 35 1,200,000,000
6 SHZ0294 فضای فوقانی درب سالن ترمینال پروازهای داخلی تابلو دوم لایت باکس 13.5 2.6 35 1,200,000,000
7 SHZ0295 فضای فوقانی دفاتر پشت کانترهای پذیرش مسافر – سالن عمومی ترمینال داخلی لایت باکس 3 6 18 700,000,000
8 SHZ0300 فضای فوقانی تسمه نقاله های بار سالن ورودی ترمینال داخلی لایت باکس 2 6 12 700,000,000
9 SHZ0307 ورودی و خروجی رو به رو سالن ترمینال پروازهای بین المللی تابلو اول بیلبورد 4 12 48 1,200,000,000
10 SHZ0308 ورودی و خروجی رو به رو سالن ترمینال پروازهای بین المللی تابلو دوم بیلبورد 4 12 48 1,200,000,000
11 SHZ0309 فضای(Show Room)وسط تسمه نقاله سالن ورودی ترمینال داخلی فضای کف 4 10 40 1,800,000,000