به روز شده در تاریخ 1400/03/07

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد شیراز 

ردیفمحورموقعیت تابلوهاسازهابعاد تعرفه ماهیانه (ریال)
1چمرانچمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجوپل عابر3*15950000000
2چمرانچمران استخر انقلاب دید از دانشجو به چمرانپل عابر3*15950000000
3ارممیدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به سمت دانشجوبیلبورد4*8900000000
4قصرالدشتبلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینیبیلبورد5*101100000000
5دانشجومیدان دانشجو دید از میدان (دید از چمران و ارم)بیلبورد3*6800000000
6دانشجومیدان دانشجو دید به میدان (دید از نمازی و ملاصدرا)بیلبورد3*6800000000
7معالی آبادمعالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی ابادپل عابر3*121200000000
8معالی آبادمعالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسانپل عابر3*121200000000
9معالی آبادابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)بیلبورد4*10850000000
10معالی آبادمعالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارسبیلبورد4*101100000000
11معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرک باهنر، دید از باهنر به حسینی الهاشمیپل عابر3*15500000000
12معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید به حسینی الهاشمیپل عابر3*10500000000
13معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید از حسینی الهاشمیپل عابر3*10500000000
14معالی آبادگلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 6، دید از حسینی الهاشمیپل عابر3*15500000000
15میرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به خلیج فارسپل عابر3*15850000000
16میرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از خلیج فارسپل عابر3*15850000000
17صنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس به میرزای شیرازیپل عابر3*321000000000
18صنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای شیرازی به خلیج فارسپل عابر3*15900000000
19فرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از معلمپل عابر3*15900000000
20فرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید به معلمپل عابر3*15900000000
21فرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلمپل عابر3*15900000000
22فرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلمپل عابر3*15900000000
23مطهریابتدای بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری روبروی ساختمان ستاربیلبورد5*8950000000
24مطهریبلوار ستارخان به سمت میدان مطهری نبش کوچه 28بیلبورد5*8950000000
25دروازه کازروندروازه کازرون دید از شاهچراغپل عابر3*12850000000
26دروازه کازروندروازه کازرون دید به شاهچراغپل عابر3*12850000000
27امیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به بوشهرپل عابر3*15650000000
28امیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام حسنپل عابر3*15650000000
29حسینی الهاشمیحسینی الهاشمی، شهرک گلدشت حافظ بلوار آفرینش دید از گلستانپل عابر3*15550000000
30اتوبان رحمت مقابل مسلم دیداز فرودگاه وجه A (کندرو)پل عابر3*15500000000
31اتوبان رحمت مقابل مسلم دیداز فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابر3*12500000000
32اتوبان رحمت مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجهA (کندرو)پل عابر3*15500000000
33اتوبان رحمت مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابر3*12500000000
34اتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه A (کندرو)پل عابر3*12500000000
35اتوبان سردارانپل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه B (تندرو)پل عابر3*12500000000
36اتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه A (کندرو)پل عابر3*12500000000
37اتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه B (تندرو)پل عابر3*12500000000