تعرفه اجاره بیلبورد تبریز سال 1401

هزینه تبلیغات بیلبورد در تبریز به روز شده در تاریخ  1401/02/06

نشانیسایز به مترتعرفه (تومان)
1آبرسان چایکنار پیشانی پل عقایل بیمارستان شهریار رفت به پل فاریا3*146060000000
2آبرسان جایگتار - پیشانی پل عقایل بیمارستان شهریار رقت به پل قاری ۲3*145757000000
3آبرسان چایکنار پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصرا |3*146060000000
4آبرسان چایکنار پیشانی بل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر ۲ |3*155757000000
5خیابان چایکنار بالاتر از پارک شعس رفت به پل قاریا بازار3*96060000000
6حبابان چابکنار بالاتر از پارک شمسی وقت به پل قاری ۲ بازار3*96060000000
7خیابان چایکنار بالاتر از پارکه شمس رفت به آبرسانا3*96060000000
8خیابان چایکنار بالاتر از پارک شعس رفت به آبرسان ۲3*96060000000
9آبرسان - خیابان هفت تیر رفت به آبرسانا3*95555000000
10آبرسان خیابان هفت تیر رفت به بیمارستان شمس 13*95555000000
11استاد شهریار خیابان محل کار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به استاد شهریار4*125050000000
12استاد شهریار خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفته به توانیر4*125050000000
13زیرگذر آبرسان مسیر رفت به آبرسان10*36060000000
14سه راهی ولیعصر خ۲۹ بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو (1)4*126060000000
15سه راهی ولیعصر خ۲۹ بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو (1)4*126060000000
16سه راهی ولیعصر خ۲۹ بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو (2)4*125757000000
17سه راهی ولیعصر خ۲۹ بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو (2)4*125757000000
18ائل گلی ابتدای خیابان قدس مسیر رفتن به ائل گلی تندرو4*148080000000
19ائل گلی ابتدای خیابان قدس عسپر رفت به ائل گلی تندرو4*87070000000
20ائل گلی ابتدای خیابان قدس عسیر برگشت از ائل گلی کند رو4*107070000000
21ائل گلی ابتدای خیابان قدس برگشت از ائل گلی تندرو4*87070000000
22ائل گلی شهید باکری رقت به عیدان ائل گلی3*147070000000
23ائل گلی شهید باکری برگشت از میدان ائل گلی3*147070000000
24ولی عصر -توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره ۱4*126060000000
25ولی عصر توانیر عقایل برج ارس وفت به ولیعصر شماره ۲4*125757000000
26ولی عصر توانید مقابل برج اسی پر تشت از ولیعصر شماره ۱4*126060000000
27ولی عصر - توانبر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره۲4*125050000000
28توانسر عفابل اتل ایستین رقت به ولیعصرا3*94545000000
29توانیر مقابل آئل ایستین برگشت از ولیعصرا3*94545000000
30نوافیر مقابل آئل ایستین برگشت از ولیعصر۲3*94242000000
31ثوابیر مقابل آئل ایسٹین برگشت از ولیعصر۳3*94242000000
32ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به لاله پارک ۱3*146060000000
33ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به لاله پارک ۲3*145555000000
34ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان لاین رفت به وتبعصرا3*145050000000
35ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستات لاین رفت به والبعصر۲3*145555000000
36خروجی اتوبان پاسداران خ فخرنیا عسیر رفت به آبرسان4*125050000000
37اتوبان پاسداران خ فخریا رفت به اتوبان4*125050000000
38میدان بسیج عابر گذر مرزدای این لاین رفته به تهران ۱3*145555000000
39میدان بسیج - عایر در مرزداران لاین رفت به تهران ۲ 3*145050000000
40میدان بسیج - عایر در مرزداران لاین رفت به تهران 33*144545000000
41میدان بسیج عابر گذر مرزداران لاین برگشته3*145555000000
42میدان سج - عابر گذر مرزداران لاین برگشت ۲3*144545000000
43میدان بسیج-مخابر حذر مرزداران لاین برگشت ۳ 3*144242000000
44خ آذربایجان رفته به نصف راه ۱4*125050000000
45خ آذربایجان رشته به نصف راه ۲4*125050000000
46خ آذربایجان رفت به نصف راه ۳4*124545000000
47خ آذربایجان (جهاد) رفت به میدان آذربایجان ۱4*125050000000
48خ آزادی زیرگذر نصف راه رفتن به راه آهن3*155050000000
49خ آزادی زیر در نصف راه رفت به بازار3*155050000000
50ماہن مېدان ابوریحان و میدان منظریه -خ سلمان خاطر مسیر رفت به منظر به تابلو 14*125050000000
51مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه خ سلمان خاطر مسیر رفت به ابوریحان تابلو 14*125050000000
52تابلو مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه خ سلیمان خاطر مسیر رفت به منظر به تابلو 34*124545000000
53زیرگذر چهار راه لاله4*125050000000
54پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز - تابلوی شماره 14*123030000000
55پل عابر در جاده اصلی جلفا به تبریز - تابلوی شماره ۲2.5*103030000000
56پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز تابلوی شماره۳2.5*132525000000
57پل عابر گذر جاده اصلی تبریز به جلفا - تابلوی شماره ۱2.5*103030000000
58پل عابر در جاده اصلی تبریز به جلفا تابلوی شماره ۲2.5*103030000000
59پل عابر گذر جاده اصلی تبریز به جلنا تابلوی شماره ۳2.*132525000000
ردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (ریال)قیمت بعداز تخفیف (ریال)تاریخ رزرو توضیحاتابعاد چاپ
1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد94985000000078800000001400/05/141400/05/14 - مزایده610×1520
2V16بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، شرق به غرب بیلبورد56810000000064800000001400/05/151400/03/31-1400/03/05 روزشمار قابل اکران460×1210
3V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد73985000000078800000001400/06/10610×1200
4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 62930000000074400000001400/05/31310×2010
5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 78960000000076800000001400/05/14310×2510
6B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد52570000000045600000001400/05/141400/05/14 - مزایده510×1010
7T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 41390000000035100000001400/06/31315×1310
8V14بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به خروجی اتوبان تهران شمال) ، شرق به غرب پل عابر 38270000000024300000001400/03/28روزشمار قابل اکران310×1210
9B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38480000000043200000001400/05/141400/05/14 - مزایده820×465
10L12بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غربپل عابر47480000000043200000001400/03/31310×1510
11V15بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب پل عابر47630000000050400000001400/03/31310×1510
12G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 68450000000040500000001400/06/10320×2120
13G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 68450000000040500000001400/05/31320×2120
14H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام - دلاوران ، غرب به شرق بیلبورد37240000000021600000001400/03/10410×910
15H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64945000000075600000001400/03/31490×1315
16T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 63985000000078800000001400/06/31310×2030
17N13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب پل عابر41570000000045600000001400/05/151400/03/31-1400/03/21 روزشمار قابل اکران310×1310
18H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50870000000069600000001400/05/151400/03/31-1400/02/31 قابل اکران490×1010
19B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 34450000000040500000001400/04/25-1400/04/01 قابل اکران 1400/05/14 - مزایده410×810
20L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد62840000000067200000001400/03/24510×1210
21B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد3345000000004050000000قابل اکران تا 1400/03/311400/05/14 - مزایده410×810
22L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد33360000000032400000001400/06/31410×810
23O1بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره 40360000000032400000001400/04/01-1400/03/16 روزشمار قابل اکران330×1210
24T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 56450000000040500000001400/05/151400/03/31-1400/03/04 روزشمار قابل اکران310×1810
25V17بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمال بیلبورد33450000000040500000001400/03/15410×810
26H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد33450000000040500000001400/05/28410×810
27V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد34450000000040500000001400/03/30415×820
28L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد51390000000035100000001400/05/151400/03/31-1400/03/07 روزشمار قابل اکران 420×1220
29G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق بیلبورد34420000000037800000001400/03/31370×910
30S1بزرگراه یادگار، قبل از پل همت، جنوب به شمالبیلبورد7539000000003510000000 1400/04/16 - 1400/06/31 رزوشمار قابل اکران570×1350
31V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد50600000000048000000001400/05/15410×1210
32H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد50480000000043200000001400/06/311400/04/21-1400/03/15 قابل اکران 415×1210
33S3بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرقبیلبورد75450000000040500000001400/04/301400/03/31-1400/03/22 روزشمار قابل اکران520×1520
34G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد51450000000040500000001400/03/09460×1110
35G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر62390000000035100000001400/06/31310×2010
36G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر62390000000035100000001400/03/10310×2010
37B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33300000000027000000001400/04/25-1400/03/03 قابل اکران 1400/05/14 - مزایده410×810
38L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد52420000000037800000001400/06/31425×1220
39L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد50420000000037800000001400/05/151400/03/31-1400/03/15 روزشمار قابل کران 410×1210
1400/07/01-1400/07/30 رزرو
40B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد39480000000043200000001400/05/141400/05/14 - مزایده430×910
41T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63420000000037800000001400/03/03360×1760
42T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر47450000000040500000001400/05/14310×1515
43S6بزرگراه رسالت، بعد از بنی هاشم، ورودی صیاد جنوب ، شرق به غرببیلبورد38300000000027000000001400/03/06410×910
44G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 47300000000027000000001400/08/29 روزشمار قابل اکران310×1510
45V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37360000000032400000001400/04/20410×910
46T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 59360000000032400000001400/04/301400/03/31-1400/03/21 روزشمار قابل اکران315×1870
47G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 47270000000024300000001400/03/31310×1515
48L7شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربیبیلبورد34300000000027000000001400/03/30370×910
49V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد19180000000016200000001400/06/31360×525
50LC44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان بیلبورد 139000000008100000001400/03/04207×615
51H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18240000000021600000001400/05/15337×537
52LC2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیهسی ال بی 6*4260000000023400000001400/03/024*(205×305)
53LC1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیسی ال بی 66500000005850000001400/04/301400/03/31-1400/03/10 قابل اکران305*205
54B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی16270000000024300000001400/05/141400/05/14 - مزایده510×310
55B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)3540000000043200000001400/05/141400/05/14 - مزایده510×310
56S4بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب شرقی ، تقاطع با خیابان قیطریه میدان حکمت ، (سه وجهی گردان) بیلبورد(20)3540000000043200000001400/03/31-1400/03/20 روزشمار قابل اکران320×620
57H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16240000000021600000001400/03/26445×365
58V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16210000000018900000001400/04/31510×310
59V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی19210000000018900000001400/03/31310×610
60G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 38210000000018900000001400/03/10310×1210
61G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 38210000000018900000001400/08/20روزشمار قابل اکران310×1210
62L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16210000000018900000001400/03/12510×310
63V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19180000000016200000001400/03/09310×610
64L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22210000000018900000001400/03/07610×360
65H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16180000000016200000001400/06/31440×360
66H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16270000000024300000001400/05/14510×310
67G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر49180000000016200000001400/05/14310×1590
68V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد16150000000013500000001400/08/23روزشمار قابل اکران315×515
69H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16120000000010800000001400/03/14310×510
70H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16120000000010800000001400/03/31310×510
71H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد16120000000010800000001400/03/27310×510
72T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 56450000000040500000001400/02/31310×1810
73T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56360000000032400000001400/04/30310×1810
74B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد25210000000018900000001400/05/141400/05/14 - مزایده355×710
75T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64300000000027000000001400/06/31310×2050
76L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38240000000021600000001400/03/311400/02/31-1400/02/30 روزشمار قابل اکران310×1210
77H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33450000000040500000001400/05/31410×810
78V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16165000000014850000001400/03/26510×310
79N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل سواره 64240000000021600000001400/03/05315×2030
80L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28210000000018900000001400/04/30395×715
81H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد51240000000021600000001400/06/31420×1220
82V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79270000000024300000001400/04/29520×1520
83B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 38210000000018900000001400/05/14310×1210
84V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غربپل عابر38180000000016200000001400/05/31310×1210
85N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 56360000000032400000001400/02/31310×1810
86T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر62360000000032400000001400/03/10360×1730
87N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر63240000000021600000001400/06/31310×2020
88N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64240000000021600000001400/03/07310×2060
89T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27180000000016200000001400/04/301400/03/31-1400/03/09 رزوشمار قابل اکران310×860
90T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27180000000016200000001400/06/31310×860
91B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی16240000000021600000001400/05/141400/05/14 - مزایده510×310
92L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی16240000000021600000001400/10/15510×310
93T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 35360000000032400000001400/10/141400/10/14 - مزایده310×1120
94D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 31210000000018900000001400/10/14310×1010
95G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر56300000000027000000001400/06/31310×1810
96O3بزرگراه صیاد شیرازی ، پل سواره رو همت، شمال به جنوبپل سواره62345000000031050000001400/03/15410×1510
97B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 44210000000018900000001400/05/141400/05/14 - مزایده310×1410
98V13بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره38210000000018900000001400/03/30310×1210
99H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد50210000000018900000001400/03/08410×1210
100G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 48210000000018900000001400/07/301400/05/29 -1400/06/31 قابل اکران 320×1510
101G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 42210000000018900000001400/05/151400/03/31-1400/03/29 روزشمار قابل اکران260×1620
102B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40225000000020250000001400/05/141400/05/14 - مزایده260×1520
103N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56225000000020250000001400/03/06310×1810
104A1بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرقبیلبورد52225000000020250000001400/03/31510×1010
2025000000
105N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر56225000000020250000001400/06/31310×1810
106N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر45225000000020250000001400/08/11310×1510
107N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41240000000021600000001400/03/08310×1310
108G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر39240000000021600000001400/06/31260×1510
109L13تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر38210000000018900000001400/03/16310×1210
110N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41180000000016200000001400/06/31310×1310
111N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41180000000016200000001400/06/28310×1310
112B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38150000000013500000001400/04/301400/05/14 - مزایده310×1210
113B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38150000000013500000001400/04/25-1400/03/06 قابل اکران1400/05/14 - مزایده310×1210
114T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38150000000013500000001400/03/31310×1210
115V1اتوبان نیایش نرسیده به تونل نیایشبیلبورد 2وجهی5015000000001200000000قابل اکران5*10
116V2اتوبان نیایش - نرسیده به خروجی کردستانبیلبورد5015000000001200000000قابل اکران5*10