تعرفه اجاره بیلبورد گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

آدرسنوع سازهابعادتاریخ اکرانتعرفه ماهانه (ریال)
رشت -بلوار قلی پور-ابتدای پل صابرین- دید به گلسار-سمت راستپل عابر پیاده15 * 41400/3/1400,000,000
رشت – بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار-سمت چپپل عابر پیاده15 * 41400/3/1300,000,000
رشت -بلوار قلی پور-ابتدای پل صابرین- دید از گلسار-سمت راستپل عابر پیاده15 * 41400/2/20400,000,000
رشت – بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- سمت چپپل عابر پیاده15 * 41400/2/20300,000,000
رشت – پارک دانشجو – دید بسمت جهاد- سمت راستپل عابر پیاده24 * 31400/2/20400,000,000
رشت – پارک دانشجو – دید بسمت جهاد- سمت چپپل عابر پیاده18 * 3قابل اکران300,000,000
رشت – پارک دانشجو – دید بسمت رازی – سمت راستپل عابر پیاده24 * 399/10/20400,000,000
رشت – پارک دانشجو – دید بسمت رازی- سمت چپپل عابر پیاده18 * 3قابل اکران300,000,000
رشت – بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید به میدان گاز- سمت راستپل عابر پیاده15 * 31400/2/20350,000,000
رشت – بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید به میدان گاز- سمت چپپل عابر پیاده15 * 3قابل اکران250,000,000
رشت – بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از سمت گاز- سمت راستپل عابر پیاده15 * 3قابل اکران350,000,000
رشت – بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از سمت گاز- سمت چپپل عابر پیاده15 * 3قابل اکران250,000,000
رشت – بلوار لاکان- دید بسمت دانشگاه آزادپل عابر پیاده25*399/10/20450,000,000
رشت – بلوار لاکان- دید از سمت دانشگاه آزادپل عابر پیاده25*31400/2/20450,000,000
رشت -بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیلپل عابر پیاده26/5*3قابل اکران450,000,000
رشت -بلوار امام خمینی- نبش باهنر-دید به میدان توشیباپل عابر پیاده26/5*399/10/20450,000,000
رشت-بلوار خرمشهر-روبرو مجتمع زرین -دید به جانبازانپل عابر پیاده31/5*3قابل اکران500,000,000
رشت-بلوار خرمشهر-روبروی مجتمع زرین -دید به فرزانهپل عابر پیاده31/5*399/11/13500,000,000
رشت-گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه – دید از صابریناسترابرد1/70*3/4099/12/25150,000,000
رشت-گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه – دید به صابریناسترابرد1/70*3/401400/5/1150,000,000
رشت-گلسار- بلوار اصلی- روبروی مجتمع تجاری گلسار- دید از صابریناسترابرد1/70*3/4099/11/5150,000,000
رشت-گلسار- بلوار اصلی- روبروی مجتمع تجاری گلسار- دید به صابریناسترابرد1/70*3/40قابل اکران150,000,000
رشت-گلسار- بلوار گیلان – جنب برج گلسار – دید از بلوارگیلاناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-گلسار- بلوار گیلان – جنب برج گلسار – دید به بلوارگیلاناسترابرد1/70*3/401400/7/1150,000,000
رشت-گلسار – روبروی اداره پست – دید به چهارراه گلساراسترابرد1/70*3/40قابل اکران150,000,000
رشت-گلسار – روبروی اداره پست – دید به صابریناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-چهارراه گلسار- ابتدای بلوار انصاری- دید از چهارراه گلساراسترابرد1/70*3/401400/2/20150,000,000
رشت-چهارراه گلسار- ابتدای بلوار انصاری- دید به چهارراه گلساراسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار انصاری – تقاطع دیلمان – دید از چهارراه گلساراسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار انصاری – تقاطع دیلمان – دید به چهارراه گلساراسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار قلی پور – دید از پل گلساراسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار قلی پور – دید به پل گلساراسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-سبزه میدان – ابتدای بلوار لاکانی – دید از سبزه میداناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-سبزه میدان – ابتدای بلوار لاکانی – دید به سبزه میداناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار لاکانی – صندوق عدالت – دید از سبزه میداناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-بلوار لاکانی – صندوق عدالت – دید به سبزه میداناسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-پارک شهر- سه راه باغ محتشم – دید به نامجواسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-پارک شهر- سه راه باغ محتشم – دید به میدان لاکانیاسترابرد1/70*3/401400/2/20150,000,000
رشت-مطهری – روبروی بانک سپه – دید از حاجی آباداسترابرد1/80*3/4099/10/20150,000,000
رشت-مطهری – روبروی بانک سپه – دید به حاجی آباداسترابرد1/80*3/401400/2/20150,000,000
رشت-صیقلان – ابتدای بلوار مطهری – دید از صیقلاناسترابرد1/80*3/4099/10/20150,000,000
رشت-صیقلان – ابتدای بلوار مطهری – دید به صیقلاناسترابرد1/80*3/4099/10/20150,000,000
رشت-منظریه – روبروی هتل کادوس – دید از نامجواسترابرد1/70*3/4099/11/1150,000,000
رشت-منظریه – روبروی هتل کادوس – دید به نامجواسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-منظریه – روبروی پارک بانوان – دید از بلوار امام خمینیاسترابرد1/70*3/4099/10/20150,000,000
رشت-منظریه – روبروی پارک بانوان – دید به بلوار امام خمینیاسترابرد1/70*3/401400/2/20150,000,000
کیلومتر 2 محور رشت تهران – مقابل سیمکو (دو وجهی )بیلبورد9*12قابل اکران400,000,000
کیلومتر 3جاده رشت به تهران-مقابل ساختمان راهور-دید به رشتپل عابر پیاده35*3قابل اکران380,000,000
کیلومتر 3جاده رشت به تهران-مقابل ساختمان راهور-دید به تهرانپل عابر پیاده35*399/10/27300,000,000
کیلومتر 4 جاده رشت به تهران-روبروی پمپ بنزین -دید به رشت-سمت راستپل عابر پیاده16*3/60قابل اکران300,000,000
کیلومتر 4 جاده رشت به تهران-روبروی پمپ بنزین -دید به تهران-سمت راستپل عابر پیاده16*3/601400/2/20250,000,000
جاده رشت تهران- ورودی شهر صنعتی – دید به رشتپل عابر پیاده30*31400/2/20300,000,000
جاده رشت تهران- ورودی شهر صنعتی – دید به تهرانپل عابر پیاده30*399/12/25250,000,000
پلیس راه رشت-قزوین-دید به سمت رشتبیلبورد12*51400/3/20180,000,000
پلیس راه رشت – انزلی به سمت انزلیبیلبورد12*599/12/25220,000,000
پلیس راه رشت – انزلی به سمت رشتبیلبورد12*51400/3/20220,000,000
محور رشت – انزلی کیلومتر 5 بعد از پلیس راه – دو وجهیبیلبورد2*(6*10)1400/2/20300,000,000
جاده رشت به انزلی -بعد از سه راه حسن رود- ورودی بندرانزلیبیلبورد15 * 899/12/25300,000,000
محور رشت لاهیجان- بلوار امام رضا- پاکت سازی- ورودی رشت از لاهیجانپل عابر پیاده27 * 41401/3/1380,000,000
محور رشت لاهیجان- بلوار امام رضا- پاکت سازی- خروجی رشت به لاهیجانپل عابر پیاده27 * 41401/3/1380,000,000
محور رشت لاهیجان- کیلومتر 4- روبروی شرکت کاله-دید از لاهیجانپل عابر پیاده20 * 41400/9/20300,000,000
محور رشت لاهیجان- کیلومتر 4- روبروی شرکت کاله- دید به سمت لاهیجانپل عابر پیاده20 * 41400/9/20300,000,000
محور رشت لاهیجان- 400 متر قبل از کوچصفهان- دید از لاهیجانپل عابر پیاده30*399/10/27300,000,000
محور رشت لاهیجان- 400 متر بعد از کوچصفهان- دید به لاهیجانپل عابر پیاده30*399/12/25300,000,000
پلیس راه رشت-لاهیجان – دید به رشتبیلبورد12*51400/3/20200,000,000
پلیس راه رشت-لاهیجان – دید به لاهیجانبیلبورد12*51400/5/1200,000,000
محور لاهیجان – آستانه ، قبل از کمربندی استانه دید به رشتپل عابر پیاده28/5*3/101400/2/20250,000,000
محور لاهیجان – آستانه ، قبل از کمربندی استانه دید به لاهیجانپل عابر پیاده28/5*3/10قابل اکران250,000,000
محور رشت- رامسر، ورودی لنگرود- دید از مازندرانبیلبورد10/10*499/11/20200,000,000
محور رشت- رامسر، خروجی لنگرود- دید به مازندرانبیلبورد10/10*41400/2/20200,000,000
پلیس راه رامسر- ورودی گیلان از مازندرانبیلبورد12*51400/3/20150,000,000
پلیس راه رامسر- خروجی گیلان به مازندرانبیلبورد12*599/12/25150,000,000
ورودی رشت از فومن- بعد از بیمارستان قائم- سمت راستپل عابر پیاده12 * 41400/2/15300,000,000
ورودی رشت از فومن- بعد از بیمارستان قائم – سمتچپپل عابر پیاده12 * 4قابل اکران200,000,000
خروجی رشت به فومن- قبل از بیمارستان قائم- سمت راستپل عابر پیاده12 * 41400/2/20300,000,000
خروجی رشت به فومن- قبل از بیمارستان قائم – سمتچپپل عابر پیاده12 * 499/5/15200,000,000
پلیس راه رشت-فومن-دید به سمت رشتبیلبورد12*51400/3/20200,000,000
پلیس راه رشت-فومن –دید به سمت فومنبیلبورد12*51400/5/1160,000,000
پلیس راه رشت-تالش-دید بسمت تالشبیلبورد12*599/10/20150,000,000
پلیس راه رشت-تالش-دید بسمت رشتبیلبورد12*51400/3/20150,000,000
پلیس راه رشت-آستارا-دید به سمت آستارابیلبورد12*599/12/25150,000,000
پلیس راه رشت-آستارا-دید به سمت رشتبیلبورد12*51400/3/20150,000,000
ورودی آستارا – نرسیده به شهرک عباس پوربیلبورد12*51400/9/1150,000,000