هزینه آگهی تلویزیون بر اساس کنداکتور مرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه آگهی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

 شبکه اول
سریال  بامدادی1:15449,550
برنامه ساعت 22:00449,550
برنامه ساعت 55:00513,000
برنامه صبحگاهی6:15513,000
برنامه ساعت 88:00513,000
خبر 99:004,198,500
تکرار سریال9:4513,115,250
سیمای خانواده10:453,375,000
خبر 1414:0032,265,000
تکرار سریال15:0040,331,250
برنامه ترکیبی17:002,835,000
برنامه ترکیبی18:152,835,000
خبر 1919:0040,331,250
دستپخت19:3020,972,250
خبر 21:0021:0096,795,000
سریال22:00137,126,250
نگاه یک23:001,890,000
میانگین23,441,638
شبکه دو
مجموعه داستانی6:30310,500
برنامه صبحگاهی7:30310,500
تکرار سریال9:001,890,000
کودک صبح10:15310,500
برنامه ساعت 11:0011:00513,000
کودک صبح12:15513,000
برنامه ساعت 13:0013:15823,500
سریال14:00513,000
کودک عصر15:002,492,100
تکرار سریال16:154,860,000
عصر خانواده18:001,836,000
کودک عصر19:152,492,100
خبر 20:3020:30120,993,750
سریال21:3072,596,250
خبر 22:3022:3040,331,250
ترکیبی23:302,254,500
میانگین15,814,997
شبکه سه
برنامه صبحگاهی7:00513,000
تکرار سریال9:45513,000
طبیب11:00513,000
بهونه12:153,375,000
خبر ورزشی12:4511,198,250
سمت خدا13:303,375,000
تکرار سریال14:3011,198,250
تکرار عصر جدید15:3011,198,250
تکرار میدون15:3011,198,250
ترکیبی17:454,549,500
سریال18:00145,192,500
خبر ورزشی19:0020,972,250
فیلم سینمایی20:0011,198,250
خبر 2222:00120,993,750
عصر جدید22:30120,993,750
اعجوبه ها23:45120,993,750
لیگ برتر 72,596,250
لیگ قهرمانان 6,277,500
میانگین37,602,750
شبکه نسیم
تکرار دورهمی6:002,573,100
تکرار خندوانه8:001,836,000
برنامه ساعت 99:002,254,500
برنامه ساعت 1010:002,254,500
تکرار ظهر دورهمی11:002,573,100
تکرار قاصدک13:002,254,500
تکرار عصر خندوانه14:004,549,500
تکرار کودک شو15:002,254,500
تکرار مسافران16:002,254,500
تکرار عصر دورهمی17:007,857,000
برنامه ساعت 18:3018:304,549,500
سریال مسافران19:0016,132,500
برنامه ساعت 20:0020:004,549,500
دورهمی21:00129,060,000
خندوانه22:0064,530,000
برنامه ساعت 23:0023:004,549,500
میانگین15,877,013
 شبکه پنج
برنامه ساعت 66:00147,150
برنامه صبحگاهی7:00147,150
تکرار به خانه بر میگردیم9:00147,150
تکرار سریال10:30147,150
برنامه ساعت 1111:00147,150
سریال13:00449,550
تماشاخانه14:30310,500
برنامه ساعت 1616:00310,500
به خانه بر میگردیم16:457,857,000
اخبار تهران18:307,857,000
تکرار سریال19:002,254,500
برنامه تهران 2020:001,323,000
سریال21:0016,132,500
برنامه ساعت 2222:001,323,000
سریال 23:0016,132,500
خبر 24:000:00:004,860,000
میانگین3,721,613
شبکه نمایش
برنامه از 1 تا 6 51,975
برنامه از 6 تا 13 1,323,000
برنامه از 13 تا انتهای شب 2,573,100
میانگین1,316,025
شبکه تماشا
برنامه از 1 تا 6 51,975
برنامه از 6 تا 13 4,198,500
برنامه از 13 تا انتهای شب 20,972,250
میانگین8,407,575