هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت تبلیغات تلویزیون در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

هزینه آگهی در شبکه اول تلویزیون

سریال  بامدادی1:15449,550
برنامه ساعت 22:00449,550
برنامه ساعت 55:00513,000
برنامه صبحگاهی6:15513,000
برنامه ساعت 88:00513,000
خبر 99:004,198,500
تکرار سریال9:4513,115,250
سیمای خانواده10:453,375,000
خبر 1414:0032,265,000
تکرار سریال15:0040,331,250
برنامه ترکیبی17:002,835,000
برنامه ترکیبی18:152,835,000
خبر 1919:0040,331,250
دستپخت19:3020,972,250
خبر 21:0021:0096,795,000
سریال22:00137,126,250
نگاه یک23:001,890,000
میانگین23,441,638

هزینه تبلیغات تلویزیون

هزینه آگهی در شبکه دو

مجموعه داستانی6:30310,500
برنامه صبحگاهی7:30310,500
تکرار سریال9:001,890,000
کودک صبح10:15310,500
برنامه ساعت 11:0011:00513,000
کودک صبح12:15513,000
برنامه ساعت 13:0013:15823,500
سریال14:00513,000
کودک عصر15:002,492,100
تکرار سریال16:154,860,000
عصر خانواده18:001,836,000
کودک عصر19:152,492,100
خبر 20:3020:30120,993,750
سریال21:3072,596,250
خبر 22:3022:3040,331,250
ترکیبی23:302,254,500
میانگین15,814,997

هزینه آگهی در شبکه سه

برنامه صبحگاهی7:00513,000
تکرار سریال9:45513,000
طبیب11:00513,000
بهونه12:153,375,000
خبر ورزشی12:4511,198,250
سمت خدا13:303,375,000
تکرار سریال14:3011,198,250
تکرار عصر جدید15:3011,198,250
تکرار میدون15:3011,198,250
ترکیبی17:454,549,500
سریال18:00145,192,500
خبر ورزشی19:0020,972,250
فیلم سینمایی20:0011,198,250
خبر 2222:00120,993,750
عصر جدید22:30120,993,750
اعجوبه ها23:45120,993,750
لیگ برتر 72,596,250
لیگ قهرمانان 6,277,500
میانگین37,602,750

هزینه آگهی در شبکه نسیم

تکرار دورهمی6:002,573,100
تکرار خندوانه8:001,836,000
برنامه ساعت 99:002,254,500
برنامه ساعت 1010:002,254,500
تکرار ظهر دورهمی11:002,573,100
تکرار قاصدک13:002,254,500
تکرار عصر خندوانه14:004,549,500
تکرار کودک شو15:002,254,500
تکرار مسافران16:002,254,500
تکرار عصر دورهمی17:007,857,000
برنامه ساعت 18:3018:304,549,500
سریال مسافران19:0016,132,500
برنامه ساعت 20:0020:004,549,500
دورهمی21:00129,060,000
خندوانه22:0064,530,000
برنامه ساعت 23:0023:004,549,500
میانگین15,877,013

هزینه آگهی در شبکه پنج

برنامه ساعت 66:00147,150
برنامه صبحگاهی7:00147,150
تکرار به خانه بر میگردیم9:00147,150
تکرار سریال10:30147,150
برنامه ساعت 1111:00147,150
سریال13:00449,550
تماشاخانه14:30310,500
برنامه ساعت 1616:00310,500
به خانه بر میگردیم16:457,857,000
اخبار تهران18:307,857,000
تکرار سریال19:002,254,500
برنامه تهران 2020:001,323,000
سریال21:0016,132,500
برنامه ساعت 2222:001,323,000
سریال 23:0016,132,500
خبر 24:000:00:004,860,000
میانگین3,721,613

هزینه آگهی در شبکه نمایش

برنامه از 1 تا 6 51,975
برنامه از 6 تا 13 1,323,000
برنامه از 13 تا انتهای شب 2,573,100
میانگین1,316,025

هزینه تبلیغات تلویزیون

هزینه آگهی در شبکه تماشا

برنامه از 1 تا 6 51,975
برنامه از 6 تا 13 4,198,500
برنامه از 13 تا انتهای شب 20,972,250
میانگین8,407,575