تبلیغات لایت برد واقع در بزرگراه صدر

بزرگراه طبقاتی صدر یک بزرگراه دو طبقه واقع در شمال شهر تهران می باشد که جهت شرقی و غربی دارد. در شمال این بزرگراه محل های اقدسیه، فرمانیه، کامرانیه، قیطریه، چیذر و الهیه و در جنوب آن محل های اختیاریه ، قلهک و زرگنده واقع می‌باشد. این بزرگراه از اتوبان امام علی از شرق آغاز و تا بزرگراه مدرس و تونل نیایش در غرب امتداد دارد. امتداد شرقی این بزرگراه به نام بزرگراه شهید بابایی میباشد و از پارک جنگلی لویزان می گذرد و تا منتهی الیه شرقی تهران به پیش می رود و به جاده فیروزکوه میرسد. این بزرگراه، منطقه ۱ شهرداری تهران را از مناطق ۳ و ۴ تهران جدا می سازد. هزینه تبلیغات لایت برد در اتوبان صدر به شرح زیر می باشد.

ویژگی های بزرگراه صدر

  • اصلی ترین راه ارتباطی شمال تهران
  • دارای حجم بالای ترافیک در شبانه روز
  • مسیر ارتباطی غرب به شرق و بلعکس تهران
  • دارای تمرکز دید بالا به دلیل عدم آلودگی بصری

مشخصات سازه های لایت برد

سازه های طبقه همکف :

نوع نور : اس ام دی

متریال چاپ : تکستایل

سایز : ارتفاع 390 ، عرض 280

سازه های طبقه فوقانی :

نوع نور : اس ام دی

متریال چاپ : تکستایل

سایز : ارتفاع 280 ، عرض 140

جدول هزینه تبلیغات لایت برد های اتوبان صدر

باکس کد ستون مسیر تعرفه پکیج ماهانه (ریال)
1 wsn05(logo) / m1 / m2 / m3 صدر غرب به شرق ورودی شریعتی 11,000,000,000
m98(logo) m97 / m96 / m95 / m94 صدر شرق به غرب قبل از نو بنیاد
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
2 m4(logo) / m5 / m6 / m7 صدر غرب به شرق بعد از ورودی شریعتی 11,000,000,000
89(logo) 88 / 87 / 86 / 85 صدر شرق به غرب ورودی پاسداران
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
3 m1(logo) / m9 / m10 / m11 صدر غرب به شرق خروجی شریعتی به صدر 11,000,000,000
M73 (logo)/ M71 / M70 / M69 صدر شرق به غرب ورودی کامرانیه
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
4 m13(logo) / m14 / m15 / m16 صدر غرب به شرق قبل از کاوه روبروی مسجد کربلا 11,000,000,000
M63(logo) / M62 / M61 / M60 / M59 صدر شرق به غرب قبل از قیطریه
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
5 M18(logo) / M19 / M20 / M21 صدر غرب به شرق قبل از کاوه شمال 11,000,000,000
M57(logo) / M56 / M55 / M54 / M53 صدر شرق به غرب ورودی به قیطریه
 6دد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
6 M22(logo) / M23 / M24 / M25 صدر غرب به شرق قبل از کاوه شمال 11,000,000,000
em09(logo)/ em08 / em07 / em06 / em05 صدر شرق به غرب قبل از صیاد
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
7 M26(logo) / M27 / M28/ M29 صدر غرب به شرق ورودی کاوه شمال 11,000,000,000
EM14(logo) / M13 / M12 / M11 / M10 صدر شرق به غرب ابتدای ورودی طبقه دوم بزرگراه
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
8 M53(logo) / M54 / M55 / M56 / M57 صدر غرب به شرق بعد از منظریه 11,000,000,000
M24(logo) / M23 / M22 / M21 صدر شرق به غرب بعد از قیطریه
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
9 M58(logo) / M59 / M60 / M61 / M62 صدر غرب به شرق ورودی به کامرانیه 11,000,000,000
M20(logo) / M19 / M18 / M17 صدر شرق به غرب قبل از قلندری
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
10 M63 / M64 / M65 (logo) / M66 صدر غرب به شرق ورودی دیباجی و اختیاریه 11,000,000,000
M17(logo) / M16 / M15 / M14 / M13 صدر شرق به غرب ورودی قلندری
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
11 M69(logo) / M70 / M71 / M72 / M73 صدر غرب به شرق ورودی اختیاریه 11,000,000,000
M12(logo) / M11 / M10 / M09 صدر شرق به غرب قبل از شریعتی
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
12 M79 (logo)/M75 / M76 / M77 / M78 صدر غرب به شرق بعد از دیباجی جنوبی 11,000,000,000
M08(logo) / M07 / M06 / M05 صدر شرق به غرب بعد از شریعتی
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
13 M101(logo) / M102 / M103 / M104 / M105 صدر غرب به شرق قبل از صیاد شیرازی 11,000,000,000
M04(logo) / M03 / M02 / M01 صدر شرق به غرب قبل از تونل نیایش
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه
14 M94(logo) / M95 / M96 / M97 / M98 صدر غرب به شرق مترو نوبنیاد 11,000,000,000
WS05 / WS04 / WS03 صدر شرق به غرب بعد از تونل قبل از مدرس
6عدد تابلو در مسیر های رفت و برگشت از وردی مدرس تا خروجی قیطریه