‌برنامه ریزی و مدیریت برند

امروز صحبت از اهمیت تولید برند به‌عنوان یک دارایی غیر فیزیکی بحثی تکراریست . در رکود اقتصادی فعلی، برندها همچنان به تولید ثروت برای صاحبان خود می‌پردازند. این شرکت ضمن تعامل با مشتریان خود در خصوص بررسی چشم انداز و ارزش‌های مطلوب آنها برنامه تولید برند را با تعریف فاکتورهای سازنده برند تنظیم و اجرا می‌کند. صاحبان برندهای بزرگ نیز به‌راحتی می‌توانند بزرگترین دارایی خود را جهت ارتقا ویا حفظ موقعیت به‌دست ما بسپارند.

تحقیقات بازار
 • مطالعه اندازه بازار و سهم ذهنی برند
 • آنالیز و تحلیل وضعیت توزیع محصول
 • مطالعه رفتار مصرف کننده
 • مطالعه و تحلیل رقبا
 • طراحی و مشاوره استراتژی ورود ، افزایش فروش و…
 • اطلاعات بازار ایران
کارگزاری رسانه

با توجه به وابستگی زیاد موفقیت یک کمپین تبلیغاتی به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق رسانه‌ای این موسسه سعی داشته با قراردادن خود در سطح بهترین کارگزاران رسانه‌ای – نظیر تلویزیون، رادیو، محیطی و مطبوعات- ضمن حفظ منافع رسانه‌ها، قدرت خود را در جهت اجرای کمپین‌ها با هزینه کم و ایجاد مزیت‌های مالی برای مشتریان خود حفظ کند. در اختیار داشتن انحصاری برخی فضاهای رسانه ای بر قدرت تعامل این شرکت با سایر رسانه ها افزوده است:

انتخاب نام تجاری

نیاز به صرف هزینه‌های بالا جهت به ارزش و موقعیت رساندن یک نام و تبدیل آن به برند صاحب نفوذ، انتخاب نام تجاری مناسب را جزو زیر بنایی‌ترین فعالیت‌ها قرار می‌دهد. تکنیک‌های انتخاب نام تجاری در اکثر شرکت‌های مطرح دنیا به‌عنوان یک روش محرمانه و مخصوص حفظ می‌شوند .این شرکت نیز با توجه به ساختار اجتماعی کشور و الزامات زبان‌شناسی روش خاصی جهت تولید نامه‌های تجاری در سطح ملی دارد . به‌زودی کلیات این روش در غالب یک کتاب توسط این موسسه نشر خواهد شد.


تولید آگهی

ما در ابتدا رویاهایی زیبا تولید می‌کنیم. سپس این رویاها را با استفاده از نیروهای هنرمند و متخصص خود به واقعیت‌های تصویری و شنیداری تبدیل می‌کنیم همه تولیدات ما – آگهی‌های تلویزیونی، مطبوعاتی، بیلبورد و عکس‌ها و فیلم‌های مستند-پیام‌های استراتژیک و کاملی را به مخاطبان خود ارایه می‌کنند.

طراحی برنامه‌های ارتقایی

برنامه‌های ارتقایی موفق باعث تنظیم دقیق جهت منحنی تقاضا به سمت برند و ترغیب صاحبان تقاضا برای دست به جیب شدن می‌شود. بهترین برنامه‌های ارتقایی برنامه‌هایی است که با فرهنگ عمومی جامعه تطابق داشته مطالعات و محاسبات دقیق علمی را پشت سر گذاشته و خلاق و بدیع باشند. برنامه‌های ارتقایی در این موسسه با تعامل واحد برنامه‌ریزی و واحد خلاقیت با نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت تدوین می‌شوند.

پایش (مونیتورینگ) رسانه

بطور مستمر در این واحد کل آگهی های پخش شده از شبکه های تلویزیونی سراسری بهمراه برنامه ها ضبط و اطلاعات آنها وارد نرم افزار های تحلیل اطلاعات می گردد. در نشریات نیز آگهی های عرضه شده در 20 نشریه برتر کشور بصورت روزانه ، پایش شده و بر حسب موضوع فعالیت قابل گزارش دهی می باشد.

تبلیغات پیشبردی

کمپین‌های تبلیغاتی با رعایت الزامات استراتژی برند، در جهت تامین اهذاف مدیریت برند و یا تامین اهداف برنامه‌های ارتقایی تدوین شده در شرکت – یا ارائه شده از سوی مشتریان – و با در نظر گرفتن استراتژی‌های بازاریابی مشتریان در دو سطح ATL و BTL طراحی می‌شوند.

ارتباطات تعاملی

مهم‌ترین رسانه، در آینده رسانه‌های قابل تعامل هستند. ضروری‌ترین بخش ارتباطات برای نسل جدید تعامل است. لذا ما می‌توانیم این ابزارهای حیاتی -تعامل – را در قالب یک کمپین چند رسانه‌ای برای شما ایجاد کنیم. ما می‌توانیم مصرف‌کنندگان بازار شما را وادار به تفکر درباره شما و تعامل با شما کنیم.

روابط عمومی

ما می‌توانیم روابط عمومی را راه‌اندازی کنیم که تمام استراتژی‌های تعیین شده شما را اجرا کند .ما می‌توانیم به روابط عمومی شما همه خدماتی که نیاز دارند از قبیل پوشش‌های خبری، ایجاد تعاملات رسانه‌یی سازنده، تهیه فیلم و عکس (خبری و صنعتی) برگزاری همایش و سایر ابزارهای روابط عمومی را ارایه دهیم.

Planning and Brand Management

Today they speak of the importance of non-physical assets as a repeated discussion. In the current economic downturn, brands continue to generate wealth for its owners pay. The company also interact with prospects and customers on their optimal values ​​are generated programmatically set up and run brand by defining the factors. Big brands also its biggest asset owners can easily upgrade or maintain the position we have achieved way.

Market Research
 • Brand, market size and share of mind
 • Situation analysis of the product distribution
 • Study consumer behavior
 • Research and competitor analysis
 • Design and Consulting entry strategies, increase sales, and …
 • Iran market
Media Agency

Due to the high dependence on the success of an advertising campaign planning and implementation, media institutions have tried placing it in the top media agencies – such as television, radio, and print media environment – while maintaining the interest of the media, its power to enforce campaign low cost and generate financial benefits for our clients to maintain. Possession of monopoly power in some areas, media interaction, the company has added other media:

Select a brand

Require high costs to maximize value and position a brand name into influential brand of choice among the following appropriate actions will Bnayytryn. Selection techniques most famous brand in the world as a method for maintaining the confidentiality of that. The company is also considering the country’s social structure and linguistic requirements of the particular method used to produce trade policies at the national level is. Soon overview of this approach often a book will be published by the Institute.


Product Listing

First, we produce our beautiful dreams. Then, using the artist’s dreams and realities of their professional video and audio will convert all of our products – television ads, print media, billboards and pictures and Silverlight – complete strategic messages to your audience offer.

Incentive programs are designed

Incentive programs are able to make precise adjustments to the demand curve and encourage owners to apply for the pocket. Incentive programs to programs that are consistent with the general culture of scientific studies and detailed calculations behind and be creative and innovative. Incentive programs at these institutions interact with the creative department of planning and direct supervision of the CEO are developed.

Media Monitoring

The entire unit is continuously advertised nationally broadcast television networks, along with recording programs and data analysis software of data is. The press release also ads in the nation’s top 20 daily newspapers, monitoring and reporting activity is subject.

Advertise advance

Advertising campaigns comply with the requirements of brand strategy, brand management and aims to provide Ahzaf Incentive programs developed at the company – or provided by the customer – and considering ATL and BTL marketing clients are designed on two levels.

Interactive Communications

Major media, interactive media are the future. Community engagement is a necessary part of the new generation. We can therefore vital tools – engagement – in the form of a multi-media campaign for you to make. We can get to the consumer market, we are thinking about you and interact with you.

Public relations

We have launched a public relations strategy that will set you run., We can service all your PR needs such as coverage, create interactive media products, film and photography (news and industry) conferences and other public relations tools offer.

İnteraktif iletişimler

Gelecekteki en önemli medya, interaktif medyalar olacaktır.Yeni kuşak için en gerekli iletişim bölümü , interaktiftir . Biz bu hayati değeri olan araçları (interaktif) sizin için multimedia kampanya şeklinde hazırlayıp sunma gücüne sahibiz. Biz tüketicilerinizi sizin hakkınızda düşünmeye ve sizinle interaktif iletişimde olmaya ikna ede biliriz.

Piyasa araştırmaları

– Pazar büyüklüğü ve markanın pay miktarı araştırması – Ürün dağıtım durumu analizi – Tüketici davranışı analiz ve araştırması – Rakipleri analiz etmek + araştırmak – Giriş , satış arttırma vb. Konularda strateji tasarım ve danışmanlık

Medya brokerliği

Bir reklam kampanyasının başarısı aşırı bir derecede medya planlama ve ayrıntılı uygulamaya bağlı olduğuna göre, bizim firmamız en iyi medya brokerlerinden biri olduğundan (televizyon, radyo, out door, yayın basınları) medyaların yararlarını korumanın yanı sıra müşterileri için kampanyalarda en az para harcamasıyla en yüksek kaliteye ulaşmayı sağlıyor. Baazı medyaların reklam alanlarını münhasiren ele alması , bu firmanın diğer medyalarla iletişiminin daha güçlü olmasını sağlamış durumda: İran Güreş maçları ligi’nin out door (çevre reklamları) münhasir yapımcı ve sunucusu

Futbol süper lig’in çevre reklamları federasyonun resmi brokeri

İran futbol hakemlilik sponsorluğunun kurucu ve sunucusu

Yazılı basınların reklam verme kurumları : Film ve sinema, “Rahe Zendegi” (Yaşam Yolu demek), ve de “Soruşe Mehrabad” (Tahran, Merabad iç uçuşları havalimanına ait bir dergi; Mehrabad’ın haberci meleği demek) aylık dergisinin münhasır yapımcı ve sunucusu

Media monitoring: Bu birimde, devamlı olarak bütün ulusal kanallarda yayınlanan bütün reklamlar , programlarıyla beraber kaydolup bilgileri “bilgi analizi” sistemine geçiyor. Yazılı basınlarda da ülkenin en iyi 20 yazılı basınında yayınlanmış olan reklamların bilgileri , çalışma konularına göre raporlanabilir şekilde, sistemde kaydoluyor.

Halkla ilişkiler

Sizin tarafınızdan belirlenmiş stratejileri uygulamaya geçirmesi için halkla ilişkiler bölümünüzü kurabiliriz. Biz halkla ilişkiler bölümünüze ihtiyacı olan haber içerikleri, üretici faydalı medya interaktif iletişimler kurmak, video ve fotoğraf hazırlamak ( haber video ve fotoğrafları; sanayi video ve haberleri), seminer düzenlemek gibi bütün malzemeleri sağlayabiliriz.


Gelişim reklamları

Reklam kampanyaları, marka strateji kurallarına uyarak, firmadaki marka yönetimi ve ya ATL ve BTL kodlama işlemlerini güçlendirmek programlama amaçlarını sağlamak yolunda – ya da müşteriler tarafından verilmiş olan – ve de müşteri pazarlama stratejilerini göz önüne alarak; 2 seviyede tasarlanıyorlar.

Güçlendirme programları tasarımı

Başarılı güçlendirme programları, isteklerin o markaya doğru yönlendirmesi ve sizin ürünlerinizi satın almak için müşterilerin ellerini rahatça ceplerine sokmalarına neden olur. En iyi güçlendirme programları , toplumun genel yaygın kültürü ile uyumda olan, bilimsel detaylı hesaplamalardan geçmiş yaratıcı, orjinal ve yeni olanıdır. Bizim enstitüdeki güçlendirme programları planlama bölümü ile yaratıcılık bölümünün iş birliği ile, genel müdürün direk gözetimi altında kodlanıp hazırlanmaktadır.

Reklam üretimi

Biz ilk önce güzel hayaller üretiyoruz; sonra sanatçı uzmanlarımızın yeteneklerini kullanarak bu güzel hayalleri görsel ve sesli gerçeklere dönüştürüyoruz. Bizim bütün ürünlerimiz – televizyon reklamları, yazılı basın, bilbird, fotoğraf, belgesel filmler

hedef kitlelere ve bütün izleyicilerine mükemmel stratejik mesajlar sunuyor.

Marka planlaması ve yönetimi

Günümüzde marka üretiminden bahsetmenin önemi, gayri fiziki bir konu olarak, şimdiye kadar bir çok kişi tarafından konuşulan eski bir tartışmadır.Bugünkü ekonomik durgunlukta, ünlü markalar hala sahiplerine para kazandırmaya devam ediyorlar.Bizim firma müşterileriyle onların görsel zevkleri ve optimal değerlerini inceleme konusunda iletişimde olmanın yanı sıra marka üretim planını yararlı ve yaratıcı kriterlerle düzenleyip sunuyor. Büyük markaların sahipleri de rahatlıkla ellerindeki en büyük yatırımı , elde edildikleri başarıyı korumak ve de daha da yükseltmek için, bize güvenebilirler.

Müşteri işleri

Şirketimizin müşteri işleri bölümünün çalışanlarının tek amacı müşterilerle yararlı iletişimler kurmaktır. Bu iletişim şirketin içinden ve dışından mümkün olan en iyi hizmetleri müşterilere armağan ediyor.Bu bölümde çalışanların hepsi reklamcılık ve medya dalında uzman danışman kişilerdir. Onlar size her zaman “Mutlaka , 100% , bir çözüm yolu vardır.” diyecekler. Medyadaki fırsatları adilce bildirmek, mümkün olan en ucuz fiyata medya alışverişi ve kiralaması, meyda maliyetini ödemek için koşulları kolaylaştırmak, iki farklı kurumun bölümlerinin iletişim sorunlarını gidermek ; bunlar müşteri işlerinde çalışanlarımızın müşterilerinin ihtiyaçlarını gidermek için gösterdikleri çabanın sonuçlarıdır .

Ticari isim seçmek

Daha fazla para harcamak , bir ismi markaya çevirmek için gereken çabalar; uygun ticari isim seçmek işleminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ticari isim seçebilmek teknikleri dünyadaki bir çok ünlü firma tarafından sır ve özel bir yöntem olarak herkesten saklanıyor.Bizim firmanın da ülkenin sosyal yapısı ve dil biliminin getirdiği gerekçelere göre, ulusal ticari isim seçmek için özel bir yöntemi var. Yakında bu yöntem bir kitap halinde bizim enstitümüz tarafından yayınlanacaktır.