• 2 گیگ
  حجم هاست
 • 100 گیگ
  ترافیک ماهانه
 • 3
  تعداد دامنه متصل
 • شش ماهه
 • 14 میلیون تومان
 • 2 گیگ
  حجم هاست
 • 50 گیگ
  ترافیک ماهانه
 • 2
  تعداد دامنه متصل
 • دو ماهه
 • 10 میلیون تومان
 • 1 گیگ
  حجم هاست
 • 10 گیگ
  ترافیک ماهانه
 • 1
  تعداد دامنه متصل
 • یک ماهه
 • 7 میلیون تومان

مشخصات پلن

 • حجم هاست
  حجم هاست
 • ترافیک ماهانه
  ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه متصل
  تعداد دامنه متصل
 • دامنه com رایگان
 • ایمیل اختصاصی
 • وبلاگ
 • نوبت دهی آنلاین
 • آمار بازدید از سایت
 • بهینه سازی موتور جستجو ( SEO )
 • پشتیبانی فنی
 • طراحی اختصاصی رابط کاربری (UI)
 • عکاسی از محل 10 فریم
 • آموزش پنل مدیریت
 • بارگذاری محتوا ( 10 درصد )
 • قیمت