پلن برنزی

طرح پایه
6 میلیون تومان
 • حجم هاست 1 گیگ
 • ترافیک ماهانه 10 گیگ
 • تعداد دامنه متصل 1 عدد
 • دامنه com رایگان
 • ایمیل اختصاصی
 • وبلاگ
 • نوبت دهی آنلاین
 • آمار بازدید از سایت
 • بهینه سازی موتور جستجو ( SEO )
 • پشتیبانی فنی 1 ماه
 • طراحی اختصاصی رابط کاربری (UI)
 • عکاسی از محل 10 فریم
 • آموزش پنل مدیریت
 • بارگذاری محتوا ( 10 درصد )

پلن نقره ای

طرح شرکتی
10 میلیون تومان
 • حجم هاست 2 گیگ
 • ترافیک ماهانه 50 گیگ
 • تعداد دامنه متصل 2 عدد
 • دامنه com رایگان
 • ایمیل اختصاصی
 • وبلاگ
 • نوبت دهی آنلاین
 • آمار بازدید از سایت
 • بهینه سازی موتور جستجو ( SEO )
 • پشتیبانی فنی 2 ماه
 • طراحی اختصاصی رابط کاربری (UI)
 • عکاسی از محل 10 فریم
 • آموزش پنل مدیریت
 • بارگذاری محتوا ( 10 درصد )

پلن نقره ای

طرح شرکتی
18 میلیون تومان
 • حجم هاست 2 گیگ
 • ترافیک ماهانه 100 گیگ
 • تعداد دامنه متصل 3 عدد
 • دامنه com رایگان
 • ایمیل اختصاصی
 • وبلاگ
 • نوبت دهی آنلاین
 • آمار بازدید از سایت
 • بهینه سازی موتور جستجو ( SEO )
 • پشتیبانی فنی 6 ماه
 • طراحی اختصاصی رابط کاربری (UI)
 • عکاسی از محل 10 فریم
 • آموزش پنل مدیریت
 • بارگذاری محتوا ( 10 درصد )