کارگزاری و خرید و فروش رسانه

تولید ، پذیرش و پخش آگهی تلویزیونی

بطور مستمر در این واحد کل آگهی های پخش شده از شبکه های تلویزیونی سراسری بهمراه برنامه ها ضبط و اطلاعات آنها وارد نرم افزار های تحلیل اطلاعات می گردد. در نشریات نیز آگهی های عرضه شده در ۲۰ نشریه برتر کشور بصورت روزانه ، پایش شده و بر حسب موضوع فعالیت قابل گزارش دهی می باشد.

کارگزاری رسانه

وابستگی زیاد موفقیت کمپین‌های تبلیغاتی به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق رسانه‌ای این موسسه سعی داشته با قراردادن خود در سطح بهترین کارگزاران رسانه‌ای نظیر تلویزیون، رادیو، محیطی و مطبوعات ضمن حفظ منافع رسانه‌ها، قدرت خود را در جهت اجرای کمپین‌ها با هزینه کم و ایجاد مزیت‌های مالی برای مشتریان خود حفظ کند. در اختیار داشتن انحصاری برخی فضاهای رسانه ای بر قدرت تعامل این شرکت با سایر رسانه ها افزوده است:
• مجری انحصاری تبلیغات محیطی لیگ کشتی ایران
• کارگزار رسمی فدراسیون در زمینه تبلیغات محیطی لیگ برتر فوتبال
• بنیان گذار و مجری اسپانسرینگ داوری فوتبال ایران
• سازمان آگهی و طرف قرارداد بسیاری از مجلات و روزنامه های کشـور
• خرید و فروش رسـانه
• تعرفه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی
• تعرفه تبلیغ در مطبوعات
پایش رسانه: بطور مستمر در این واحد کل آگهی های پخش شده از شبکه های تلویزیونی سراسری بهمراه برنامه ها ضبط و اطلاعات آنها وارد نرم افزار های تحلیل اطلاعات می گردد. در نشریات نیز آگهی های عرضه شده در ۲۰ نشریه برتر کشور بصورت روزانه ، پایش شده و بر حسب موضوع فعالیت قابل گزارش دهی می باشد.