خدمات مشاوره ای

مدیـریت برند | بازاریـابی | تبلیـغات

ایجاد برند صاحب نفوذ و با ارزش افزوده بالا، نیازمند طراحی و تعریف مفاهیم ویژه، ارزش‌های محوری، تجربه مشتری  و تعهدات شما به مخاطب است.
ما همواره یک برنامه جامع ارتباطی را برای ایجاد تداعی‌های مطلوب برند متناسب با هویت و استراتژی تعیین شده طراحی و پیشتیبانی می‌کنیم.
مدیریت بازاریابی و اجرای موفق فعالیت‌های تبلیغاتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی و اجرای برنامه‌ها بصورت دقیق و هماهنگ، کنترل فرآیندهای اجرایی و دریافت بازخورد از اجرای برنامه‌ها، اصلاح و تقویت برنامه‌های قبلی در قالب برنامه آینده است.
خدمات مشاوره‌ای شرکت روزنه ارتباط شامل تهیه و اجرای برنامه تبلیغات پیشبردی، بر اساس ویژگی‌های بازار هدف و خط و مشی بازاریابی مشتری است.
شما می‌توانید در امر جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات  میدانی بازار و تصمیم‌گیری برای عناصر بازاریابی‌، تبلیغات و ترکیب رسانه‌ها، بودجه‌بندی، موضع‌گیری در بازار، انتخاب استراتژی‌های رقابتی، انتخاب استراتژی‌های تبلیغاتی و سایر تصمیم‌گیری‌ها خود از خدمات مشاوره‌ای ما استفاده نمایید.

شعار سازمانی

شعارها، جملاتی دارای وزن و قافیه نیستند!

شعار شما ، وعده شماست!
فرهنگ شماست!
ارزش محوری برند و محصول شماست!
شعار‌ها تمام استراتژی و برنامه برندینگ شما در کوتاه‌ترین جمله ممکن هستند.

untitled-1
۵۵ff42fa0378e105223032dbbc925ed5

انتخـاب نـام تجـاری

نیاز به صرف هزینه‌های بالا جهت به ارزش و موقعیت رساندن یک نام و تبدیل آن به برند صاحب نفوذ، انتخاب نام تجاری مناسب را جزو زیر بنایی‌ترین فعالیت‌ها قرار می‌دهد. تکنیک‌های انتخاب نام تجاری در اکثر شرکت‌های مطرح دنیا به‌عنوان یک روش محرمانه و مخصوص حفظ می‌شوند.
این شرکت نیز با توجه به ساختار اجتماعی کشور و الزامات زبان‌شناسی روش خاصی جهت تولید نام های تجاری در سطح ملی دارد. به‌زودی کلیات این روش در غالب یک کتاب توسط این موسسه نشر خواهد شد.