خدمات مشاوره ای

مدیـریت برند | بازاریـابی | تبلیـغات

ایجاد برند صاحب نفوذ و با ارزش افزوده بالا، نیازمند طراحی و تعریف مفاهیم ویژه، ارزش‌های محوری، تجربه مشتری  و تعهدات شما به مخاطب است. ما همواره یک برنامه جامع ارتباطی را برای ایجاد تداعی‌های مطلوب برند متناسب با هویت و استراتژی تعیین شده طراحی و پیشتیبانی می‌کنیم. مدیریت بازاریابی و اجرای موفق فعالیت‌های تبلیغاتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی و اجرای برنامه‌ها بصورت دقیق و هماهنگ، کنترل فرآیندهای اجرایی و دریافت بازخورد از اجرای برنامه‌ها، اصلاح و تقویت برنامه‌های قبلی در قالب برنامه آینده است. خدمات مشاوره‌ای شرکت روزنه ارتباط شامل تهیه و اجرای برنامه تبلیغات پیشبردی، بر اساس ویژگی‌های بازار هدف و خط و مشی بازاریابی مشتری است. شما می‌توانید در امر جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات  میدانی بازار و تصمیم‌گیری برای عناصر بازاریابی‌، تبلیغات و ترکیب رسانه‌ها، بودجه‌بندی، موضع‌گیری در بازار، انتخاب استراتژی‌های رقابتی، انتخاب استراتژی‌های تبلیغاتی و سایر تصمیم‌گیری‌ها خود از خدمات مشاوره‌ای ما استفاده نمایید.