فعالیت های غیر رسانه ای و رویدادها

فعالیت های غیر رسانه ای و رویداد

فعالیت‌های BTL جزو حساس‌ترین و پر‌ریسک‌ترین فعالیت‌ها برای برند‌های در حال رشد هستند.در فعالیت‌های BTL شما مشتری را توسط افرادی خارج از سازمان خود (آژانس برگزارکننده یا نیروهای فری لنسر) در شرایط تجربه برند و قضاوت در مورد برند و محصول خود قرار می‌دهید. لذا برنامه ریز و مجری رویدادها و سایر فعالیت های غیر رسانه ای باید درک درستی از هویت برند شما و الزامات آن داشته باشد.
اگر در ارزش‌های برند شما توجه به محیط زیست و یا حمایت از حیوانات تعریف شده است؛ هرکز در هدایای تبلیغاتی خود از مصنوعات چرمی و یا فندک و زیرسیگاری استفاده نکنید.
رویدادها نیز باید متناسب با هویت و تصویرمطلوب شما برنامه‌ریزی شوند.
ما بیش از هرچیز به اعتبار برند شما و تصویری که از ان خلق می‌گردد توجه داریم. چون تخصص ما مدیریت برند است.

ما به شما این امکان را می دهیم که بتوانید تمام تمرکز خود را صرف ارائه خدمات و محصولات به مشتریان خود کنید و هیچ گونه دغدغه ای درباره فضای کسب و کار، غرفه های نمایشگاهی خود نداشته باشید و کلیه کارهای مربوط به طراحی و ساخت فضای تجاری کسب و کار و غرفه های شما به بهترین کیفیت برعهده ما می باشد.

نمایشگاه و غرفه سازی

ما به شما این امکان را می دهیم که بتوانید تمام تمرکز خود را صرف ارائه خدمات و محصولات به مشتریان خود کنید و هیچ گونه دغدغه ای درباره فضای کسب و کار، غرفه های نمایشگاهی خود نداشته باشید و کلیه کارهای مربوط به طراحی و ساخت فضای تجاری کسب و کار و غرفه های شما به بهترین کیفیت برعهده ما می باشد.