اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری خیابان سازمان آب شماره ۳۲
دفتر کیش : جزیره کیش، بلوار خلیج فارس، ساختمان فرهاد، طبقه دوم، واحد ۸_ کدپستی ۷۹۴۱۸۹۷۸۱۴
+۹۸ ۲۱ ۴۵۸۳۷
+۹۸ ۲۱ ۴۴۳۸۹۷۰۱
+۹۸ ۲۱ ۴۴۲۷۳۶۹۵
info@rozanehmedia.com
+۹۸ ۹۱۰ ۶۱۸ ۴۷۱۸
@Rozanehmedia
@Rozanehmedia

فرم تماس