اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری خیابان سازمان آب شماره 32
دفتر کیش : جزیره کیش، بلوار خلیج فارس، ساختمان فرهاد، طبقه دوم، واحد 8_ کدپستی 7941897814
+98 21 45837
+98 21 44389701
+98 21 44273695
info@rozanehmedia.com
+98 910 618 4718
@Rozanehmedia
@Rozanehmedia

فرم تماس