پذیرش و پخش آگهی سینمایی

تولید و پخش آگهی سینمایی

عضویت مستمر در دفتر پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی سازمان صدا و سیما عامل موثری جهت ارتقا کیفیت تولید و پخش آگهی در این موسسه بوده است.

واحد تولید آگهی این موسسه ضمن استفاده از تجهیزات تلویزیونی و رادیوئی مناسب با تشکیل گروه خلاقیت و گرد هم آوری کارگردانان خلاق و خوش سابقه، کوشیده است از توانی قابل توجه نسبت به سایر همکاران خود در این صنف برخوردار گردد. دریافت جایزه آگهی برتر رادیویی در سال 83، کسب جایزه اول جشنواره بین المللی (fix (2007 و دریافت دو عنوان جایزه آگهی برگزیده در جشنواره رسانه و اقتصاد در سال 87 و آگهی ساز برتر سومین جشنواره آگهی های رادیویی و تلویزیونی سال 88، شاهدی بر توان تولید آگهی این موسسه می باشد.

واحد رسانه موسسه نیز ضمن ارئه مشاوره علمی و خلاق در نحوه تنظیم قرارداد و شیوه پخش آگهی ها، با ارائه گزارشات مستمر ماهیانه از نحوه پخش آگهی ها، نظارت دقیقی به حسن اجرای تعهدات اداره بازرگانی سازمان صدا و سیما و موسسه نسبت به مشتریان دارد.