تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما محیطی بیلبورد و استرابرد و کیوسک برد مترو و اتوبوس آگهی و تبلیغات سینما تهران و شهرستان ها

شرکت تبلیغاتی روزنه ارتباط

هزینه تبلیغات لایت برد اتوبان صدر تهران

1400/5/11 6:17:01Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , , |

هزینه تبلیغات تلویزیون – پایه ثانیه‌ای – 1400

1400/4/21 10:34:43Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات تلویزیون و رادیو|Tags: , , , , , , |

هزینه تبلیغات رادیویی – پایه ثانیه‌ای – 1400

1400/2/12 7:40:49Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات تلویزیون و رادیو|Tags: , , , , , , |

تعرفه تبلیغات محیطی برایت بورد تهران

1400/2/13 9:26:12Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , |

تعرفه تبلیغات اتوبوس های شهری تهران

1400/2/22 4:43:18Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی, تعرفه تبلیغات مترو و اتوبوس|Tags: , , , , , |

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد تهران

1400/2/29 7:33:19Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , |

تعرفه اجاره بیلبورد کرج استان البرز

1400/5/10 12:03:48Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , , |

Go to Top