هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه خرداد ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی تلویزیونی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1401

به روزرسانی شده در خرداد ماه سال 1401

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

هزینه تبلیغات تلویزیون نشان آگهی تلویزیونی

نشان آگهی تلویزیونی

نمایش موشن گرافی و یا تصویر به مدت 6 ثانیه هنگام شروع آگهی‌های بازرگانی

هزینه تبلیغات تلویزیون زیرنویس آگهی تلویزیونی

زیرنویس آگهی تلویزیونی

نمایش زیرنویس در میان برنامه‌های تلویزیونی

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --

تبلیغات در شبکه یک تلویزیون​

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 89,158,235 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

شبکه یک 
عنوان برنامه قیمت
تکرار بامدادی سریال1,470,000
برنامه صبحگاهی2,505,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی43,650,000
8:00 خبر3,750,000
تکرار صبح مجموعه شبانه21,825,000
شما و سیما21,825,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی87,300,000
سیمای خانواده65,475,000
تکرار مجموعه شبانه130,950,000
14:00خبر130,950,000
داستانی2,040,000
فیلم سینمایی130,950,000
ورزش و مردم196,425,000
21:00خبر261,900,000
مجموعه شبانه327,375,000
سینما یک21,825,000
مسابقه دستپخت و برنامه شبانگاهی65,475,000
میانگین تعرفه شبکه یک89,158,235

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 76,315,962 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

شبکه دو 
عنوان برنامه قیمت
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی43,650,000
برنامه صبحگاهی1,020,000
سینما صبح1,020,000
تکرار صبح مجموعه شبانه21,825,000
برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی14,572,500
تکرار عصر مجموعه شبانه130,950,000
فیلم سینمایی43,650,000
برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی14,572,500
برنامه عصرگاهی7,875,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی43,650,000
20:30 خبر327,375,000
مجموعه شبانه327,375,000
جشنواره سینمایی14,572,500
میانگین تعرفه شبکه دو76,315,962

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه سه تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 161,292,065 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

شبکه سه 
عنوان برنامه قیمت 
برنامه صبحگاهی2,505,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی43,650,000
برنامه های مستند- صبحگاهی21,825,000
جشنواره سینمایی- صبحگاهی21,825,000
تکرار صبح اعجوبه ها ، بمب،عصر جدید87,300,000
تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب152,775,000
برنامه طبیب130,950,000
خبر ورزشی ظهر327,375,000
برنامه سمت خدا305,550,000
تکرار عصر سریال و تکرار مجموعه شبانه130,950,000
تکرار مسابقه بمب و  اعجوبه ها و عصر جدید240,075,000
گزارش  ورزشی21,825,000
خبر ورزشی عصر327,375,000
برنامه های مستند- عصرگاهی و شامگاهی21,825,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی43,650,000
سریال شبانه  و  مجموعه شبانه327,375,000
22:00 خبر327,375,000
مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید327,375,000
برنامه فوتبال برتر327,375,000
لیگ باشگاهی اروپا338,287,500
جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی130,950,000
سینما گلخانه7,875,000
برنامه هفت43,650,000
میانگین تعرفه شبکه سه161,292,065

تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 40,271,538 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

شبکه پنجم 
عنوان برنامه قیمت 
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی43,650,000
برنامه صبحگاهی570,000
تماشا خانه صبح2,040,000
تکرار سریال صبح14,572,500
تکرار به خانه بر می گردیم14,572,500
اخبار تهران18:30130,950,000
تماشاخانه عصر3,750,000
کودک و نوجوان7,875,000
به خانه برمی گردیم130,950,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی و شامگاهی43,650,000
فیلم سینمایی43,650,000
تکرار  سریال شبانه43,650,000
سریال  شبانه43,650,000
میانگین تعرفه شبکه پنجم40,271,538

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه خبر

 

 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 193,951,500 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

شبکه خبر
اخبار 6:00 و 07:00 90,210,000
اخبار 9:30 الی 15:00 202,972,500
اخبار 15:30 الی 17:30 225,525,000
اخبار 18:00 الی 20:00 248,077,500
اخبار 21:00 الی 23 202,972,500
   
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه خبر 193,951,500

تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 111,833,750 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

شبکه نسیم  
عنوان برنامه  
برنامه ها از ساعت 6:00 الی 11:00 1,680,000
برنامه ها از ساعت 12:00 الی 18:00 14,572,500
برنامه ها از ساعت 19:00 الی 23:00 21,825,000
تکرار صبح  و ظهر خندوانه و دورهمی 109,125,000
تکرار عصر خندوانه و دورهمی 196,425,000
خندوانه و دورهمی 327,375,000
میانگین تعرفه شبکه نسیم 111,833,750

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه تماشا

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه تماشا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا حدود 87,300,000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما 

شبکه تماشا  
عنوان برنامه  
سریال ها از ساعت 6 الی 11 65,475,000
سریال های از ساعت 12 الی 18 87,300,000
سریال ها از ساعت 19 الی 24 109,125,000
میانگین تعرفه شبکه تماشا 87,300,000

تبلیغات در شبکه ایران کالا

 

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه ایران کالا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا صدا و سیما 

شبکه ایران کالا
برنامه ها از ساعت 07:00 الی انتهای شب 59,675

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود 40,426,667 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 

شبکه نمایش  
عنوان برنامه  
سینمایی صبح 14,572,500
سینمایی صبحگاهی 14,572,500
فیلم سینمایی صبح 14,572,500
فیلم سینمایی صبحگاهی 14,572,500
سینمایی عصر 43,650,000
فیلم سینمایی عصر 43,650,000
فیلم سینمایی عصرگاهی 43,650,000
فیلم سینمایی شبانه 87,300,000
فیلم سینمایی شب 87,300,000
میانگین تعرفه شبکه نمایش 40,426,667

تبلیغات در شبکه آی فیلم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه آی فیلم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم حدود 40,426,667 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما 

شبکه ای فیلم  
عنوان برنامه  
سریال ها از ساعت 8 الی 12 43,650,000
سریال های از ساعت 13 الی 18 65,475,000
سریال ها از ساعت 19 الی 23 130,950,000
میانگین تعرفه شبکه ای فیلم 80,025,000