اجاره بیلبورد تهران آبان ۹۸

 
مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
همت 1 B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد 94 4,930,000,000 98/09/18 615×1530
2 V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد 75 4,930,000,000 99/02/12 610×1200
3 B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد 52 2,700,000,000 قابل اکران 510×1010
4 N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر 62 4,200,000,000 98/09/13 رزرو 310×2010
5 N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر 104 4,500,000,000 98/08/26 احتمال تمدید 310×3350
6 T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر 41 1,560,000,000 98/09/03 احتمال تمدید 315×1310
7 B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد 38 1,980,000,000 98/09/18 820×465
8 G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر 68 1,470,000,000 98/11/30 احتمال تمدید 320×2120
9 G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر 68 1,470,000,000 98/12/11 احتمال تمدید 320×2120
10 H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد 37 1,350,000,000 98/09/03 410×910
مدرس 11 H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64 4,770,000,000 98/08/21 490×1315
12 T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر 63 4,770,000,000 99/02/18 310×2030
13 H3 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50 4,500,000,000 98/08/24 490×1010
14 B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد 25 2,040,000,000 98/09/15 410×610
15 L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد 62 4,500,000,000 98/08/21 رزرو 510×1210
صدر 16 B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33 2,190,000,000 98/08/26 رزرو 410×810
17 O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد 56 4,800,000,000 98/09/15 احتمال تمدید 450×1250
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق 79 505×1555
چمران 18 L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب بیلبورد 33 2,100,000,000 98/09/04 410×810
19 O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب  پل سواره 40 2,100,000,000 98/08/30 رزرو 330×1210
20 T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر 56 2,210,000,000 98/08/25 رزرو 310×1810
21 H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد 33 2,100,000,000 98/08/25 410×810
22 V2 بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب بیلبورد 26 1,530,000,000 98/09/18 415×620
نیایش 23 L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد 51 2,160,000,000 98/08/25 420×1220
حکیم 24 V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد 50 2,520,000,000 99/02/20 410×1210
25 H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد 50 2,100,000,000 98/09/14 415×1210
26 G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر 62 1,840,000,000 98/08/30 310×2010
27 G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر 62 1,840,000,000 98/08/21 رزرو 310×2010
28 B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد 33 1,410,000,000 98/09/14 410×810
29 L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد 52 1,950,000,000 98/08/25 425×1220
رسالت 30 L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد 50 1,950,000,000 98/09/05 410×1210
31 B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39 2,400,000,000 98/09/14 430×910
32 T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر 63 1,950,000,000 98/08/30 360×1760
33 T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر 47 1,950,000,000 98/08/27 رزرو 310×1515
کردستان 34 G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 39 1,170,000,000 98/09/04 310×1260
35 G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 47 1,350,000,000 98/08/25 310×1520
 شیخ فضل اله 36 V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد 37 1,770,000,000 98/09/30 410×910
37 T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره 59 1,830,000,000 98/08/30 رزرو 315×1870
سعادت آباد 38 G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 47 1,470,000,000 قابل اکران 310×1515
شهرک غرب 39 L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد 34 1,500,000,000 98/08/26 370×910
40 V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد 20 1,000,000,000 98/08/27 370×535
41 L44 شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12 720,000,000 98/08/25 215×620
الهیه 42 H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18 1,350,000,000 98/08/29 337×537
زعفرانیه 43 B9 زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیوم بیلبورد عمودی 16 1,440,000,000 98/08/19 رزرو 510×310
اندرزگو 44 B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (16)3 2,820,000,000 98/08/24 510×310
کامرانیه 45 H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی 16 1,120,000,000 98/08/24 445×365
46 V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 1,120,000,000 98/09/03 510×310
نیاوران 47 V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی 19 1,120,000,000 98/08/24 310×610
اندرزگو 48 G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر 38 1,260,000,000 98/08/29 310×1210
49 G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر 38 1,200,000,000 98/08/20 رزرو 310×1210
جردن 50 L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد 16 1,000,000,000 98/09/04 510×310
51 V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 19 930,000,000 98/08/28 310×610
پاسداران 52 L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) بیلبورد عمودی 22 1,080,000,000 98/08/29 610×360
دروس 53 H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/08/30 440×360
شریعتی 54 H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 1,080,000,000 98/08/30 510×310
55 G13 خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر 49 1,200,000,000 98/08/20 رزرو 310×1590
بهشتی 56 V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد 16 900,000,000 98/09/14 315×515
مطهری 57 H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16 720,000,000 98/08/27 310×510
58 H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16 720,000,000 98/08/25 310×510
59 H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16 720,000,000 98/08/24 310×510
کریمخان 60 T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر 56 1,680,000,000 99/02/10 310×1810
61 T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56 1,560,000,000 98/09/20 310×1810
ستاری 62 B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 26 1,050,000,000 98/08/22 360×710
63 T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64 1,410,000,000 98/09/03-98/08/26 قابل اکران 310×2050
98/11/29
باکری 64 H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33 2,100,000,000 98/10/14 410×810
اشرفی اصفهانی 65 V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی 16 900,000,000 98/09/14 515×315
66 N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر 64 1,410,000,000 98/09/07 رزرو 315×2030
صادقیه 67 فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی بیلبورد 28 1,050,000,000 99/02/22
تهران کرج 68 H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد 51 1,350,000,000 98/08/30 احتمال تمدید 420×1220
69 V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری بیلبورد 92 1,620,000,000 98/08/25 570×1610
جاده مخصوص 70 B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر 38 1,350,000,000 98/11/30 احتمال تمدید 310×1210
نواب 71 N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره 56 1,260,000,000 98/09/24 احتمال تمدید 310×1810
72 T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر 62 1,260,000,000 98/09/08 رزرو 360×1730
آزادی 73 N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر 63 1,140,000,000 98/09/30 310×2020
74 N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر 64 1,140,000,000 98/08/30 احتمال تمدید 310×2060
انقلاب 75 T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر 27 900,000,000 98/09/17 310×860
76 T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر 27 900,000,000 98/09/03 رزرو 310×860
جمهوری 77 B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/09/30 510×310
78 L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/09/30 510×310
امین حضور 79 T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر 35 1,260,000,000 98/09/28 310×1120
مصطفی خمینی 80 D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر 31 1,200,000,000 98/11/15 310×1010
میدان رازی 81 L10 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول بیلبورد 14 600,000,000 98/08/20 غیرقابل بهره برداری 290×495
82 L11 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم بیلبورد 14 600,000,000 98/08/20 غیرقابل بهره برداری 290×495
 صیاد 83 G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر 56 1,410,000,000 98/09/09 310×1810
امام علی 84 B12 بزرگراه امام علی، پل سواره  جانبازان (گلبرگ) ،  شمال به جنوب پل سواره 44 1,000,000,000 98/09/08 310×1410
85 H13 بزرگراه امام علی، داخل  لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوب بیلبورد 50 1,200,000,000 98/09/22 410×1210
86 G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره 48 1,000,000,000 98/08/30 320×1510
87 G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر 42 1,000,000,000 98/09/20 احتمال تمدید 260×1620
بابایی 88 B15 بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق پل عابر 40 1,050,000,000 98/08/24 رزرو 260×1520
89 N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر 56 1,050,000,000 98/08/25 310×1810
90 N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر 56 1,050,000,000 98/10/12 310×1810
91 بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق پل عابر 45 1,050,000,000 99/05/14 310×1510
باقری 92 N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر 41 1,200,000,000 99/02/15 310×1310
پیروزی 93 N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر 41 1,050,000,000 98/09/27 310×1310
94 N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر 41 1,050,000,000 99/02/12 310×1310
بسیج 95 B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/08/29 310×1210
96 B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/09/17 310×1210
97 T12 بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر 38 800,000,000 98/08/30 310×1210
مازندران 98 M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد 74 180,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 610×1210
99 M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد 62 180,000,000 98/09/06 510×1210
100 M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر 99 210,000,000 98/08/26 410×2410
101 M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر 99 210,000,000 قابل اکران 410×2410
102 M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد 62 180,000,000 98/11/30 510×1210
103 M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد 62 180,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 510×1210
مازندران 104 M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد 52 240,000,000 98/08/26 510×1010
105 M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد 52 240,000,000 قابل اکران 510×1010
106 M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد 60 390,000,000 قابل اکران 485×1250
107 M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد 60 390,000,000 قابل اکران 485×1250
الهیه 108 L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB 6 400,000,000 305*205
109 L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 305*205
110 L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB 6 400,000,000 305*205
111 L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
112 L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم  – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
113 L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
114 L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 305*205
115 L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB 6 400,000,000 305*205
116 L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
نیاوران 117 L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی  – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
118 L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB 6 400,000,000 305*205
119 L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
تجریش 120 L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB 6 340,000,000 310*210
کامرانیه 121 L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
فرمانیه 122 L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
اندرزگو 123 L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB 6 400,000,000 305*205
124 L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB 6 400,000,000 305*205
125 L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
126 L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB 6 400,000,000 305*205
جردن (آفریقا) 127 L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
128 L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB 6 340,000,000 305*205
129 L22 تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB 6 340,000,000 305*205
زعفرانیه 130 L23 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 305*205
131 L24 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
زعفرانیه 132 L25 زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف  – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
  ولنجک 133 L26 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB (6) 340,000,000 205*308
134 L27 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم  – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
 پارک وی 135 L28 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 305*205
136 L29 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 305*205
ولیعصر 137 L30 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 310*210
138 L31 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB (6) 340,000,000 305*205
  میدان عطار 139 L32 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
پاسداران 140 L33 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
141 L34 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
142 L35 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – 2 سازه CLB (6) 2 (280،000،000)*2 305*205
اقدسیه 143 L36 اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی  – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 308*205
شریعتی 144 L37  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
بهشتی 145 L38 بهشتی  ورودی بزرگراه مدرس  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
سهروردی 146 L39 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB 6 340,000,000 305*205
سعادت آباد 147 L40 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
148 L41 سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB 6 340,000,000 305*205
149 L42 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 285*188
150 L43 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB 6 340,000,000 210*310
شهرک غرب 151 L45 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی  – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
پونک 152 L46 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
تهرانپارس 153 L47 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه CLB (6) 4 (280،000،000)*4 305*205
رسالت 154 L48 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB 6 340,000,000 305*205