اجاره بیلبورد تهران تیر ماه ۱۳۹۸

 
مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) تخفیف   % خالص پرداختی ماهانه (30 روزه) (ریال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ تعداد سازه
همت 1 E1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر 76 3,450,000,000 60 1,380,000,000 98/04/24-98/04/18  قابل اکران رزرو 310×2450 1
98/04/31
2 E2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر 104 3,550,000,000 60 1,420,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×3350 1
3 B4 بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد 94 3,900,000,000 60 1,560,000,000 98/04/14 615×1530 1
4 B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد 52 1,900,000,000 60 760,000,000 98/03/29 510×1010 1
5 T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر 41 1,300,000,000 65 455,000,000 98/04/16 رزرو 315×1310 1
6 R1 بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق  پل عابر 56 1,550,000,000 60 620,000,000 98/05/14-98/04/22 قابل اکران مزایده 98/05/14 310×1810 1
7 B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد 38 1,300,000,000 60 520,000,000 98/05/05 820×465 1
8 R2 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر 65 1,250,000,000 60 500,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×2110 1
9 R3 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر 65 1,250,000,000 60 500,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×2110 1
10 H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد 37 1,050,000,000 65 367,500,000 98/03/29 410×910 1
مدرس 11 T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر 63 3,800,000,000 60 1,520,000,000 98/04/23 310×2030 1
12 H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64 3,850,000,000 60 1,540,000,000 98/07/25 490×1315 1
13 H3 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50 3,800,000,000 60 1,520,000,000 98/04/16 رزرو 490×1010 1
14 B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد 25 1,750,000,000 60 700,000,000 98/04/03 410×610 1
صدر 15 B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33 1,800,000,000 60 720,000,000 98/04/16 410×810 1
صدر 16 O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد 56 3,900,000,000 60 1,560,000,000 98/03/31 احتمال تمدید 450×1250 1
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق 79 505×1555 1
چمران 17 O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره 40 1,800,000,000 65 630,000,000 98/04/21 330×1210 1
18 T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر 56 1,950,000,000 65 682,500,000 98/03/31 رزرو 310×1810 1
19 H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد 33 1,850,000,000 65 647,500,000 98/05/06 410×810 1
حکیم 20 H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد 50 1,900,000,000 65 665,000,000 98/05/05 415×1210 1
21 E5 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر 62 1,450,000,000 65 507,500,000 98/04/06 310×2010 1
22 E6 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر 62 1,450,000,000 65 507,500,000 98/04/31 310×2010 1
23 B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد 33 1,200,000,000 65 420,000,000 98/04/31 410×810 1
رسالت 24 T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر 63 1,950,000,000 65 682,500,000 98/05/03 360×1760 1
25 T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر 47 1,900,000,000 65 665,000,000 98/10/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/10/14 310×1515 1
26 B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39 1,950,000,000 65 682,500,000 98/04/16 رزرو 430×910 1
کردستان 27 R6 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 39 1,050,000,000 65 367,500,000 98/04/01 310×1260 1
28 R7 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 47 1,100,000,000 65 385,000,000 98/05/14-98/04/22 قابل اکران مزایده 98/05/14 310×1520 1
 شیخ فضل اله 29 T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره 59 1,550,000,000 65 542,500,000 98/05/05 315×1870 1
یادگار 30 E7 بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال پل سواره 50 1,250,000,000 65 437,500,000 98/04/12-98/03/30 قابل اکران رزرو 310×1610 1
98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14
31 R12 بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمال پل سواره 53 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/05 310×1710 1
سعادت آباد 32 E3 سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوب پل عابر 47 1,300,000,000 65 455,000,000 98/04/08 310×1510 1
33 E4 سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمال پل عابر 31 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/14-98/04/22 قابل اکران مزایده 98/05/14 310×1010 1
ستاری 34 E13 بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمال پل عابر 47 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1510 1
35 B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 26 950,000,000 65 332,500,000 98/05/24 360×710 1
36 T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/03 310×2050 1
باکری 37 H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33 1,550,000,000 65 542,500,000 98/05/14 رزرو 410×810 1
صادقیه 38 R10 صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غرب پل عابر 53 950,000,000 65 332,500,000 98/05/03 310×1720 1
39 R11 صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرق پل عابر 56 950,000,000 65 332,500,000 98/05/05 310×1810 1
تهران کرج 40 H14 آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرب بیلبورد 51 1,350,000,000 65 472,500,000 99/01/31 420×1220 1
جاده مخصوص 41 B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر 38 1,200,000,000 65 420,000,000 رزرو 310×1210 1
نواب 42 E8 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره 56 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1810 1
43 R13 بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوب پل سواره 53 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/15 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1710 1
44 T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر 62 1,200,000,000 65 420,000,000 98/05/14-98/04/22 قابل اکران 360×1730 1
الهیه 45 B9 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی 16 1,100,000,000 65 385,000,000 98/06/14 510×310 1
46 H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18 1,200,000,000 65 420,000,000 98/03/29 احتمال تمدید 337×537 1
کامرانیه 47 H10 کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی 16 1,100,000,000 65 385,000,000 98/05/31 445×365 1
فرمانیه 48 B10 بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (16)3 2,250,000,000 60 900,000,000 98/03/31 احتمال تمدید 510×310 1
اندرزگو 49 R4 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر 38 950,000,000 65 332,500,000 98/03/31-98/03/25 قابل اکران رزرو 310×1210 1
98/04/10
50 R5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق  پل عابر 38 950,000,000 65 332,500,000 98/04/03 310×1210 1
دروس 51 H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16 800,000,000 65 280,000,000 98/03/28 440×360 1
شریعتی 52 H12  شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 900,000,000 65 315,000,000 98/04/16 510×310 1
مطهری 53 H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16 800,000,000 70 240,000,000 99/01/31 310×510 1
54 H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16 800,000,000 70 240,000,000 98/03/21 310×510 1
55 H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16 850,000,000 70 255,000,000 98/04/16 310×510 1
کریمخان 56 T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر 56 1,450,000,000 65 507,500,000 98/08/10 310×1810 1
57 T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56 1,250,000,000 65 437,500,000 98/06/21 310×1810 1
انقلاب 58 T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر 27 800,000,000 65 280,000,000 98/04/16 310×860 1
59 T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر 27 800,000,000 65 280,000,000 99/01/04 310×860 1
جمهوری 60 B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ بیلبورد عمودی 16 800,000,000 65 280,000,000 98/12/29 510×310 1
امین حضور 61 T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر 35 1,200,000,000 65 420,000,000 98/04/04 310×1120 1
مصطفی خمینی 62 D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر 31 950,000,000 65 332,500,000 98/11/15 310×1010 1
 صیاد 63 R14 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر 56 1,250,000,000 65 437,500,000 98/04/06 310×1810 1
64 E9 بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمال پل سواره 53 1,200,000,000 65 420,000,000 98/03/29 310×1720 1
امام علی 65 E11 بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب پل عابر 47 1,000,000,000 70 300,000,000 98/04/16 310×1510 1
66 E12 بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال پل عابر 60 1,100,000,000 70 330,000,000 98/03/22 330×1810 1
67 R15 بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوب پل سواره 47 1,000,000,000 70 300,000,000 98/03/24 310×1520 1
68 R16 بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال پل سواره 44 1,000,000,000 70 300,000,000 98/03/23 310×1410 1
69 B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره 44 1,000,000,000 70 300,000,000 98/04/04 احتمال تمدید 310×1410 1
70 H13 بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوب بیلبورد 50 1,200,000,000 70 360,000,000 98/04/21 410×1210 1
بابایی 71 B15 بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر 40 1,300,000,000 70 390,000,000 98/03/24 260×1520 1
باقری 72 E10 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر 41 1,250,000,000 70 375,000,000 98/05/14-98/04/22 قابل اکران مزایده 98/05/14 310×1310 1
73 R19 بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوب پل عابر 44 1,250,000,000 70 375,000,000 98/04/16 310×1430 1
74 R8 بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب پل عابر 53 1,250,000,000 70 375,000,000 98/05/16 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1710 1
باقری 75 R9 بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال پل عابر 53 1,250,000,000 70 375,000,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1710 1
پیروزی 76 R17 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر 41 950,000,000 65 332,500,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1310 1
77 R18 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر 41 950,000,000 65 332,500,000 98/05/14 مزایده-غیر قابل بهره برداری 98/05/14 310×1310 1
بسیج 78 B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/03/29 310×1210 1
79 B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/04/16 310×1210 1
80 T12 بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/12/29 310×1210 1
آزادگان 81 B17 بزرگراه آزادگان ،  قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرب بیلبورد 50 650,000,000 70 195,000,000 98/12/14 410×1210 1
تهران-قم 82 G1 اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 35 ) بیلبورد 110 350,000,000 70 105,000,000 98/04/01 610×1810 1
83 G2 اتوبان تهران – قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 40 – کد شماره 10 ) بیلبورد 110 350,000,000 70 105,000,000 98/03/23 610×1810 1
مازندران 84 M1 جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از تهران بیلبورد 74 240,000,000 65 84,000,000 99/02/31 610×1210 1
85 M2 جاده چالوس- مرزن آباد- وسط بلوار- دید از شمال بیلبورد 74 240,000,000 65 84,000,000 98/04/13 610×1210 1
86 M3 جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهران پل عابر 99 250,000,000 65 87,500,000 98/04/29 410×2410 1
87 M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمال پل عابر 99 250,000,000 65 87,500,000 99/02/31 410×2410 1
مازندران 88 M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد 62 200,000,000 65 70,000,000 98/04/08 510×1210 1
89 M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد 62 240,000,000 65 84,000,000 99/02/31 510×1210
90 M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد 52 240,000,000 65 84,000,000 98/04/01 510×1010 1
مازندران 91 M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد 52 240,000,000 65 84,000,000 99/02/31 510×1010 1
92 M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد 60 420,000,000 65 147,000,000 قابل اکران 485×1250
93 M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد 60 420,000,000 65 147,000,000 قابل اکران 485×1250
الهیه 94 L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB 6 320,000,000 60 128,000,000 98/05/30 305*205 1
95 L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه CLB (6) 4 (320،000،000)*4 60 512,000,000 روزشمار / قابل اکران 305*205 1
روزشمار / قابل اکران 1
روزشمار / قابل اکران 1
روزشمار / قابل اکران 1
96 L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/04/16 305*205 1
97 L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/04/16 305*205 1
98/03/30 1
98 L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/05/12 305*205 1
98/05/12 1
99 L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/03/30 305*205 1
98/03/30 1
100 L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 65 336,000,000 98/03/30 305*205 1
98/04/16 1
98/04/29 1
101 L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/03/30 305*205 1
102 L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/04/16 305*205 1
98/03/30 1
نیاوران 103 L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/04/10 305*205 1
98/04/16 1
104 L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/04/16 305*205 1
105 L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/04/16 305*205 1
98/04/16 1
تجریش 106 L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/04/16 310*210 1
کامرانیه 107 L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 60 256,000,000 98/04/31 305*205 1
98/04/16 1
فرمانیه 108 L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/04/16 305*205 1
98/04/16 1
اندرزگو 109 L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/03/30 305*205 1
110 L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/04/20 305*205 1
111 L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/04/28 305*205 1
98/04/10 1
112 L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB 6 320,000,000 65 112,000,000 98/05/20 305*205 1
    جردن (آفریقا) 113 L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/03/30 305*205 1
98/04/16 1
114 L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/04/29 305*205 1
زعفرانیه 115 L22 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه CLB (6) 4 (320،000،000)*4 65 448,000,000 98/04/16 305*205 1
98/04/28 1
98/03/30 1
98/03/30 1
  ولنجک 116 L23 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/03/28 305*205 1
117 L24 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 70 288,000,000 98/04/28 305*205 1
98/03/30 1
98/03/30 1
 پارک وی 118 L25 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 60 384,000,000 98/04/28 305*205 1
98/03/30 1
98/03/30 1
119 L26 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 65 336,000,000 98/04/28 310*210 1
98/04/16 1
98/04/16 1
ولیعصر 120 L27 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 70 288,000,000 98/04/28 305*205 1
98/04/16 1
98/04/15 1
121 L28 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/06/14 305*205 1
  میدان عطار 122 L29 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 65 224,000,000 98/03/26 305*205 1
98/04/16 1
پاسداران 123 L30 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/03/30 305*205 1
98/03/30 1
124 L31 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/04/16 305*205 1
98/03/23 1
125 L32 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – 4 سازه CLB (6) 4 (320،000،000)*4 75 320,000,000 98/04/28 308*205 1
98/04/28 1
98/03/30 1
98/03/30 1
اقدسیه 126 L33 اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/03/30 305*205 1
98/03/30 1
شریعتی 127 L34  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 65 336,000,000 98/04/28 305*205 1
98/04/31 1
98/04/31 1
بهشتی 128 L35 بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 75 160,000,000 98/04/16 305*205 1
98/03/23 1
سهروردی 129 L36 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/04/28 305*205 1
سعادت آباد 130 L37 سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/04/16 305*205 1
98/03/30 1
131 L38 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 70 288,000,000 98/05/12 305*205 1
98/05/12 1
98/05/27 1
132 L39 سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/04/16 285*188 1
133 L40 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه CLB (6) 2 (320،000،000)*2 70 192,000,000 98/03/30 210*310 1
98/03/30 1
134 L41 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB 6 320,000,000 70 96,000,000 98/04/16 305*205 1
شهرک غرب 135 L42 شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند بیلبورد 12 640,000,000 70 192,000,000 98/04/28 630*200 1
136 L43 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 70 288,000,000 98/03/30 305*205 1
98/03/30 1
98/04/16 1
پونک 137 L44 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه CLB (6) 3 (320،000،000)*3 70 288,000,000 98/04/16 305*205 1
98/04/16 1
98/04/16 1
امیرآباد 138 L45 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه CLB 6 320,000,000 75 80,000,000 98/04/28 305*205 1
تهرانپارس 139 L46 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه CLB (6) 4 (320،000،000)*4 75 320,000,000 98/04/16 210*310 1
98/03/31 1
98/04/16 1
98/04/16 1
گلبرگ 140 L47 گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض CLB 6 320,000,000 75 80,000,000 98/03/23 305*205 1
رسالت 141 L48 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB 6 320,000,000 75 80,000,000 98/07/14 305*205 1
حقانی 3 حقانی شرق به غرب بعد از خروجی مدرس شمال داخل لچکی بیلبورد 38 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/04-98/04/17 قابل اکران رزرو 412×910