اجاره بیلبورد تهران شهریور ۹۸

 
کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) تخفیف   % خالص پرداختی ماهانه (30 روزه) (ریال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد 94 4,500,000,000 63 1,665,000,000 98/08/13 615×1530
V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد 73 4,400,000,000 60 1,760,000,000 98/06/17 رزرو 610×1200
B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد 52 2,190,000,000 60 876,000,000 98/07/15 510×1010
N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر 76 3,630,000,000 60 1,452,000,000 98/07/02 310×2450
N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر 104 3,800,000,000 60 1,520,000,000 98/06/26 احتمال تمدید 310×3350
T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر 41 1,320,000,000 65 462,000,000 98/06/12 احتمال تمدید 315×1310
B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد 38 1,650,000,000 60 660,000,000 98/08/13 820×465
G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر 68 1,410,000,000 65 493,500,000 98/11/30 احتمال تمدید 320×2120
G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر 68 1,410,000,000 65 493,500,000 98/12/08 احتمال تمدید 320×2120
H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد 37 1,170,000,000 65 409,500,000 98/08/12 410×910
H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64 4,200,000,000 60 1,680,000,000 98/07/25 490×1315
T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر 63 3,930,000,000 60 1,572,000,000 98/07/07 310×2030
H3 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50 3,700,000,000 60 1,480,000,000 98/08/13 490×1010
B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد 25 1,920,000,000 60 768,000,000 98/08/05 410×610
L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد 62 3,700,000,000 60 1,480,000,000 98/06/31 510×1210
B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33 1,950,000,000 60 780,000,000 98/07/02 410×810
O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد 56 4,500,000,000 60 1,800,000,000 98/07/15 احتمال تمدید 450×1250
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق 79 505×1555
L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب بیلبورد 33 1,860,000,000 65 651,000,000 98/06/25 410×810
O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره 40 1,860,000,000 65 651,000,000 98/07/02 330×1210
T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر 56 2,160,000,000 65 756,000,000 98/06/30 310×1810
H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد 33 1,860,000,000 65 651,000,000 98/08/15 410×810
V2 بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز بیلبورد 26 1,410,000,000 65 493,500,000 98/06/26 415×620
L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد 51 2,100,000,000 65 735,000,000 98/06/19-98/06/18 قابل اکران 420×1220
98/06/23
V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد 50 2,400,000,000 65 840,000,000 98/06/31 410×1210
H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد 50 2,100,000,000 65 735,000,000 98/08/15 415×1210
G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر 62 1,740,000,000 65 609,000,000 98/06/31 310×2010
G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر 62 1,740,000,000 65 609,000,000 98/06/26 310×2010
B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد 33 1,350,000,000 65 472,500,000 98/06/31 410×810
L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد 52 1,890,000,000 65 661,500,000 98/07/16 425×1220
L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد 50 1,950,000,000 65 682,500,000 98/06/31 410×1210
B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39 2,100,000,000 65 735,000,000 98/06/29 430×910
T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر 63 1,950,000,000 65 682,500,000 98/06/16 360×1760
T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر 47 1,830,000,000 65 640,500,000 98/07/02 310×1515
G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 39 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/26 310×1260
G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 47 1,350,000,000 65 472,500,000 98/06/31 310×1520
V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد 37 1,500,000,000 65 525,000,000 98/06/31 410×910
T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره 59 1,620,000,000 65 567,000,000 98/07/02 315×1870
G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 47 1,320,000,000 65 462,000,000 98/07/19 310×1515
L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد 34 1,500,000,000 65 525,000,000 98/06/21 370×910
V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد 20 1,050,000,000 65 367,500,000 98/07/12 370×535
B9 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی 16 1,080,000,000 65 378,000,000 98/06/19 510×310
H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18 1,320,000,000 65 462,000,000 98/06/31 احتمال تمدید 337×537
B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (16)3 2,470,000,000 60 988,000,000 98/08/02 510×310
H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی 16 1,200,000,000 65 420,000,000 98/07/30 445×365
V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/20 احتمال تمدید 510×310
V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی 19 1,080,000,000 65 378,000,000 98/06/19 احتمال تمدید 310×610
G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر 38 1,200,000,000 65 420,000,000 98/07/08 310×1210
G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر 38 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/20 310×1210
L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد 16 1,050,000,000 65 367,500,000 98/06/19-98/06/18 قابل اکران 510×310
98/07/03
V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 19 960,000,000 65 336,000,000 98/06/31 310×610
L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) بیلبورد عمودی 22 960,000,000 65 336,000,000 98/08/29 610×360
H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16 900,000,000 70 270,000,000 98/08/30 440×360
H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 960,000,000 65 336,000,000 98/08/15 510×310
G13 خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب پل عابر 49 1,050,000,000 65 367,500,000 98/06/16 310×1590
V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد 16 840,000,000 65 294,000,000 98/06/31 315×515
H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16 800,000,000 70 240,000,000 98/06/13 احتمال تمدید 310×510
H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16 800,000,000 70 240,000,000 98/06/31 310×510
H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16 900,000,000 70 270,000,000 98/07/12 احتمال تمدید 310×510
T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر 56 1,500,000,000 65 525,000,000 98/08/10 310×1810
T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56 1,300,000,000 65 455,000,000 98/06/28 310×1810
B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 26 1,050,000,000 65 367,500,000 98/07/30 رزرو 360×710
T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64 1,320,000,000 65 462,000,000 98/10/14 310×2050
H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33 1,800,000,000 65 630,000,000 98/08/14 410×810
V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی 16 840,000,000 65 294,000,000 98/06/26 515×315
N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر 64 1,200,000,000 65 420,000,000 98/07/12 315×2030
H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری بیلبورد 51 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/26 420×1220
V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به ستاری(تابلوی چهارم) بیلبورد 92 1,710,000,000 65 598,500,000 98/06/26 570×1610
B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر 38 1,200,000,000 65 420,000,000 رزرو 310×1210
N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره 56 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/31 310×1810
T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر 62 1,200,000,000 65 420,000,000 98/06/15 احتمال تمدید 360×1730
N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر 63 1,080,000,000 65 378,000,000 98/06/31 310×2020
N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر 64 1,080,000,000 65 378,000,000 98/06/15 310×2060
T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر 27 900,000,000 65 315,000,000 98/06/27 310×860
T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر 27 900,000,000 65 315,000,000 98/06/25 310×860
B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی 16 840,000,000 65 294,000,000 98/06/31 510×310
L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی 16 840,000,000 65 294,000,000 98/06/27 510×310
T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر 35 1,250,000,000 65 437,500,000 98/06/25 310×1120
D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر 31 1,050,000,000 65 367,500,000 98/11/15 310×1010
L10 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول بیلبورد 14 750,000,000 70 225,000,000 98/06/16 290×495
L11 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم بیلبورد 14 750,000,000 70 225,000,000 98/07/03 290×495
G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر 56 1,350,000,000 65 472,500,000 98/06/13 احتمال تمدید 310×1810
B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره 44 1,200,000,000 70 360,000,000 98/07/23 310×1410
H13 بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرب بیلبورد 50 1,250,000,000 70 375,000,000 98/06/22 410×1210
G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره 48 1,000,000,000 70 300,000,000 98/06/31 320×1510
G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر 42 1,000,000,000 70 300,000,000 98/06/30 260×1620
B15 بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر 40 1,200,000,000 70 360,000,000 98/06/26 260×1520
N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر 56 1,260,000,000 70 378,000,000 98/06/23 310×1810
N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر 56 1,260,000,000 70 378,000,000 98/07/12 310×1810
N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر 41 1,300,000,000 70 390,000,000 98/07/07 310×1310
N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر 41 960,000,000 65 336,000,000 98/07/12 310×1310
N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر 41 960,000,000 65 336,000,000 98/12/15 310×1310
B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/06/13 احتمال تمدید 310×1210
B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/07/07 310×1210
T12 بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر 38 900,000,000 70 270,000,000 98/07/30 310×1210
G1 اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر 35 بیلبورد 110 350,000,000 70 105,000,000 98/06/25 610×1810
G2 اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۴٠ بیلبورد 110 350,000,000 70 105,000,000 98/07/02 610×1810
M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد 74 240,000,000 65 84,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 610×1210
M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد 62 240,000,000 70 72,000,000 98/07/02 510×1210
M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر 99 300,000,000 70 90,000,000 98/06/31 رزرو 410×2410
M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر 99 300,000,000 70 90,000,000 99/02/31 410×2410
M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد 62 210,000,000 65 73,500,000 98/07/02 510×1210
M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد 62 240,000,000 65 84,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 510×1210
M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد 52 240,000,000 65 84,000,000 98/06/31 510×1010
M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد 52 240,000,000 65 84,000,000 99/02/31 510×1010
M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد 60 390,000,000 65 136,500,000 قابل اکران 485×1250
M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد 60 390,000,000 65 136,500,000 قابل اکران 485×1250
L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB 6 400,000,000 60 160,000,000 305*205
L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 60 512,000,000 305*205
L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 310*210
L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB 6 400,000,000 65 140,000,000 305*205
L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205
L22 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 65 448,000,000 305*205
L23 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L24 زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L25 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205
L26 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L27 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L28 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 65 336,000,000 310*210
L29 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L30 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205
L31 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L32 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L33 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L34 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – 2 سازه CLB (6) 2 (280،000،000)*2 65 224,000,000 308*205
L35 اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L36  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L37 بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 305*205
L38 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205
L39 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L40 سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 285*188
L41 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 65 224,000,000 210*310
L42 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205
L43 شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند بیلبورد 12 680,000,000 65 238,000,000 630*200
L44 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L45 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 65 336,000,000 305*205
L46 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه CLB 6 280,000,000 65 98,000,000 305*205
L47 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه CLB (6) 4 (280،000،000)*4 65 448,000,000 210*310
L48 گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض CLB 6 280,000,000 65 98,000,000 305*205
L49 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB 6 340,000,000 65 119,000,000 305*205