تعرفه اجاره تبلیغات تهران مرداد ۱۳۹۸

تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تخفیف   % خالص پرداختی ماهانه (۳۰ روزه) (ريال) تاریخ رزرو ابعادچاپ
همت ۱ B4 بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد ۹۴ ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۱۴-۹۸/۰۵/۲۸ قابل اکران ۶۱۵×۱۵۳۰
۲ بزرگراه همت غرب به شرق – قبل از توانیر بیلبورد ۴۸ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵-۹۸/۰۵/۰۹ قابل اکران ۴۸۵×۱۰۱۰
۳ B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد ۵۲ ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۵۱۰×۱۰۱۰
۴ T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر ۴۱ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۳ ۳۱۵×۱۳۱۰
۵ B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۸ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵-۹۸/۰۵/۰۶ قابل اکران ۸۲۰×۴۶۵
۶ H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد ۳۷ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ قابل اکران تا ۹۸/۰۵/۱۴ ۴۱۰×۹۱۰
مدرس ۷ T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر ۶۳ ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۳۱۰×۲۰۳۰
۸ بزرگراه مدرس شمال به جنوب، لچکی خروجی حقانی بیلبورد ۴۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۰۹ -۹۸/۰۵/۱۵ قابل اکران ۴۱۰×۱۰۱۵
۹ B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۵ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۶ ۴۱۰×۶۱۰
چمران ۱۰ O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره ۴۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۸ ۳۳۰×۱۲۱۰
۱۱ T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر ۵۶ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۴ ۳۱۰×۱۸۱۰
حکیم ۱۲ B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد ۳۳ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۴۱۰×۸۱۰
۱۳ F4 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد ۵۲ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۰۸ ۴۲۵×۱۲۲۰
رسالت ۱۴ T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر ۶۳ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۸ ۳۶۰×۱۷۶۰
 شیخ فضل اله ۱۵ T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره ۵۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵ ۳۱۵×۱۸۷۰
۱۶ P10 شیخ فضل اله جنوب به شمال روبروی شهرک آزمایش پل عابر ۶۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۳۱-۹۸/۰۵/۱۸ قابل اکران ۳۱۰×۲۰۱۰
ستاری ۱۷ B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد ۲۶ ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۴ ۳۶۰×۷۱۰
حقانی ۱۸ بزرگراه حقانی شرق به غرب داخل لچکی خروجی مدرس شمال بیلبورد ۳۸ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۶/۰۴-۹۸/۰۵/۱۸ قابل اکران ۴۱۲×۹۱۰
جردن ۱۹ F6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد ۱۶ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴-۹۸/۰۵/۱۱ قابل اکران ۵۱۰×۳۱۰
کامرانیه ۲۰ H10 کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۳۱ ۴۴۵×۳۶۵
فرمانیه ۲۱ B10 بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (۱۶)۳ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۵۱۰×۳۱۰
دروس ۲۲ H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی ۱۶ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۴۴۰×۳۶۰
شریعتی ۲۳ H12  شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی ۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۵۱۰×۳۱۰
مطهری ۲۴ H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد ۱۶ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۳۱۰×۵۱۰
۲۵ H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد ۱۶ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۵۱۰
انقلاب ۲۶ T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر ۲۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۳۱۰×۸۶۰
۲۷ T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر ۲۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۵ ۳۱۰×۸۶۰
جمهوری ۲۸ B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ بیلبورد عمودی ۱۶ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۷ ۵۱۰×۳۱۰
امین حضور ۲۹ T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر ۳۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۰-۹۸/۰۵/۰۴ قابل اکران ۳۱۰×۱۱۲۰
۹۸/۰۵/۱۷
امام علی ۳۰ R16 بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال پل سواره ۴۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۰۳ ۳۱۰×۱۴۱۰
۳۱ B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره ۴۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران تا ۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۰×۱۴۱۰
۳۲ H13 بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرب بیلبورد ۵۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۰۹ ۴۱۰×۱۲۱۰
بابایی ۳۳ B15 بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام پل عابر ۴۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۱۴ ۲۶۰×۱۵۲۰
بسیج ۳۴ B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
۳۵ B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
۳۶ T12 بزرگراه بسیج-روبه روی ۲۰ متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر ۳۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۰۹-۹۸/۰۵/۰۱ قابل اکران ۳۱۰×۱۲۱۰
۹۸/۰۵/۱۷
تهران-قم ۳۷ G1 اتوبان تهران-قم ،مسير رفت ، بعد از فرودگاه كيلومتر ۳۵ بیلبورد ۱۱۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸/۰۵/۲۵ ۶۱۰×۱۸۱۰
مازندران ۳۸ M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر ۹۹ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۱۰×۲۴۱۰
۳۹ M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
۴۰ M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد ۶۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵ ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ قابل اکران ۴۸۵×۱۲۵۰
پست های توصیه شده

ارسال نظر