مسیر ردیف کد آدرس تابلو نوع تابلو متراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال) تاریخ رزرو توضیحات ابعادچاپ
همت 1 B4 بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق بیلبورد 94 4,930,000,000 98/08/13 615×1530
2 V1 بزرگراه همت ، بعد از  چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد 75 4,930,000,000 98/07/20 رزرو 610×1200
3 B5 بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق بیلبورد 52 2,700,000,000 98/07/15 احتمال تمدید 510×1010
4 N1 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب  پل عابر 76 4,200,000,000 98/08/30 رزرو 310×2450
5 N2 بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق  پل عابر 104 4,500,000,000 98/07/26 احتمال تمدید 310×3350
6 T1 بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق  پل عابر 41 1,380,000,000 98/08/18 315×1310
7 B3 بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ،  شرق به غرب بیلبورد 38 1,920,000,000 98/08/13 820×465
8 G1 بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب  پل عابر 68 1,470,000,000 98/11/30 احتمال تمدید 320×2120
9 G2 بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق  پل عابر 68 1,470,000,000 98/12/11 احتمال تمدید 320×2120
10 H1 بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد 37 1,350,000,000 98/08/18 410×910
مدرس 11 H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64 4,770,000,000 98/07/25 490×1315
12 T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر 63 4,770,000,000 98/08/10 310×2030
13 H3 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50 4,500,000,000 98/08/13 490×1010
14 B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد 25 2,040,000,000 98/09/25 410×610
15 L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد 62 4,500,000,000  98/07/22-98/07/08 قابل اکران 510×1210
98/08/07
صدر 16 B1 بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق بیلبورد 33 2,210,000,000 98/07/27-98/07/10  قابل اکران 410×810
98/08/12
17 O بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب بیلبورد 56 4,800,000,000 98/07/15 احتمال تمدید 450×1250
بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق 79 505×1555
چمران 18 L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب بیلبورد 33 2,100,000,000 98/07/03 410×810
19 O بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب  پل سواره 40 2,100,000,000 98/08/10 330×1210
20 T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال  پل عابر 56 2,210,000,000 98/08/20 310×1810
21 H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد 33 2,100,000,000 98/08/15 410×810
22 V2 بزرگراه چمران، مسیر شمال به جنوب بعد از خروجی آتی ساز بیلبورد 26 1,530,000,000 98/08/20-98/07/12 قابل اکران 415×620
98/09/05
نیایش 23 L4 بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)،  شرق به غرب بیلبورد 51 2,160,000,000 98/08/05 420×1220
حکیم 24 V3 بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد 50 2,520,000,000 98/09/20 410×1210
25 H5 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد 50 2,100,000,000 98/08/15 415×1210
26 G3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب پل عابر 62 1,840,000,000 98/07/30 310×2010
27 G4 بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر 62 1,840,000,000 98/07/30-98/07/16 قابل اکران 310×2010
98/08/15
28 B6 بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ،  شرق به غرب بیلبورد 33 1,410,000,000 98/08/10 410×810
حکیم 29 L3 بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب بیلبورد 52 1,950,000,000 98/07/16 احتمال تمدید-رزرو 425×1220
رسالت 30 L5 بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد 50 1,950,000,000 98/08/10 410×1210
31 B7 بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده،  قبل از سیدخندان، غرب به شرق بیلبورد 39 2,400,000,000 98/07/15 رزرو 430×910
32 T6 بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب پل عابر 63 1,950,000,000 98/08/10-98/07/11 قابل اکران 360×1760
98/08/25
33 T7 بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق پل عابر 47 1,950,000,000 98/07/15 رزرو 310×1515
کردستان 34 G8 بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 39 1,170,000,000 98/07/24 310×1260
35 G9 بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 47 1,350,000,000 98/08/10 310×1520
 شیخ فضل اله 36 V9 بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمال بیلبورد 37 1,770,000,000 98/07/27-98/07/13 قابل اکران 410×910
98/08/12
37 T5 بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال پل سواره 59 1,830,000,000 98/08/25 315×1870
سعادت آباد 38 G7 سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 47 1,380,000,000 98/07/19 احتمال تمدید 310×1515
شهرک غرب 39 L7 شهرک غرب،  ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد 34 1,500,000,000 98/08/09-98/07/10 قابل اکران 370×910
98/08/24
40 V8 شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول) بیلبورد 20 1,000,000,000 98/07/24 370×535
الهیه 41 B9 الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی بیلبورد عمودی 16 1,140,000,000 98/08/20-98/07/09 قابل اکران 510×310
98/09/05
42 H9 آفریقا شمالی ، ورودی  الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار) بیلبورد 18 1,350,000,000 98/07/23 337×537
اندرزگو 43 B10 بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی  گردان) بیلبورد (16)3 2,820,000,000 98/08/02 احتمال تمدید 510×310
کامرانیه 44 H10 خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی) بیلبورد عمودی 16 1,120,000,000 98/07/30 445×365
45 V6 خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 1,120,000,000  98/07/24-98/07/10 قابل اکران 510×310
98/08/09
نیاوران 46 V5  نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین نبش ، خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی 19 1,120,000,000 98/08/08-98/07/09 قابل اکران 310×610
98/08/23
اندرزگو 47 G5 بلوار اندرزگو، بعد از  بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب  پل عابر 38 1,260,000,000 98/08/06-98/07/22 قابل اکران 310×1210
98/08/21
48 G6 بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق  پل عابر 38 1,200,000,000 98/07/30 رزرو 310×1210
جردن 49 L6 بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی بیلبورد 16 1,000,000,000 98/08/19-98/07/20 قابل اکران 510×310
98/09/04
50 V7 بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 19 930,000,000 98/07/30 310×610
پاسداران 51 L9 خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06) بیلبورد عمودی 22 1,080,000,000 98/08/29 610×360
دروس 52 H11 دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/08/30 440×360
شریعتی 53 H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16 1,080,000,000 98/08/15 510×310
54 G13 خیابان شریعتی، بهار شیراز ، نرسیده به طالقانی ، شمال به جنوب پل عابر 49 1,200,000,000 98/08/11-98/07/12 قابل اکران 310×1590
98/08/26
بهشتی 55 V10 خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربی بیلبورد 16 900,000,000 98/08/15 315×515
مطهری 56 H7 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال) بیلبورد 16 720,000,000 98/08/11-98/07/12 قابل اکران 310×510
98/08/26
57 H8 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از جنوب) بیلبورد 16 720,000,000 98/08/10-98/07/11 قابل اکران 310×510
98/08/25
58 H15 مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی  (دید از غرب) بیلبورد 16 720,000,000 98/07/12 احتمال تمدید 310×510
کریمخان 59 T8 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب پل عابر 56 1,680,000,000 98/08/10 احتمال تمدید 310×1810
60 T9 خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56 1,560,000,000 98/09/20 310×1810
ستاری 61 B11 بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب بیلبورد 26 1,050,000,000 98/08/25 360×710
62 T4 بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64 1,410,000,000 98/10/14 310×2050
باکری 63 H6 بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب بیلبورد 33 2,100,000,000 98/08/14 احتمال تمدید- رزرو 410×810
اشرفی اصفهانی 64 V4 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه،  شمال به جنوب بیلبورد عمودی 16 900,000,000 98/07/27 رزرو 515×315
65 N3  بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر 64 1,410,000,000 98/07/12 احتمال تمدید 315×2030
تهران کرج 66 H14 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد 51 1,350,000,000 98/08/10 420×1220
67 V11 اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاری بیلبورد 92 1,620,000,000 98/08/02-98/07/11 قابل اکران 570×1610
98/08/27
جاده مخصوص 68 B16 جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب پل عابر 38 1,350,000,000 رزرو 310×1210
نواب 69 N4 بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب پل سواره 56 1,260,000,000 98/09/05 310×1810
نواب 70 T13 بزرگراه نواب ، پل عابر  خیابان صفدری ، شمال به جنوب پل عابر 62 1,260,000,000 98/07/15 360×1730
آزادی 71 N6 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غرب پل عابر 63 1,140,000,000 98/08/04-98/07/13 قابل اکران 310×2020
98/08/29
72 N7 خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرق پل عابر 64 1,140,000,000 98/07/30 310×2060
انقلاب 73 T10 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب پل عابر 27 900,000,000 98/07/30 310×860
74 T11 خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق پل عابر 27 900,000,000 98/08/09-98/07/11 قابل اکران 310×860
98/09/24
جمهوری 75 B8  خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/08/17-98/08/11 قابل اکران 510×310
98/09/17
76 L8 خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی 16 840,000,000 98/08/17-98/07/14 قابل اکران 510×310
98/09/17
امین حضور 77 T14 امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال پل عابر 35 1,260,000,000 98/08/09-98/07/25 قابل اکران 310×1120
98/09/24
مصطفی خمینی 78 D11 خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس پل عابر 31 1,200,000,000 98/11/15 310×1010
میدان رازی 79 L10 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه اول بیلبورد 14 600,000,000 روزشمار-رزرو 290×495
80 L11 میدان رازی (میدان گمرک) ، سازه دوم بیلبورد 14 600,000,000 روزشمار-رزرو 290×495
 صیاد 81 G10 بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب پل عابر 56 1,410,000,000 98/07/24 310×1810
امام علی 82 B12 بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره  جانبازان (گلبرگ) پل سواره 44 1,000,000,000 98/07/30-98/07/16 قابل اکران 310×1410
98/08/15
امام علی 83 H13 بزرگراه امام علی، شمال به جنوب، داخل  لچکی خروجی صدر غرب بیلبورد 50 1,200,000,000 98/09/22 410×1210
84 G11 بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمال پل سواره 48 1,000,000,000 98/07/15 احتمال تمدید 320×1510
85 G12 بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال  پل عابر 42 1,000,000,000 98/09/05 رزرو 260×1620
بابایی 86 B15 بزرگراه بابایی، غرب به شرق ، اولین پل عابر  قبل از ورودی هنگام پل عابر 40 1,050,000,000 98/08/20-98/07/11 قابل اکران 260×1520
98/09/05
87 N8 بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب پل عابر 56 1,050,000,000 98/07/15 310×1810
بابایی 88 N9 بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق پل عابر 56 1,050,000,000 98/08/07 310×1810
باقری 89 N5 بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب پل عابر 41 1,200,000,000 98/08/07 310×1310
پیروزی 90 N10 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق پل عابر 41 1,050,000,000 98/07/23 احتمال تمدید 310×1310
91 N11 خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب پل عابر 41 1,050,000,000 98/07/15 310×1310
بسیج 92 B13 بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/07/30-98/07/16 قابل اکران 310×1210
98/08/15
93 B14 بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر 38 800,000,000 98/07/16 310×1210
94 T12 بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوب پل عابر 38 800,000,000 98/07/30 310×1210
تهران-قم 95 G1 اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر 35 بیلبورد 110 360,000,000 98/07/25 610×1810
96 G2 اتوبان تهران-قم ،مسیر رفت ، بعد از فرودگاه کیلومتر ۴٠ بیلبورد 110 360,000,000 قابل اکران تا 98/07/12 610×1810
98/08/12
مازندران 97 M1 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از تهران بیلبورد 74 180,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 610×1210
98 M2 جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار  دید از شمال بیلبورد 62 180,000,000 98/08/02 510×1210
99 M3  جاده چالوس قبل از مرزن آباد  دید از تهران پل عابر 99 210,000,000 قابل اکران 410×2410
مازندران 100 M4  جاده چالوس بعد از مرزن آباد  دید از شمال پل عابر 99 210,000,000 قابل اکران 410×2410
101 M5 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد 62 180,000,000 قابل اکران 510×1210
102 M8 جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران بیلبورد 62 180,000,000 98/09/30 احتمال تمدید 510×1210
103 M6 متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب بیلبورد 52 240,000,000 قابل اکران 510×1010
104 M7 متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق بیلبورد 52 240,000,000 قابل اکران 510×1010
105 M9 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهران بیلبورد 60 390,000,000 قابل اکران 485×1250
106 M10 اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمال بیلبورد 60 390,000,000 قابل اکران 485×1250
الهیه 107 L1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB 6 400,000,000 305*205
108 L2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 305*205
109 L3 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB 6 400,000,000 305*205
110 L4 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
111 L5 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
112 L6 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
113 L7 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 305*205
114 L8 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی CLB 6 400,000,000 305*205
115 L9 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
نیاوران 116 L10 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
117 L11 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB 6 400,000,000 305*205
118 L12 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
تجریش 119 L13 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) CLB 6 340,000,000 310*210
کامرانیه 120 L14 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
فرمانیه 121 L15 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
اندرزگو 122 L16 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت CLB 6 400,000,000 305*205
123 L17 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی CLB 6 400,000,000 305*205
124 L18 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
125 L19 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی CLB 6 400,000,000 305*205
    جردن (آفریقا) 126 L20 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
127 L21 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی CLB 6 340,000,000 305*205
جردن 37 L22 تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB 6 340,000,000 305*205
زعفرانیه 128 L23 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازه CLB (6) 4 (400،000،000)*4 305*205
129 L24 زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
زعفرانیه 130 L25 زعفرانیه خیابان الف  شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
46 L26 زعفرانیه مقدس اردبیلی شرق به غرب  قبل از پالادیوم – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 205*308
  ولنجک 131 L27 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم CLB 6 340,000,000 305*205
132 L28 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
 پارک وی 133 L29 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 305*205
134 L30 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (400،000،000)*3 310*210
ولیعصر 135 L31 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
136 L32 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما CLB 6 340,000,000 305*205
  میدان عطار 137 L33 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازه CLB (6) 2 (400،000،000)*2 305*205
پاسداران 138 L34 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
139 L35 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – سازه اول CLB 6 340,000,000 305*205
140 L36 پاسداران  ، میدان نوبنیاد  – 2 سازه CLB (6) 2 (280،000،000)*2 308*205
اقدسیه 141 L37 اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع  نسترن، ضلع جنوب غربی -2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
شریعتی 142 L38  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
بهشتی 143 L39 بهشتی ورودی بزرگراه مدرس  – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 305*205
سهروردی 144 L40 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB 6 340,000,000 305*205
سعادت آباد 145 L41 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
146 L42 سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت CLB 6 340,000,000 285*188
سعادت آباد 147 L43 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازه CLB (6) 2 (340،000،000)*2 210*310
148 L44 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم CLB 6 340,000,000 305*205
شهرک غرب 149 L45 شهرک غرب خیابان ایران زمین روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12 680,000,000 630*200
150 L46 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
پونک 151 L47 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازه CLB (6) 3 (340،000،000)*3 305*205
امیرآباد 152 L48 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه CLB 6 280,000,000 305*205
تهرانپارس 153 L49 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازه CLB (6) 4 (280،000،000)*4 210*310
رسالت 155 L50 رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB 6 340,000,000 305*205