کلیه آگهی‌های این بانک بر اساس اهداف تعیین شده از سوی واحد بازاریابی بانک و نیز استراتژی طراحی شده در شرکت (با همکاری روابط عمومی) بانک اقتصاد نوین ایده‌پردازی و تولید شده است . یکی از موفق‌ترین آگهی های این بانک (کمپین پروانه‌ها پر می‌گیرند) با موضوع جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه می‌باشد. در این کمپین کارکتر پروانه بعنوان نماد خیر و شادی‌آفرینی استفاده شده است.

آگهی های تبلیغات تلویزیونی |  روزنه ارتباط

بانک اقتصاد نوین
با هم برای هم
بانک اقتصاد نوین
تیز تبلیغاتی سپرده اعتباری
بانک اقتصاد نوین
تیز تبلیغاتی بازنشتگان
بانک اقتصاد نوین
تیزر مراسم قرعه کشی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی انتقال وجه
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی افتتاح سپرده
بانک اقتصاد نوین
تیزر قرعه کشی ماشین
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی قرعه کشی خودرو بنز
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی شانس امروز
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی پروانه ها
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی فروش اوراق
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی موبایل بانک
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی پروانه ها
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی نوین کارت
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی انتقال وجه
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی نوین بانک
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی کمپین پروانه ها
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی فروش اوراق
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی سرمایه گذاری
بانک اقتصاد نوین
تیزر تبلیغاتی سرمایه گذاری
پست های توصیه شده

ارسال نظر