تعرفه بیلبورد تهران آذر سال 1399

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعدادتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو توضیحاتابعادچاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد941493000000098/09/18615*1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد751493000000099/02/12610*1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد521270000000098/09/11510*1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 621420000000098/09/24310*2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 781450000000098/09/26احتمال تمدید310*2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 411156000000098/10/03احتمال تمدید315*1310
همت7B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد381198000000098/10/07820*465
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 681147000000098/11/30احتمال تمدید320*2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 681147000000098/12/11احتمال تمدید320*2120
همت10H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد371135000000098/09/16410*910
مدرس11H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد641477000000098/10/10490*1315
مدرس12T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 631477000000099/02/18310*2030
مدرس13H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد501450000000098/09/29490*1010
مدرس14B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 251204000000098/09/17رزرو410*610
مدرس15L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد621450000000098/10/07510*1210
صدر16B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد331219000000098/09/16410*810
صدر17Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد561480000000098/09/15احتمال تمدید450*1250
صدر17Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرقبیلبورد791480000000098/09/15احتمال تمدید505*1555
چمران18L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد331210000000098/09/14410*810
چمران19Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره 401210000000098/09/11330*1210
چمران20T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 561221000000098/09/18310*1810
چمران21H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد331210000000098/09/11-98/09/06 قابل اکران410*810
چمرانبزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد331210000000098/10/06410*810
چمران22V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد261153000000098/09/08415*620
نیایش23L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد511216000000098/09/08420*1220
حکیم 24V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد501252000000099/02/20410*1210
حکیم 25H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد501210000000098/10/09415*1210
حکیم 26G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر621184000000098/09/08310*2010
حکیم 27G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر621184000000098/09/17310*2010
حکیم 28B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد331141000000098/09/10410*810
حکیم 29L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد521195000000098/09/08425*1220
رسالت30L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد501195000000098/09/18410*1210
رسالت31B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد391240000000098/09/14430*910
رسالت32T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر631195000000098/09/30360*1760
رسالت33T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر471195000000098/09/16310*1515
کردستان34G8بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوبپل عابر 391117000000098/09/11غیرقابل بهره برداری310*1260
کردستان35G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 471135000000098/10/07310*1520
شیخ فضل اله36V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد371177000000098/09/30410*910
شیخ فضل اله37T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 591183000000098/10/07315*1870
سعادت آباد38G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 471147000000098/09/17310*1515
شهرک غرب39L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد341150000000098/09/13رزرو370*910
شهرک غرب40V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد201100000000098/09/18370*535
شهرک غرب41L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12172000000098/09/10215*620
الهیه42H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد181135000000098/09/16337*537
زعفرانیه43B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی161144000000098/09/15510*310
اندرزگو44B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)31282000000098/09/15510*310
کامرانیه45H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی161112000000098/09/08احتمال تمدید445*365
کامرانیه46V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161112000000098/09/15510*310
نیاوران47V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی191112000000098/09/14310*610
اندرزگو48G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 381126000000098/09/19310*1210
اندرزگو49G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 381120000000098/09/15310*1210
جردن50L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد161100000000098/10/05510*310
جردن51V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19193000000098/09/20310*610
پاسداران 52L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی221108000000098/09/15610*360
دروس53H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16184000000098/09/18440*360
شریعتی 54H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161108000000098/09/15510*310
شریعتی 55G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر491120000000098/09/30310*1590
بهشتی56V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد16190000000098/09/17رزرو315*515
مطهری57H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16172000000098/09/10310*510
مطهری58H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16172000000098/09/25310*510
مطهری59H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد16172000000098/09/25310*510
کریمخان60T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 561168000000099/02/10310*1810
کریمخان61T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 561156000000098/09/20310*1810
ستاری62B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد261105000000098/09/10رزرو360*710
ستاری63T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 641141000000098/09/14-98/09/04 قابل اکران310*2050
ستاریبزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 1141000000099/01/11310*2050
باکری64H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد331210000000098/10/14410*810
اشرفی اصفهانی65V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16190000000098/09/12515*315
اشرفی اصفهانی66N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر641141000000098/09/29315*2030
صادقیه67L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد281105000000099/02/23395*715
تهران کرج68H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد511135000000098/09/30احتمال تمدید420*1220
تهران کرج69V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد921162000000098/09/10570*1610
جاده مخصوص70B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 381135000000098/11/30احتمال تمدید310*1210
نواب71N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 561126000000098/10/24احتمال تمدید310*1810
نواب72T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر621126000000098/10/07360*1730
آزادی73N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر631114000000098/09/30310*2020
آزادی74N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر641114000000098/09/30احتمال تمدید310*2060
انقلاب75T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27190000000098/09/17310*860
انقلاب76T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27190000000098/09/19310*860
جمهوری77B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی16184000000098/09/30رزرو510*310
جمهوری78L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی16184000000098/09/30510*310
امین حضور79T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 351126000000098/09/28310*1120
مصطفی خمینی80D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 311120000000098/11/15310*1010
صیاد81G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر561141000000098/09/19310*1810
امام علی82B12بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 441100000000098/09/25310*1410
امام علی83H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد501120000000098/09/22410*1210
امام علی84G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 481100000000098/09/18320*1510
امام علی85G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 421100000000098/10/20احتمال تمدید260*1620
بابایی86B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر401105000000098/09/11260*1520
بابایی87N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر561105000000098/09/19310*1810
بابایی88N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر561105000000098/10/12310*1810
بابایی89N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر451105000000099/05/14310*1510
باقری90N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر411120000000099/02/15310*1310
پیروزی91N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر411105000000098/09/27310*1310
پیروزی92N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر411105000000099/02/12310*1310
بسیج93B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38180000000098/09/27310*1210
بسیج94B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38180000000098/09/27310*1210
بسیج95T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر381800000000قابل اکران310*1210
مازندران96M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران بیلبورد74118000000098/09/30احتمال تمدید610*1210
مازندران97M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال بیلبورد62118000000098/09/06510*1210
مازندران98M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران پل عابر991210000000قابل اکران410*2410
مازندران99M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال پل عابر991210000000قابل اکران410*2410
مازندران100M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد62118000000098/11/30510*1210
مازندران101M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد62118000000098/09/30احتمال تمدید510*1210
مازندران102M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد521240000000قابل اکران510*1010
مازندران103M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد521240000000قابل اکران510*1010
مازندران104M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد601390000000قابل اکران485*1250
مازندران105M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد601390000000قابل اکران485*1250
الهیه106L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB61400000000305*205
الهیه107L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازهCLB-64(400،000،000)*4305*205
الهیه108L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB61400000000305*205
الهیه109L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه110L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه111L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
الهیه112L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
الهیه113L8الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگیCLB61400000000305*205
الهیه114L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
نیاوران115L10نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
نیاوران116L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB61400000000305*205
نیاوران117L12نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
تجریش118L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB61340000000310*210
کامرانیه 119L14کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
فرمانیه120L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
اندرزگو121L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دختCLB61400000000305*205
اندرزگو122L17بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB61400000000305*205
اندرزگو123L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
اندرزگو124L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB61400000000305*205
جردن (آفریقا)125L20جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
جردن (آفریقا)126L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB61340000000305*205
جردن (آفریقا)127L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB61340000000305*205
زعفرانیه128L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازهCLB-64(400،000،000)*4305*205
زعفرانیه129L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
زعفرانیه130L25زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
ولنجک131L26ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB-61340000000205*308
ولنجک132L27ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
پارک وی133L28چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
پارک وی134L29چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(400،000،000)*3305*205
ولیعصر135L30خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3310*210
ولیعصر136L31خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB-61340000000305*205
میدان عطار 137L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازهCLB-62(400،000،000)*2305*205
پاسداران 138L33خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
پاسداران 139L34خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
پاسداران 140L35پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازهCLB-62(280،000،000)*2305*205
اقدسیه141L36اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3308*205
شریعتی 142L37 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
بهشتی143L38بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2305*205
سهروردی144L39سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB6340000000305*205
سعادت آباد145L40سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
سعادت آباد146L41سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB61340000000305*205
سعادت آباد147L42سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازهCLB-62(340،000،000)*2285*188
سعادت آباد148L43سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم CLB61340000000210*310
شهرک غرب149L45شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
پونک 150L46میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازهCLB-63(340،000،000)*3305*205
تهرانپارس151L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازهCLB-64(280،000،000)*4305*205
رسالت152L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB61340000000305*205