تعرفه بیلبورد تهران بهمن ۹۸

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژ تعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو توضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد944,930,000,00099/02/05615?1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد754,930,000,00099/02/12610?1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد522,700,000,00098/12/10510?1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 624,320,000,00099/01/31310?2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 784,500,000,00099/02/25310?2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 411,800,000,00099/02/04315?1310
همت7B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد382,280,000,00098/12/07820?465
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 681,470,000,00099/02/10احتمال تمدید320?2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 681,470,000,00099/02/07احتمال تمدید320?2120
همت10H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد371,500,000,00098/12/20410?910
مدرس11H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد644,770,000,00098/11/25رزرو490?1315
مدرس12T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 634,900,000,00099/02/18310?2030
مدرس13H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد504,620,000,00098/11/30رزرو490?1010
مدرس14B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 252,400,000,00099/02/04410?610
مدرس15L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد624,650,000,00098/12/09510?1210
صدر16B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد332,350,000,00099/01/31410?810
چمران17L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد332,260,000,00098/12/29410?810
چمران18T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 562,520,000,00099/02/05310?1810
چمران19H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد332,400,000,00098/11/24-98/11/23 قابل اکران 98/12/04410?810
چمران20V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد332,260,000,00099/01/31افزایش ابعاد تابلو415?820
نیایش21L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد512,260,000,00098/12/07420?1220
حکیم 22V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد502,670,000,00099/02/20410?1210
حکیم 23H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد502,400,000,00099/02/12415?1210
حکیم 24G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر622,100,000,00098/12/01310?2010
حکیم 25G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر622,100,000,00098/12/06310?2010
حکیم 26B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد331,620,000,00098/12/14410?810
حکیم 27L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد521,950,000,00099/02/05425?1220
رسالت28L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد502,100,000,00099/01/31410?1210
رسالت29B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد392,520,000,00099/01/31430?910
رسالت30T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر632,100,000,00099/01/31360?1760
رسالت31T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر472,100,000,00099/01/31رزرو310?1515
کردستان32G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 471,440,000,00099/01/31310?1520
شیخ فضل اله33V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد372,100,000,00099/01/31410?910
شیخ فضل اله34T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 592,100,000,00098/12/05315?1870
سعادت آباد35G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 471,530,000,00099/01/31310?1515
شهرک غرب36L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد341,530,000,00098/12/01370?910
شهرک غرب37V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد201,000,000,00099/01/14-98/12/29 قابل اکران 99/01/31370?535
شهرک غرب38L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12720,000,00099/01/31215?620
الهیه39H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد181,650,000,00098/12/06337?537
زعفرانیه40B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی161,830,000,00099/02/31510?310
اندرزگو41B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)33,450,000,00099/02/30510?310
کامرانیه42H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی161,120,000,00098/12/20445?365
کامرانیه43V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161,120,000,00099/01/14-98/12/01 قابل اکران 99/01/31510?310
نیاوران44V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی191,120,000,00099/01/14-98/12/11 قابل اکران 99/01/31310?610
اندرزگو45G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 381,430,000,00099/01/14-98/12/16 قابل اکران310?1210
اندرزگو46G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 381,430,000,00098/12/29310?1210
جردن47L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد161,200,000,00099/06/28510?310
جردن48V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی191,200,000,00098/12/20310?610
پاسداران 49L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی221,200,000,00099/01/31610?360
دروس50H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16840,000,00099/01/14-98/12/22 قابل اکران 99/01/31440?360
شریعتی 51H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161,200,000,00099/02/07510?310
شریعتی 52G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر491,200,000,00099/01/31310?1590
بهشتی53V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد161,000,000,00098/12/24315?515
مطهری54H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16800,000,00098/12/07310?510
مطهری55H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16800,000,00098/12/07310?510
مطهری56H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد16800,000,00098/12/14310?510
کریمخان57T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 561,740,000,00099/02/17احتمال تمدید310?1810
کریمخان58T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 561,740,000,00099/02/08310?1810
ستاری59B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد261,200,000,00098/12/25360?710
ستاری60T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 641,530,000,00099/01/29310?2050
باکری61H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد332,400,000,00099/01/31احتمال تمدید – رزرو410?810
اشرفی اصفهانی62V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی161,000,000,00098/12/14515?315
اشرفی اصفهانی63N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر641,560,000,00098/11/29315?2030
صادقیه64L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد281,440,000,00099/02/23395?715
تهران کرج65H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد511,470,000,00099/01/31420?1220
تهران کرج66V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد791,770,000,00099/05/14520?1520
جاده مخصوص67B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 381,500,000,00098/12/12احتمال تمدید310?1210
نواب68N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 561,560,000,00099/02/08310?1810
نواب69T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر621,560,000,00098/12/11360?1730
آزادی70N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر631,560,000,00099/02/02310?2020
آزادی71N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر641,560,000,00099/02/08310?2060
انقلاب72T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27960,000,00099/02/06310?860
انقلاب73T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27960,000,00099/02/02310?860
جمهوری74B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی161,130,000,00099/02/02510?310
جمهوری75L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی161,130,000,00099/02/02510?310
امین حضور76T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 351,420,000,00099/01/31310?1120
مصطفی خمینی77D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 311,200,000,00098/11/30310?1010
صیاد78G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر561,470,000,00098/11/21310?1810
امام علی79B12بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 441,200,000,00099/02/03310?1410
امام علی80H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد501,400,000,00098/12/10410?1210
امام علی81G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 481,000,000,00098/12/20320?1510
امام علی82G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 421,000,000,00099/02/09260?1620
بابایی83B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر401,000,000,00099/01/31260?1520
بابایی84N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر561,000,000,00098/12/05310?1810
بابایی85N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر561,000,000,00098/12/19310?1810
بابایی86N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر451,000,000,00099/05/14310?1510
باقری87N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر411,440,000,00099/02/18310?1310
باقری88G8بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر391,440,000,00098/12/15260?1510
پیروزی89N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر411,200,000,00099/01/31310?1310
پیروزی90N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر411,200,000,00099/02/16310?1310
بسیج91B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38900,000,00098/12/19310?1210
بسیج92B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38900,000,00099/02/04310?1210
بسیج93T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38900,000,00099/01/31310?1210
مازندران94M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران بیلبورد74270,000,00099/01/31احتمال تمدید610?1210
مازندران95M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال بیلبورد62270,000,00099/02/31510?1210
مازندران96M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران پل عابر99270,000,000قابل اکران410?2410
مازندران97M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال پل عابر99270,000,000قابل اکران410?2410
مازندران98M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد62270,000,00098/11/30احتمال تمدید510?1210
مازندران99M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد62270,000,00099/01/31احتمال تمدید510?1210
مازندران100M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد52270,000,000رزرو510?1010
مازندران101M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد52270,000,000رزرو510?1010
مازندران102M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد60450,000,000قابل اکران485?1250
مازندران103M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد60450,000,000قابل اکران485?1250
الهیه104L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB6400,000,000305*205
الهیه105L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازهCLB(6)4(400،000،000)*4305*205
الهیه106L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB6400,000,000305*205
الهیه107L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه108L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه109L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه110L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
الهیه111L8الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگیCLB6400,000,000305*205
الهیه112L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
نیاوران113L10نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
نیاوران114L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB6400,000,000305*205
نیاوران115L12نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
تجریش116L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB6340,000,000310*210
کامرانیه 117L14کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
فرمانیه118L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
اندرزگو119L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دختCLB6400,000,000305*205
اندرزگو120L17بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB6400,000,000305*205
اندرزگو121L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
اندرزگو122L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB6400,000,000305*205
جردن (آفریقا)123L20جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
جردن (آفریقا)124L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB6340,000,000305*205
جردن (آفریقا)125L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB6340,000,000305*205
زعفرانیه126L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازهCLB(6)4(400،000،000)*4305*205
زعفرانیه127L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
زعفرانیه128L25زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
ولنجک129L26ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB(6)340,000,000205*308
ولنجک130L27ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
پارک وی131L28چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
پارک وی132L29چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
ولیعصر133L30خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3310*210
ولیعصر134L31خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB(6)340,000,000305*205
میدان عطار 135L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
پاسداران 136L33خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
پاسداران 137L34خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
پاسداران 138L35پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازهCLB(6)2(280،000،000)*2305*205
اقدسیه139L36اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3308*205
شریعتی 140L37 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
بهشتی141L38بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
سهروردی142L39سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB6340,000,000305*205
سعادت آباد143L40سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
سعادت آباد144L41سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB6340,000,000305*205
سعادت آباد145L42سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2285*188
سعادت آباد146L43سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم CLB6340,000,000210*310
شهرک غرب147L45شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
پونک 148L46میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
تهرانپارس149L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازهCLB(6)4(280،000،000)*4305*205
رسالت150L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB6340,000,000305*205