مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعدادتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو توضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد944,930,000,00098/11/30615*1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد754,930,000,00099/02/12610*1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد522,700,000,00098/11/14-98/11/08 98/11/29510*1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 624,320,000,00099/01/31310*2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 784,500,000,00099/02/25310*2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 411,800,000,00099/01/31315*1310
همت7B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد381,980,000,00098/12/07820*465
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 681,470,000,00099/01/31احتمال تمدید320*2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 681,470,000,00099/01/31احتمال تمدید320*2120
همت10H1بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق بیلبورد371,500,000,00098/10/30-98/10/23 98/11/20410*910
مدرس11H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد644,770,000,00098/12/15490*1315
مدرس12T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 634,900,000,00099/02/18310*2030
مدرس13H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد504,620,000,00098/11/30490*1010
مدرس14B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 252,400,000,00098/12/06410*610
مدرس15L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد624,650,000,00098/11/29510*1210
صدر16B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد332,350,000,00098/12/29410*810
صدر17Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرببیلبورد564,800,000,00098/10/15احتمال تمدید450*1250
صدر17Oبزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرقبیلبورد794,800,000,00098/10/15احتمال تمدید505*1555
چمران18L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد332,260,000,00098/11/19410*810
چمران19Oبزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره 402,260,000,00098/11/17رزرو330*1210
چمران20T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 562,520,000,00098/12/15310*1810
چمران21H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد332,400,000,00098/11/22410*810
چمران22V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد332,260,000,00099/01/31افزایش ابعاد تابلو415*820
نیایش23L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد512,260,000,00098/12/22420*1220
حکیم 24V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد502,670,000,00099/02/20410*1210
حکیم 25H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد502,400,000,00099/02/12415*1210
حکیم 26G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر622,100,000,00098/11/06310*2010
حکیم 27G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر622,100,000,00098/11/26310*2010
حکیم 28B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد331,620,000,00098/10/22410*810
حکیم 29L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد521,950,000,00098/10/30-98/10/18 98/11/20425*1220
رسالت30L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد502,100,000,00098/12/29410*1210
رسالت31B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد392,520,000,00099/01/31430*910
رسالت32T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر632,100,000,00099/01/31360*1760
رسالت33T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر472,100,000,00099/01/31310*1515
کردستان34G8بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوبپل عابر 391,170,000,00098/10/20غیر قابل بهره برداری310*1260
کردستان35G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 471,440,000,00099/01/31310*1520
شیخ فضل اله36V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد371,920,000,00099/01/31410*910
شیخ فضل اله37T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 591,920,000,00098/12/15315*1870
سعادت آباد38G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 471,530,000,00098/11/24310*1515
شهرک غرب39L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد341,530,000,00098/11/27370*910
شهرک غرب40V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد201,000,000,00098/10/30370*535
شهرک غرب41L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12720,000,00099/01/31215*620
الهیه42H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد181,350,000,00098/12/06337*537
زعفرانیه43B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی161,560,000,00098/11/30510*310
اندرزگو44B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)33,120,000,00098/12/04510*310
کامرانیه45H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی161,120,000,00098/11/20رزرو445*365
کامرانیه46V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161,120,000,00098/10/30-98/10/26 98/11/30510*310
نیاوران47V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی191,120,000,00098/11/30310*610
اندرزگو48G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 381,260,000,00098/10/27310*1210
اندرزگو49G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 381,260,000,00098/11/30310*1210
جردن50L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد161,000,000,00098/11/05510*310
جردن51V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی191,000,000,00098/11/30310*610
پاسداران 52L9خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی221,200,000,00098/12/09610*360
دروس53H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16840,000,00098/12/06440*360
شریعتی 54H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی161,200,000,00099/02/07510*310
شریعتی 55G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر491,200,000,00098/11/09310*1590
بهشتی56V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد161,000,000,00098/12/06315*515
مطهری57H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16800,000,00098/11/10310*510
مطهری58H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16800,000,00098/11/15310*510
مطهری59H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد16800,000,00098/11/07310*510
کریمخان60T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 561,740,000,00099/02/10احتمال تمدید310*1810
کریمخان61T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 561,740,000,00098/10/30310*1810
ستاری62B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد261,200,000,00098/12/10360*710
ستاری63T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 641,530,000,00099/01/22310*2050
باکری64H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد332,400,000,00098/10/30-98/10/15 99/01/31احتمال تمدید – رزرو410*810
اشرفی اصفهانی65V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی161,000,000,00098/11/10515*315
اشرفی اصفهانی66N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل عابر641,470,000,00098/12/15315*2030
صادقیه67L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد281,440,000,00099/02/23395*715
تهران کرج68H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد511,380,000,00099/01/31420*1220
تهران کرج69V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد791,770,000,00099/05/14520*1520
جاده مخصوص70B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 381,500,000,00098/11/30احتمال تمدید310*1210
نواب71N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 561,500,000,00099/01/31310*1810
نواب72T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر621,500,000,00098/12/07360*1730
آزادی73N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر631,380,000,00099/01/31310*2020
آزادی74N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر641,380,000,00099/01/31310*2060
انقلاب75T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27960,000,00098/12/02310*860
انقلاب76T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27960,000,00098/11/15310*860
جمهوری77B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی161,000,000,00099/01/31510*310
جمهوری78L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی161,000,000,00099/01/31510*310
امین حضور79T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 351,420,000,00099/01/31310*1120
مصطفی خمینی80D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 311,200,000,00098/11/15احتمال تمدید310*1010
صیاد81G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر561,470,000,00098/12/02310*1810
امام علی82B12بزرگراه امام علی، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 441,200,000,00099/02/25310*1410
امام علی83H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد501,400,000,00098/10/30-98/10/16 98/11/30410*1210
امام علی84G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 481,000,000,00098/12/02320*1510
امام علی85G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 421,000,000,00099/01/31260*1620
بابایی86B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر401,000,000,00098/10/30260*1520
بابایی87N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر561,000,000,00098/10/25-98/10/16 98/11/15310*1810
بابایی88N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر561,000,000,00098/12/02310*1810
بابایی89N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر451,000,000,00099/05/14310*1510
باقری90N5بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر411,440,000,00099/02/15310*1310
باقری91بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر391,440,000,00098/10/30-98/10/20 98/11/20260*1510
پیروزی92N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر411,200,000,00098/11/30-98/11/28 99/01/31310*1310
پیروزی93N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر411,200,000,00099/02/12310*1310
بسیج94B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38900,000,00098/12/02310*1210
بسیج95B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38900,000,00099/01/31310*1210
بسیج96T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38900,000,00099/01/31310*1210
مازندران97M1جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از تهران بیلبورد74180,000,00098/09/30احتمال تمدید610*1210
مازندران98M2جاده چالوس،مرزن آباد اولین تابلو وسط بلوار دید از شمال بیلبورد62180,000,00098/10/15510*1210
مازندران99M3 جاده چالوس قبل از مرزن آباد دید از تهران پل عابر99210,000,00098/10/15410*2410
مازندران100M4 جاده چالوس بعد از مرزن آباد دید از شمال پل عابر99210,000,000قابل اکران410*2410
مازندران101M5جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال بیلبورد62180,000,00098/11/30510*1210
مازندران102M8جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهرانبیلبورد62180,000,00098/09/30احتمال تمدید510*1210
مازندران103M6متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرببیلبورد52240,000,00098/10/15510*1010
مازندران104M7متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرقبیلبورد52240,000,000قابل اکران510*1010
مازندران105M9اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از تهرانبیلبورد60390,000,000قابل اکران485*1250
مازندران106M10اتوبان مرزن آباد – چالوس – دید از شمالبیلبورد60390,000,000قابل اکران485*1250
الهیه107L1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی CLB6400,000,000305*205
الهیه108L2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه – 4 سازهCLB(6)4(400،000،000)*4305*205
الهیه109L3الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش CLB6400,000,000305*205
الهیه110L4الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه111L5الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه112L6الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
الهیه113L7الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
الهیه114L8الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگیCLB6400,000,000305*205
الهیه115L9الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
نیاوران116L10نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
نیاوران117L11نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی CLB6400,000,000305*205
نیاوران118L12نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
تجریش119L13تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)CLB6340,000,000310*210
کامرانیه 120L14کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
فرمانیه121L15خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
اندرزگو122L16بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دختCLB6400,000,000305*205
اندرزگو123L17بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحیCLB6400,000,000305*205
اندرزگو124L18بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
اندرزگو125L19بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتیCLB6400,000,000305*205
جردن (آفریقا)126L20جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
جردن (آفریقا)127L21جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقیCLB6340,000,000305*205
جردن (آفریقا)128L22تقاطع آفریقا با میرداماد ضلع شمال غربی CLB6340,000,000305*205
زعفرانیه129L23خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی – 4 سازهCLB(6)4(400،000،000)*4305*205
زعفرانیه130L24زعفرانیه ، میدان الف ، ابتدای خیابان مقدس اردبیلی روبروی شیرینی الف – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
زعفرانیه131L25زعفرانیه خیابان الف شمال دوربرگردان میدان الف – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
ولنجک132L26ولنجک، نبش خیابان بیست و یکمCLB(6)340,000,000205*308
ولنجک133L27ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
پارک وی134L28چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
پارک وی135L29چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(400،000،000)*3305*205
ولیعصر136L30خیابان ولیعصر ، تقاطع زرتشت – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3310*210
ولیعصر137L31خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیماCLB(6)340,000,000305*205
میدان عطار 138L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال – 2 سازهCLB(6)2(400،000،000)*2305*205
پاسداران 139L33خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
پاسداران 140L34خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
پاسداران 141L35پاسداران ، میدان نوبنیاد – 2 سازهCLB(6)2(280،000،000)*2305*205
اقدسیه142L36اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع نسترن ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3308*205
شریعتی 143L37 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی -3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
بهشتی144L38بهشتی ورودی بزرگراه مدرس – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2305*205
سهروردی145L39سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی CLB6340,000,000305*205
سعادت آباد146L40سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
سعادت آباد147L41سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشتCLB6340,000,000305*205
سعادت آباد148L42سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی – 2 سازهCLB(6)2(340،000،000)*2285*188
سعادت آباد149L43سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم CLB6340,000,000210*310
شهرک غرب150L45شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
پونک 151L46میدان پونک ، ضلع شرقی میدان – 3 سازهCLB(6)3(340،000،000)*3305*205
تهرانپارس152L47فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان – 4 سازهCLB(6)4(280،000،000)*4305*205
رسالت153L48رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان CLB6340,000,000305*205